Často kladené otázky - Průmyslová odvětví

Kategorie často kladených otázek

Kategorie často kladených otázek

Na které procesní ventily (kulový kohout, otočné klapky) lze instalovat členy Copar?

Čtvrtotáčkový pohon Copar je v souladu s normou ISO 5211, která definuje rozhraní mezi čtvrtotáčkovým pohonem a procesním ventilem. Tato norma definuje dva charakteristické znaky:

  • Kruhový průměr otvoru a průměr otvoru pro montážní šrouby použité pro upevnění pohonu na ventil
  • Tvar a rozměry mechanického spojení mezi ventilem a hřídelemi pohonu

Aby bylo možné vybrat čtvrtotáčkový pohon pro určitý daný procesní ventil, je třeba znát jednak velikost příruby a jednak velikost čtyřhranu. Společně se čtyřhranem je nutné rovněž zkontrolovat, zda je hadice vedena rovnoběžně, nebo zda je pootočena o 45°.

Up

Jaké rozdíly jsou mezi válci DLP a válci dle norem?

Válce DLP byly zvlášť vyvinuty pro zvláštní požadavky procesního průmyslu a od válců dle norem používaných při automatizaci provozů se liší v podstatných bodech, z nichž ty nejdůležitější jsou uvedeny dále.

 

Hledisko porovnání DLP Válce dle norem
(DNC/ADN)
Cykly,
rychlost pohybu a životnost
Kratší pohyby s menší četností, konstruované s ohledem na životnost vhodnou pro procesní průmysl Rychlé, často prováděné cykly; konstruované pro dlouhou životnost
Tlumení v koncové poloze Bez tlumení v koncové poloze S tlumením na obou koncích, a to nastavitelným, pokud je to nutné
Příčná síla Pohlcování pouze lineární zátěže (není možné příčné zatížení) Pohlcování příčných sil ve vztahu k délce zdvihu
Dostupný průměr 80 až 320 mm (menší průměry nejsou k dispozici, neboť použití v procesním průmyslu obvykle vyžadují přemisťování velkých zátěží) Do 320 mm (v závislosti na typu válce)
Zvláštní rozhraní pro
připojovací válce a šroubení
Připojení pomocí příruby podle ISO5210/DIN3358 pro připojení ventilů a šroubení Není vhodná žádná varianta
Rozhraní pro přímé spojení ventilů a příslušenství Schéma otvorů NAMUR (VDI/VDE 3845) pro přímé spojení elektromagnetických ventilů a příslušenství Není vhodná žádná varianta

 

Up

Může být jednočinný kyvný pohon změněn z „uzavírajícího se silou pružiny“ na „otevírající se silou pružiny“?

Jednočinný čtvrtotáčkový pohon lze objednat ve verzích, které se silou pružiny uzavírají nebo otevírají. Rozdíl je ve 180° otočení pístů, a tak se hřídel otáčí v opačném směru proti normálu. Při změně čtvrtotáčkového pohonu z takového, který se silou pružiny uzavírá, na takový, který se silou pružiny otevírá, je třeba obrátit písty o 180°. Otočením pístů se docílí toho, že zapadne ozubení na opačné straně hřídele, čímž dochází k nucenému otáčení hřídele směrem doleva na základě působení síly pružin.

 

Single-acting quarter turn actuator

Up

Lze čtvrtotáčkový pohon typu DRD/DRE ovládat také ručně?

Horní část hřídele čtvrtotáčkového pohonu je konstruována tak, aby mohl být pohon ovládán ručně pomocí klasického plochého stranového klíče. Ovládání tímto způsobem neovlivňuje životnost ani funkci příslušných pohonů.

U velmi velkých pohonů je však nutné vyvinout velkou sílu a je třeba velké páky k tomu, aby byla hřídel pohonu uvedena do pohybu.

Up

Mohou pohonné jednotky pro kulové kohouty typu VZPR nahradit předešlé jednotky typu (CR)QH-DR (které již nejsou k dispozici)?

Kulové kohouty jednotek VZPR mají přesně shodné rozměry jako kulové kohouty jednotek (CR)QH-DR až do velikostí 1/4" a 3/8" (mosazná konstrukce) a 1/4" (nerezová konstrukce). To zaručuje jejich nahraditelnost jednotkami VZPR. Montážní rozměry pneumatických akčních členů se však od předešlých pohonů liší, nicméně ve většině použití budou rozhodujícím faktorem rozměry kulového kohoutu.

