Často kladené otázky - Pneumatické pohony

Válce dle norem

Kompaktní válce

Přímočaré pohony

Kyvné pohony

...

Válce dle norem

Jaká je přípustná odchylka zdvihu u válců dle norem?
Normy DIN ISO6431 a 6432 připouštějí určitou hodnotu odchylky délky zdvihu od jmenovité hodnoty v důsledku výrobních tolerancí. Tyto tolerance mají vždy kladné znaménko. Přesné hodnoty přípustných odchylek jsou uvedeny v tabulce.
Norma Průměr pístu
mm
Délka zdvihu
mm
Přípustná odchylka zdvihu
mm
DIN ISO 6432 8, 10, 12, 16, 20, 25 ...500 +1,5
DIN ISO 6431 32, 40, 50 ...500 +2
32, 40, 50 500...1 250 +3,2
63, 80, 100 ...500 +2,5
63, 80, 100 500...1 250 +4
125, 160, 200, 250, 320 ...500 +4
125, 160, 200, 250, 320 500...1 250 +5

Up

Co znamená lineární rozměr „L1+“?
Délka L1 specifikuje základní délku válce, pokud by se měl vyrobit s nulovým zdvihem. Znaménko plus se vztahuje ke zdvihu, tzn. délka zdvihu se přičítá k délce „L1“.

Up

Jak lze účinně chránit pístnici?
Pro válce dle norem nabízí společnost Festo sady měchů, které chrání pístnici před olejem, mazacími prostředky, kyselými kapalinami, emulzemi, palivy a dalšími látkami. Válec dle norem v souladu s VDMA 24562-1 průměr 32...100 mm zdvih 250...500 mm

Up

Existuje válec typu DSNU-... se čtyřhrannou pístnicí?
Ve dřívější verzi bylo typové označení válce dle norem typu DSNU-... se čtyřhrannou pístnicí DSNUL-... V současnosti je tento válec vyráběn pod označením DSNU-...-...-Q. Přípona „Q“ označuje čtyřhrannou pístnici. Tyto válce se objednávají s použitím čísla dílu; to znamená, že číslo dílu definuje pouze základní válec. Veškeré vlastnosti, jako je délka zdvihu nebo čtyřhranná pístnice, jsou voleny individuálně v rámci modulárního systému konfigurace. Modulární systém umožňuje takové kombinace, které byly dříve možné pouze prostřednictvím zvláštního vývoje. Tabulka srovnává předešlá čísla dílů a typová označení s novými čísly dílů a novými označeními.
Předešlá
čísla dílů
Předešlé
typové označení
Nová
čísla dílů
Nové
typové označení
19585 DSNUL-12-... 193988 DSNU-12...-...-Q
19586 DSNUL-16-... 193989 DSNU-16...-...-Q
19587 DSNUL-20-... 193990 DSNU-20...-...-Q
19588 DSNUL-25-... 193991 DSNU-25...-...-Q

Up

Je možné použít jednočinné válce typu ESNU-... jako dvojčinné válce?
Válce řady ESNU-... se jmenovitými velikostmi pístů 32 a většími lze použít také jako dvojčinné válce. Odšroubujte škrticí šroub v připojení odvětrání. Nahraďte jej šroubením (např. typu QS-...). Všimněte si prosím: Síla válce je nižší, pokud působí proti efektivní síle pružiny (o hodnotu síly této pružiny), a vyšší v opačném směru (také o hodnotu síly této pružiny).

Up

Existuje s použitím válců dle norem možnost pohybu do více než dvou definovaných poloh?
Připojením dvou válců lze dosahovat pohybu až do čtyř definovaných poloh. Tyto dva válce jsou v tomto případě upevněny vespod pomocí sady pro vícepolohové uspořádání. Válec DNC: sada pro vícepolohové uspořádání DPNC Válec ADN: sada pro vícepolohové uspořádání DPNA