Up

Jaké specifikace je nutné znát, aby bylo možné nakonfigurovat Copar?
Široká paleta konstrukčních principů a materiálů pro procesní ventily, jako jsou kulové kohouty a otočné klapky, nastoluje nutnost prozkoumat každé použití velmi podrobně, aby bylo možné vybrat správnou kombinaci ventilu/pohonu a jejich vhodnou velikost.

Up

Jaký je rozdíl mezi čtvrtotáčkovými pohony typu COPAR (DRD/DRE) a typu SYPAR (DAPS)?

Čtvrtotáčkový pohon SYPAR (Scotch-Yoke-Pneumatic-Actuator-Rotative - otočný pneumatický pohon s čepem a třmenem) je založený na druhém nejdůležitějším principu funkce pro čtvrtotáčkové pohony v procesním průmyslu, a to na principu Scotch Yoke (klikový pohon s třmenem vnitřní konstrukcí).
Zatímco COPAR má lineární průběh krouticího momentu díky svému principu ozubení s pastorkem, křivka průběhu krouticího momentu u členu SYPAR je nelineární. Tato vlastnost je dána pohybem ramena páky v rámci celého úhlu kyvu (0°-90°). V souladu s tím je při konstrukci pohonu SYPAR nutné dbát zvláštní pozornosti na tři faktory. Tyto se chovají následovně:

0° krouticí moment při počátečním záběru, maximální otočný moment Mmax = 100 %
45° minimální otočný moment Mmin = 0,5 × Mmax
90° krouticí moment v koncových polohách Mend = 0,75 × Mmax

Způsob, jakým se mění výstupní krouticí moment, je tak nejdůležitějším rozdílem mezi těmito dvěma pohony.

Up

Mohou pneumatické pohony a vedení v zimě zamrzat?
Voda je ve vzduchu vždy přítomna v podobě přirozené vlhkosti vzduchu. Když se stlačený vzduch v zimě ochladí (v hadicích a pohonech umístěných venku), voda kondenzuje a může dojít k tvorbě ledu. Doporučujeme použít takový způsob úpravy stlačeného vzduchu, který je vhodný pro dané použití, a to navíc s oddělovacím prvkem kondenzátu a sušičkou vzduchu.

Up

Je kyvný pohon DRD/DRE (Copar) k dispozici s tlumením koncové polohy?
Tento čtvrtotáčkový pohon nezahrnuje tlumení koncové polohy, neboť pro použití s nízkou rychlostí pohybu, typickou pro procesní průmysl, není toto tlumení nutné. Funkce tlumení zabezpečovaná těsněním ventilu je ve většině případů dostatečná.

Up

Existují sady náhradních dílů pro kyvné pohony Copar DRD a DRE?
Existuje sada náhradních dílů pro veškeré velikosti čtvrtotáčkových pohonů Copar, která obsahuje všechna těsnění, O-kroužky, kluzné kroužky, obě ložiska hřídele a pojistný kroužek hřídele. Veškeré díly se musí instalovat během opravy, neboť těsnění by se mohla při demontáži pohonu poškodit.

Up

Lze kyvný pohon Copar použít také pro automatizaci provozů?
Čtvrtotáčkový pohon Copar byl vyvinutý zvlášť pro použití v procesním průmyslu, a v důsledku toho splňuje kritéria požadovaná v tomto průmyslovém odvětví. Je možné jej použít také v některých aplikacích automatizace provozů, ačkoli tato použití vyžadují velmi přesnou analýzu.

Up

Nejsou pneumatické pohony příliš nákladné?
Pneumatické pohony jsou poháněné stlačeným vzduchem. Stlačený vzduch je vyráběn kompresorem. Pohony s elektromechanickými ventily odebírají energii pro svůj pohon z napájecí sítě. Porovnání provozních nákladů (nákladů na napájení) těchto dvou podob pohonů prokazuje nákladovou výhodnost pneumatických pohonů. Z hlediska nákladů je důležitá konstrukce zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu (kompresor a zásobník), která musí odpovídat daným požadavkům.

Up

Lze pohon Copar používat také k ovládání třícestných kulových kohoutů?
Existuje množství konstrukcí třícestných kulových kohoutů, z nichž mnohé lze ovládat pomocí pohonu Copar. Aby bylo možné zkonstruovat třícestný kulový kohout s pohonem, je nutné znát následující body:
  • Otvor v kouli kohoutu ve tvaru „L“ nebo „T“
  • Požadovaný úhel kyvu: 90°, 180° nebo 360°

Up

Lze pohon Copar používat také k ovládání čtyřcestných kulových kohoutů?
Ano, pomocí členu Copar lze ovládat různé konstrukce, avšak čtyřcestné kulové kohouty nesmí mít úhel kyvu větší než 180°. Kromě údajů o použití, jako je tlak v regulovaném obvodu, médium, teplota média, pracovní tlak pohonu a požadované materiály pro kulový kohout, je nutné znát následující body:
  • Otvor v kouli kohoutu ve tvaru „L“ nebo „T“
  • Požadovaný úhel kyvu: 90°, 180° nebo 360°

Up

Lze pneumatické pohony polohovat?
Ano. Pohony Copac a Copar lze regulovat pomocí běžných komerčně dostupných regulátorů poloh. V současnosti se plánuje speciální pohon s proměnnou rychlostí navržený např. pro ventily kruhových pístů. Společnost Festo může při výběru a plánování aplikací s proměnnou rychlostí poskytnout pomoc a podporu. S pohony Festo je vždy možné definovat mezipolohy.

Up

Mohu nahradit pohon od jiného výrobce členem Copar?
Většina čtvrtotáčkových pohonů v procesním průmyslu je kompatibilní, a jsou proto vzájemně nahraditelné. Krouticí moment použitého pohonu Copar musí být minimálně tak vysoký, jaký je krouticí moment konkurenčního výrobku. Rozhraní mezi pohonem a ventilem musí být rovněž přesně určeno, aby mohl být v případě nutnosti ventil osazen adaptéry.

Up

Lze společně s pohonem Copar používat modul koncového spínače QH-DR-E-...?
Funkci koncového spínače QH-DR-E-… lze společně se čtvrtotáčkovým pohonem Copar používat pro všechny velikosti. Jako snímací skříně pro Copar lze použít všechny tři varianty, tedy elektrické, induktivní a pneumatické. Tvar a velikost mechanického spojení mezi hřídelí pohonu a hřídelí snímací skříně jsou normované a shodné pro veškeré pohony. Německá norma VDE 3845 však definuje rozsah rozměrů pro montážní úhelník používaný k upevnění snímací skříně na pohon. Montážní úhelník dodávaný se snímací skříní QH-DR-E (rozměry otvoru 80×30 mm) se hodí pouze k rozměrům Copar 4 až 26.

Up

Lze pohon Copar použít také pro úhel 180°?
Čtvrtotáčkový pohon Copar lze rovněž dodat jako pohon pro 180°. Dvojitého úhlu kyvu se dosáhne navýšením poměru mezi ozubením a pastorkem. Ozubení je vyrobeno tak, aby mělo dvojitý počet zubů. Jako protikus je na ozubení pístu našroubován adaptér s rozdílnou velikostí zubů na každé ze stran. Jedna ze stran zapadá do ozubení pístu a druhá do ozubení na hřídeli. Zmenšení ozubení na polovinu a následné zdvojnásobení počtu zubů znamená, že hřídel může dosahovat dvojitého úhlu kyvu při shodném zdvihu pístu. Tato změna má za následek, že je možné dosahovat pouze polovičního krouticího momentu v porovnání se standardním pohonem shodné velikosti.

Up

Lze pohon Copar použít také pro regulaci kapalin?
Plně variabilní řízení pohonu Copar pomocí signálu 4-20 mA je možné pomocí upevnění regulátorů polohy na normované rozhraní. To lze provést u jednočinných a dvojčinných pohonů. Zatímco jednoduché regulátory polohy reagují pouze na elektrické signály, složitější verze je možné rovněž vybavit zvláštními moduly a přídavnými funkcemi, jako např. zpětná vazba/diagnostika. To je důvodem k tomu, proč je nezbytně nutné mít k dispozici co nejvíce informací o daném použití a jeho požadavcích před výběrem regulátoru polohy.

Up

Je možné změnit pohon Copar z dvojčinného na jednočinný?
Dvojčinný pohon DRD lze montáží pružin změnit z dvojčinného na jednočinný. Pro každou velikost pohonu existují zvláštní pružiny se správnou velikostí a tuhostí pružiny. Počet pružin lze zjistit pomocí tabulek krouticího momentu pro jednočinné čtvrtotáčkové pohony DRE-xx-xx v brožuře Info 910. Prvním krokem je odšroubování šroubů a odstranění krytu. Následně se instalují pružiny. Je třeba dbát velmi důsledné pozornosti v souvislosti s polohou pravotočivých a levotočivých pružin na pístech. Při konečném upevňování krytu pomocí šroubů je nutné šrouby utahovat rovnoměrně v křížové posloupnosti, aby se zamezilo naklánění krytu.