Up

Spotřeba vzduchu s válci dle norem
Teoretická spotřeba vzduchu (standardních litrů) při 6 barech a zdvihu 10 mm
Průměr pístu
mm
Dopředný zdvih
Nl
Zpětný zdvih
Nl
8 0,0035 0,0026
10 0,0055 0,0046
12 0,008 0,006
16 0,014 0,012
20 0,022 0,018
25 0,034 0,029
32 0,056 0,048
40 0,088 0,074
50 0,137 0,115
63 0,218 0,196
80 0,352 0,317
100 0,550 0,515
125 0,859 0,803
160 1,407 1,319
200 2,199 2,111
250 3,436 3,299
320 5,630 5,412

Up

Jsou válce dle norem od společnosti Festo k dispozici pouze s uvedenými standardními délkami zdvihu?
Válce dle norem lze vyrobit s jakoukoli délkou zdvihu až do uvedené maximální hodnoty zdvihu.

Up

Jaká velikost šroubů je potřeba k upevnění válců dle norem ADN-... a AEN-...?
Válce dle norem ADN-...a AEN-… lze upevnit přímo bez upevňovacích dílů. Obě koncová víka (ložisko a uzavírací záslepky) jsou nainstalovány na trubce válce, a to každá pomocí dvou nebo čtyř šroubů. Tyto šrouby mají vnitřní závity pro upevnění válce. Válec lze upevnit také pomocí šroubů, které válcem zcela procházejí. Velikosti šroubů pro upevnění válce jsou uvedeny v tabulce.
Průměr válce Velikost závitu
ve válci
Velikost šroubu
otvor s vůlí
12 M4 M3
16 M4 M3
20 M5 M4
25 M5 M4
32 M6 M5
40 M6 M5
50 M8 M6
63 M8 M6
80 M10 M8
100 M10 M8
125 M12 M10

Up

Dodává společnost Festo také válce dle norem, které mají stejný průměr, ale vyvíjejí větší sílu?
Ano, tyto válce se označují jako válce s velkou silou. V případě válců tohoto typu je plocha pístu zvětšena jednoduše tím, že je několikrát za sebou zařazena pracovní plocha o stejném obsahu. Následující válce dle norem jsou od společnosti Festo k dispozici jako válce s velkou silou (tandemové válce): ADNH-... , DNCT-...

Up

Je matice pístnice obsažena v rozsahu dodávky válců dle norem typu DSNU?
Válce s průměry pístu 8-20 mm jsou dodávány bez matice pístnice. V případě průměru pístu 25 mm a větších jsou matice pístnice (přesný závit) obsaženy v rozsahu dodávky.

Up

Varianta DSNU S2 (průchozí pístnice): jsou varianty pístnice K2, K3, K5, K6, K8 a Q jednostranné, nebo mají závity na obou stranách?
K2 (pístnice s prodlouženým vnějším závitem): na obou stranách K3 (pístnice s vnitřním závitem): na obou stranách K5 (pístnice se speciálním závitem): na obou stranách K6 (pístnice se zkráceným vnějším závitem): na jedné straně K8 (prodloužená pístnice): na jedné straně Q (čtyřhranná pístnice): na jedné straně

Up

Existují válce dle norem, jež lze použít při teplotách vyšších než 80 °C?
Válce s fluoro-elastomerovým těsněním lze použít při teplotách až do 120 °C. Tyto válce mají v typovém označení uvedenu specifikaci S6.

Up

Dodává společnost Festo válce/ventily speciálně pro oblast automobilového průmyslu?
Pro oblast automobilového průmyslu existují konkrétně navržené válce, ventily a příslušenství. Tato zařízení jsou uvedena ve zvláštních katalozích výrobků pro automobilový průmysl. Tyto katalogy jsou k dispozici na disku CD-ROM v němčině/angličtině/španělštině pod objednacím číslem 53836.

Up

Kompaktní válce

Jaká je tolerance zdvihu u kompaktních válců ADVU-...?
Tolerance zdvihu u tohoto typu válce je +1 mm. Tato hodnota platí bez ohledu na průměr válce či délku zdvihu.

Up

Lze kompaktní válce typu ADVU/L upevnit také pomocí šroubů, které procházejí celým tělesem válce?
Veškeré typy kompaktních válců ADVU lze upevnit průchozím způsobem přes těleso válce. Výjimka: kompaktní válec typu ADVU s průměrem 125. Tato velikost je konstruována odlišně, a proto ji tímto způsobem nelze upevnit. Totéž platí pro válec typu ADVUL kromě toho, že v tomto případně nejsou k dispozici 4 otvory, ale pouze 2.

Up

Jaké rozměry šroubů jsou potřeba pro upevnění kompaktních válců ADN-... a AEN-...?
Kompaktní válce ADN-...a AEN-… lze upevnit přímo bez upevňovacích dílů. Obě uzavírací záslepky (ložisko a uzavírací záslepky) jsou nainstalovány na trubce válce, a to každá pomocí dvou nebo čtyř šroubů. Tyto šrouby mají vnitřní závity pro upevnění válce. Válec lze upevnit také pomocí šroubů, které válcem zcela procházejí. Velikosti šroubů pro upevnění válce jsou uvedeny v tabulce.
Průměr válce Velikost závitu
ve válci
Velikost šroubu
otvor s vůlí
12 M4 M3
16 M4 M3
20 M5 M4
25 M5 M4
32 M6 M5
40 M6 M5
50 M8 M6
63 M8 M6
80 M10 M8
100 M10 M8
125 M12 M10

Up

Jaké rozměry šroubů jsou potřeba pro upevnění kompaktních válců ADVU-... a AEVU-...?
Kompaktní válce ADVU-...a AEVU-… lze upevnit přímo bez upevňovacích dílů. Obě koncová víka (ložisko a koncová víka) jsou nainstalovány na trubce válce, a to každá pomocí čtyř šroubů. Tyto šrouby mají vnitřní závity pro upevnění válce. Válec lze upevnit také pomocí šroubů, které válcem zcela procházejí. Velikosti šroubů pro upevnění válce jsou uvedeny v tabulce.
Průměr válce Velikost závitu
ve válci
Velikost šroubu
otvor s vůlí
12 M4 M3
16 M4 M3
20 M5 M4
25 M5 M4
32 M6 M5
40 M6 M5
50 M8 M6
63 M10 M8
80 M10 M8
100 M10 M8
125 M12 -

Up

Jaká vnitřní závitovka je potřeba k řezání závitů v trubce válců typu ADVU/AEVU?
Šrouby na přírubě, které spojují ložisko a koncová víka s trubkou válce, jsou konstruovány jako samořezné šrouby. To znamená, že závit je vytvořen samotným šroubem na přírubě při jeho zašroubování.

Up

Jaký vnitřní závit je v pístnici v případě kompaktních válců typu ADVUL-...-S2 (s průchozí pístnicí)?
Závit u této varianty válců je shodný jako u válců dle norem ADVU-... s vnitřním závitem.
Velikost válce Velikost závitu
ADVUL-12-... M3
ADVUL-16-... M4
ADVUL-20-... M5
ADVUL-25-... M5
ADVUL-32-... M6
ADVUL-40-... M6
ADVUL-50-... M8
ADVUL-63-... M8
ADVUL-80-... M10
ADVUL-100-... M12

Up

Existuje s použitím kompaktních válců možnost pohybu do více než dvou definovaných poloh?
Připojením dvou válců lze dosahovat pohybu až do čtyř definovaných poloh. Tyto dva válce jsou v tomto případě upevněny vespod pomocí sady pro vícepolohové uspořádání. Válce ADN: sada pro vícepolohové uspořádání DPNA válce ADVU: sada pro vícepolohové uspořádání DPVU

Up

Je možné použít jednočinné válce typu AEN-... jako dvojčinné válce?
Struktura konstrukce válců řady AEN neumožňuje jejich použití jako dvojčinné válce.

Up

Jaká je hmotnost válců řady ADN/AEN?
Průměr válce Základní hmotnost
g
na každých 10 mm zdvihu
g
12 77 12
16 79 14
20 131 21
25 156 23
32 265 30
40 346 37
50 540 51
63 722 59
80 1 300 79
100 2 154 98
125 2 880 117

Up

Dodává společnost Festo také kompaktní válce, které mají stejný průměr, ale vyvíjejí větší sílu?
Ano, tyto válce se označují jako válce s velkou silou. V případě válců tohoto typu je plocha pístu zvětšena jednoduše tím, že je několikrát za sebou zařazena pracovní plocha o stejném obsahu. Následující kompaktní válce lze objednat od společnosti Festo jako válce s velkou silou (tandemové válce): ADNH-... , ADVUT-...