Up

Lze kyvný pohon Copar použít jako náhradu otočného pohonu DRQD?
Zatímco pohon Copar byl vyvinutý konkrétně pro procesní průmysl, DRQD je klasický výrobek pro automatizaci provozů. Specifikace v těchto dvou oblastech použití se výrazně liší, a tím každá vyžaduje své speciální výrobky. Z tohoto důvodu nejsou Copar DRD/DRE a DRQD kompatibilní, a mohou být proto vzájemně nahrazeny pouze ve velmi malém počtu případů.

Up

Lze pohon s kulovým kohoutem CR-QH-DR nahradit pohonem Copar?
Copar i čtvrtotáčkový pohon CR-QH-DR pracují na principu ozubení a pastorku, a jsou proto plně kompatibilní. CR-QH-DR je však k dispozici pouze jako dvojčinný čtvrtotáčkový pohon, a proto jej lze přímo nahradit pouze dvojčinným pohonem Copar DRD. Čtvrtotáčkový pohon CR-QH-DR je stejný jako u QH-DR. Označení Festo „CR“, které znamená zvýšenou odolnost proti korozi, se vztahuje pouze k třídílnému kulovému kohoutu vyrobenému z nerezové oceli. Pokud je v daném použití třeba, aby měl zvýšenou odolnost proti korozi i použitý pohon, měl by se použít pohon Copar „C“ se zvýšenou odolností proti korozi.

Up

Lze pohon s kulovým kohoutem QH-DR nahradit pohonem Copar?
Copar i čtvrtotáčkový pohon QH-DR pracují na principu ozubnice a pastorku, a jsou proto plně kompatibilní. QH-DR je však k dispozici pouze jako dvojčinný čtvrtotáčkový pohon, a proto jej lze přímo nahradit pouze dvojčinným pohonem Copar DRD. Berte na vědomí rozhraní pro kulový kohout (přírubu a čtyřhran) a příslušné krouticí momenty.

Up

Lze úhel kyvu pohonu Copar omezit na hodnotu nižší než 90°?
Ano. Zahrnuje to použití delších šroubů pro kryt, čímž se zkrátí zdvih pístu, a tím se zmenší úhel kyvu hřídele pohonu.

Up

Je rozsah kyvu pohonu Copar omezený na 90°?
Ano. Čtvrtotáčkový pohon Copar lze dodat i pro větší úhly kyvu. K dosažení úhlu kyvu mezi 90° a 180° se použijí delší šrouby určující mezní polohy než u standardních pohonů. To umožní zkrácení nebo jakékoli nastavení zdvihu pístu. Důsledkem této modifikace je snížení původního krouticího momentu na polovinu.

Up

Lze pohon Copar ovládat ručně?
Horní částí hřídele čtvrtotáčkového pohonu DRD/DRE je možné otáčet ručně pomocí klasického plochého stranového klíče. Toto nemá žádný vliv na životnost či funkci. U velmi velkých pohonů je však nutné vyvinout velkou sílu a je třeba velké páky k tomu, aby byla hřídel uvedena do pohybu. Jestliže je na Copar přímo upevněna skříň koncového spínače, lze člen Copar ovládat ručně pouze v případě, že montážní úhelník v sobě obsahuje výřez umožňující otočení stranového klíče o 90°.

Up

Co označují třídy KBK?
Značka CRC představuje třídy odolnosti proti korozi. Tyto třídy byly definovány společností Festo v normě FN 940 070. Aby se určila třída CRC daného výrobku, musí být tento výrobek podroben čtyřem různým zkouškám:
  • W/K = zkouška stárnutí v horkém/studeném prostředí (+120 °C/-20 °C)
  • KFW = kondenzační cyklus dle DIN 50 017 - KFW
  • SO2 = Kesternichova zkouška podle EN ISO 6988 KFW 0.2 S
  • SS = zkouška v solné komoře s rozprašováním roztoku NaCl (5 %) DIN 50 021 - SS
Třídy CRC jsou určeny v rozsahu od 1 do nejvyšší úrovně, tj. 4. U každé zkoušky je třeba nechat proběhnout určitý počet cyklů (1 cyklus = 24 hodin testování). Výsledky se používají ke klasifikaci daného výrobku v matrici CRC, ze které vyplyne třída CRC.

Up