Up

Dodává společnost Festo také šrouby pro upevnění pneumatických válců typu ADVC a AEVC?
Ano, jelikož některé z rozměrů šroubů nelze sehnat všude, je možné objednat montážní šrouby také od společnosti Festo. Jestliže potřebujete více informací, spojte se přímo se zákaznickým centrem. Můžete nás kontaktovat e-mailem: info_cz@festo.com nebo nám zavolat na číslo: 261 099 611.

Up

Je možné použít jednočinné válce typu AEVU-... jako dvojčinné válce?
Válce řady AEVU-... se jmenovitými velikostmi pístů 32 a většími (s výjimkou pístů o průměru 50) lze použít také jako dvojčinné válce. Odšroubujte filtrační část v připojení odvětrání a nahraďte ji šroubením (např. typu QS-...). Všimněte si prosím: Síla válce je nižší, pokud působí proti efektivní síle pružiny (o hodnotu síly této pružiny), a vyšší v opačném směru (také o hodnotu síly této pružiny). Jestliže žádáte válec ve velikosti 25 nebo 50 s vratnou pružinou pro použití jako dvojčinný válec, vše, co musíte udělat, je označit na vaší objednávce, že má být daný válec typu AEVU-... používán jako dvojčinný válec.

Up

Je možné použít zarážkové válce typu STA/F-... jako dvojčinné válce?
Tento typ válců je rovněž možné použít jako dvojčinné válce. Pokud si to přejete, stačí pouze odšroubovat filtrační část v připojení odvětrání a nahradit ji šroubením (např. typu QS-...). Všimněte si prosím: Síla válce je nižší, pokud působí proti efektivní síle pružiny (o hodnotu síly této pružiny), a vyšší v opačném směru (také o hodnotu síly této pružiny).

Up

Jsou kompaktní válce od společnosti Festo k dispozici pouze s uvedenými standardními délkami zdvihu?
Většinu kompaktních válců lze vyrobit s jakoukoli délkou zdvihu až do uvedené maximální hodnoty zdvihu.

Up

Kde lze pomocí čidel provádět snímání polohy na tandemových válcích/válcích s velkou silou typů DNCT, ADVUT a ADNH?

Magnet pro snímání je obsažen pouze v pístu zcela vpředu (na straně pístnice), a proto může snímání polohy probíhat vždy pouze v oblasti drážky pro čidlo na čelním tělese profilu.

Up

Přímočaré pohony

Kde lze používat bezpístnicové válce?

Lze je používat na různých místech, jako např. u dopravníkových pásů nebo pro svislé zdvihání v omezených prostorech. Jednou z výhod bezpístnicových válců je skutečnost, že se vyznačují shodnou silou působení válce v obou směrech. Dále při používání těchto válců není nutné sledovat vzpěrnou sílu pístnice.

Up

Dochází při používání tlumičů k omezení zdvihu bezpístnicových pohonů DGPL?

Nikoli. Upevňovače tlumičů lze instalovat dostatečně vně tak, aby jejich použitím k ovlivnění zdvihu nedocházelo.

Up

Jestliže se použije systém modulárních výrobků k výběru varianty s modulem mezipolohy, jsou v rámci dodávky přímočarého pohonu typu DGC zahrnuty veškeré nutné upevňovací prvky?

Dodávka zahrnuje upevňovač tlumiče pro jednotku saní typu DADP, jeden nebo dva seřiditelné dorazy DYC (pro mechanické vymezení koncových poloh) a tlumič typu YSR nebo YSRW.

Externí modul mezipolohy však lze v konfigurátoru výrobků zvolit pouze tehdy, pokud již byly předtím zvoleny tlumič a mechanické dorazy koncových poloh.

Stávající modul lze rovněž modulem mezipolohy osadit zpětně na základě objednávky odpovídajícího příslušenství (DADP, DADM, KYC a YSR(W)).

Up

Jak dlouhý je DGPL s rozšířenými saněmi?

DGPL

Průměr Celková délka L1 + délka zdvihu
18 230 mm
25 300 mm
32 380 mm
40 470 mm
50 550 mm
63 650 mm

 

Up

Jak mohu aktivovat bezpístnicový válec?

Vzorové schéma zapojení

DGC

Up

Na kterém víku pohonu typu DGP/L jsou standardně umístěna připojení přívodu vzduchu?

Velikosti 8 a 12 jsou k dispozici pouze v provedení s připojením přívodu vzduchu v každém koncovém víku. U velikostí 18 a vyšších jsou obě připojení přívodu vzduchu umístěna na jedné straně (výjimka: varianta „D2“, která má připojení přívodu vzduchu na obou stranách). U standardní konstrukce jsou připojení přívodu vzduchu v pravém koncovém víku (sběrný vývod směrem nahoru a jednotka se saněmi vzadu - viz nákres).

 

Up

Lze přestavět přímočarý pohon typu DGPL-... z válce s kluzným valivým vedením na válec s vedením s kuličkovými ložisky?
Ano, je to možné. Podrobnosti zjistíte na naší pobočce. Naše zákaznické centrum lze kontaktovat ve všední dny od 7.30 do 16.30 na telefonním čísle 261 099 611.

Up

Jak často je třeba mazat prvky kuličkových ložisek u pohonů typu DGPL/DGEL?
Prvky kuličkových ložisek instalované do roku 2000 se vyznačují černým stíracím kroužkem a musejí se mazat každých 400 km. Novější prvky kuličkových ložisek s šedými stíracími kroužky je nutné opětovně mazat vždy po 5 000 km nebo nejpozději po 3 letech. Opětovné mazání by mělo probíhat častěji v následujících případech: Zdvihy > 2 000 mm Zdvihy < 50 mm Rychlosti > 2 m/s Zvýšená koncentrace nečistot v okolí Během mazání je nutné pohybovat saněmi na liště. (Přípustné mazací prostředky: KP2K podle definice v DIN 51825)

Up

Jaké mazací tuky jsou schváleny pro mazání prvků kuličkových ložisek u pohonů typu DGPL/DGEL?
Mazací přípravek KP2K podle definice v DIN 51825, např. Shell Retinax A Klüber Centoplex 2EP Fuchs Notropeen LXG 00 (pro průměry do 18 mm) Rhenus Norlith STM 2 (pro průměry 25 mm a větší)

Up

Které tlumiče nárazu jsou vhodné pro které přímočaré pohony DGC?

Následující tabulka uvádí čísla dílů příslušných hydraulických tlumičů nárazu.

GF - Kluzné vedení
KF - S vedením v kuličkových oběžných pouzdrech

  

Průměr vedení

samočinně nastavitelné

samočinně nastavitelné, progresivní

8
GF/KF
655538 540344
12 655539 540345
18
GF
669624 540346
25
GF
669625 540348
32
GF
669626 540350
40
GF
669627 540352
18
KF
669617 540347
25
KF
669618 540349
32
KF
669619 540351
40
KF
669620 540353

 

Up

Které tlumiče nárazu jsou vhodné ke kterým přímočarým pohonům DGPL?
Jmenovitý průměr Číslo dílu Druh tlumiče nárazu
18 34 571 YSR-8-8-C
25 34 572 YSR-12-12-C
32 34 572 YSR-12-12-C
40 34 573 YSR-16-20-C
50 34 573 YSR-16-20-C
63 34 574 YSR-20-25-C
80 34 574 YSR-20-25-C

Up

Jaká je hmotnost unášečů FKP-...?
FKP-... Hmotnost v g
8/12 36
18 102
25/32 234
40 376
50/63 706
80 1950

Up

Je přípustné upevnit pohon DGC-... pouze pomocí profilového upevnění?
Ano, pokud není nutná další mezipodpora, lze pohon DGC-... upevnit pomocí alespoň dvou profilových upevnění.

Up

Jakým způsobem se vkládá kámen do drážky u tělesa profilu v případě pohonů DGC-...?
Kámen do drážky lze vsadit pouze za situace, kdy je odstraněn kryt pohonu DGC. Kámen lze poté vložit do drážky v profilu ze strany.

Up

Lze instalovat unášeč (FKP) pro přímočarý DGP-... ve spojení s brzdou (KV/KH)?
Unášeč (FKP) pro jednotky pohonů typu DGP-... lze instalovat s brzdou pro všechny velikosti.

Up

Co je třeba mít na paměti s ohledem na délku zdvihu při objednávání přímočarého pohonu DGPL/DGC s doplňkovými saněmi?

Instalace doplňkových saní zkrátí zvolenou délku zdvihu alespoň o hodnotu délky (délek) saní. Jsou-li saně upevněny také na vodicí liště s určitou rozpěrou mezi nimi, zkrátí se délka zdvihu navíc o délku této rozpěry. Pro dosažení původně uvažované dráhy pohybu je při objednávce potřeba přičíst délku saní a délku rozpěry mezi saněmi, pokud je přítomna.

Up

Lze držáky tlumičů nárazu KYP pro přímočarý pohon DGPL upevnit na verzi s ochranou?
Držáky tlumičů nárazu KYP se vejdou pod kryt ochrany. Před upevněním KYP musíte odšroubovat šrouby krytu. Kryt lze poté jednoduše odsunout stranou a držák tlumiče nárazu lze následně upevnit.

Up

Lze pohon DGPL nahradit pohonem DGC?
Pohon DGC-GF/KF je kompatibilní s DGPL-GF/KF. K provedení náhrady je však nutné patkové upevnění (HPC-xx-SH/SO), která se používá k zachování shodných rozměrů mezi patkovým upevněním a upevněním saní. Rozhraní saní je u pohonu DGC-GF/KF shodné jako u DGPL-GF/GF. DGC-G (základní pohon) není kompatibilní s pohonem DGP (bez vedení).

Up

Kyvné pohony

Bere se v grafech „povolený moment setrvačnosti jako funkce doby kyvu“ pro verze kyvných pohonů s hydraulickými tlumiči do úvahy čas tlumení?

Čas tlumení je zahrnutý v době kyvu u kyvných pohonů DRQD. V případě kyvných modulů DSM je čas kyvu zohledněný pouze do bodu, kdy tlumič dosedne na doraz. Aby se získala celková doba kyvu, musí se k tomuto připočíst čas tlumení tlumiče (hodnoty viz dokumentaci v katalogu).

Up

Jak se definuje připojení přívodu vzduchu vlevo (AL) a vpravo (AR) v případě kyvného pohonu DRQD?

Drážka pro čidlo je vzadu a hřídel pohonu nahoře. Pokud jsou připojení přívodu vzduchu umístěna na levé straně (viz nákres), jedná se o variantu AL (připojení přívodu vzduchu nalevo). Jsou-li naopak připojení přívodu vzduchu umístěna na pravé straně, jedná se o variantu AR (připojení přívodu vzduchu napravo)

 

Up

Vztahují se specifikace zátěže „statická“ a „dynamická“ u pohonu typu DRQD k chování pohonu, nebo k chování zátěže?
Statické a dynamické axiální a radiální síly se vztahují k pohonu. To znamená, že pokud se pohon nepohybuje, vztahují se na něj hodnoty pro statickou zátěž, i když samotná zátěž statická není.

Up

Jak lze u kyvného pohonu DRQD-... upravit koncovou polohu?

Kyvné pohony DRQD-... se nastavují při výrobě na jmenovitý úhel kyvu (90° / 180° / 360° / X°)

Chcete-li změnit úhel kyvu:

 

Kyvný pohon s tlumením koncové polohy DRQD-…-PPVJ:

  • Chcete-li zvětšit úhel kyvu: otočte seřizovací šroub proti směru hodinových ručiček
  • Chcete-li zmenšit úhel kyvu: otočte seřizovací šroub po směru hodinových ručiček

Kyvný pohon s tlumičem nárazu DRQD-...-YSRJ:

1. Povolte šestihrannou matici velikosti 1 (velikost klíče: 1)

2. Nastavte úhel kyvu na šestihranné matici velikosti 2 pomocí otevřeného plochého klíče

  • Chcete-li zvětšit úhel kyvu: otočte seřizovací šroub proti směru hodinových ručiček
  • Chcete-li zmenšit úhel kyvu: otočte seřizovací šroub po směru hodinových ručiček

3. Utáhněte šestihrannou matici velikosti 1.

 

Up

Existují kyvné akční členy typu DSM také s průchozí, dutou pístnicí?
Ano, varianta typu DSM-...-FW s hřídelí s přírubou má ve velikosti 12 a vyšších průchozí otvor. Velikosti DSM-12 a DSM-16 mají shodně závit M5 a průměr otvoru 4,2 mm. DSM-25 a DSM-32 mají závit 1/8" a průměr otvoru 8,6 mm a velikost DSM-40 má závit 1/4" a průměr otvoru 11,5 mm.

Up

Jaká je poloha Woodruffova klínu u pohonu DRQ?

Díváte-li se směrem k hřídeli pohonu, je Woodruffův klín nahoře. Hřídel pohonu se poté pohybuje ve směru hodinových ručiček.

Up

Který kámen do drážky se hodí do příslušného profilu hřídele s přírubou s průchodem energie (SD..., E...) na čtvrtotáčkových pohonech DRQD-16...50? (Kyvné pohony a čtvrtotáčkové pohony)

Pro upevnění lze použít kámen do drážky typu HMBN-5-2M5 s číslem dílu 186566.

Up

Spotřeba vzduchu kyvných pohonů DRQ
typ Spotřeba vzduchu
při 6 barech a úhlu kyvu 90°
DRQ-16-... 0,019 l na jeden zdvih
DRQ-20-... 0,037 l na jeden zdvih
DRQ-25-... 0,076 l na jeden zdvih
DRQ-32-... 0,159 l na jeden zdvih
DRQ-40-... 0,296 l na jeden zdvih
DRQ-50-... 0,583 l na jeden zdvih
DRQ-63-... 1,175 l na jeden zdvih
DRQ-80-... 2,369 l na jeden zdvih
DRQ-100-... 4,738 l na jeden zdvih

Up

Spotřeba vzduchu kyvných pohonů DRQD
Typ Spotřeba vzduchu
při 6 barech a úhlu kyvu 180°
DRQD-6-... 0,009 l na jeden zdvih
DRQD-8-... 0,018 l na jeden zdvih
DRQD-12-... 0,038 l na jeden zdvih
DRQD-16-... 0,078 l na jeden zdvih
DRQD-20-... 0,137 l na jeden zdvih
DRQD-25-... 0,263 l na jeden zdvih
DRQD-32-... 0,542 l na jeden zdvih
DRQD-40-... 0,873 l na jeden zdvih
DRQD-50-... 1,724 l na jeden zdvih

Up

Spotřeba vzduchu kyvných pohonů DSR a DSRL
Typ Spotřeba vzduchu
při 6 barech a úhlu kyvu 180°
DSR-10-..
DSRL-10-....
0,017 l na jeden zdvih
DSR-12-..
DSRL-12-....
0,046 l na jeden zdvih
DSR-16-..
DSRL-16-....
0,1 l na jeden zdvih
DSR-25-..
DSRL-25-....
0,225 l na jeden zdvih
DSR-32-..
DSRL-32-....
0,454 l na jeden zdvih
DSR-40-..
DSRL-40-....
0,994 l na jeden zdvih

Up

Spotřeba vzduchu kyvných modulů DSM
Typ Spotřeba vzduchu
při 6 barech
DSM-6-... 0,0006 l na jeden zdvih
při úhlu kyvu 90°
DSM-8-... 0,0007 l na jeden zdvih
při úhlu kyvu 90°
DSM-10-... 0,0055 l na jeden zdvih
při úhlu kyvu 90°
DSM-12-... 0,082 l na jeden zdvih
při úhlu kyvu 270°
DSM-16-... 0,163 l na jeden zdvih
při úhlu kyvu 270°
DSM-25-... 0,288 l na jeden zdvih
při úhlu kyvu 270°
DSM-32-... 0,632 l na jeden zdvih
při úhlu kyvu 270°
DSM-40-... 1,168 l na jeden zdvih
při úhlu kyvu 270°

Up

...

Proč velikost pístu u saní Mini typu DGSL neodpovídá specifikacím v typovém kódu?

Tato úprava byla provedena, aby byly saně Mini DGSL porovnatelnější s předchozím typem saní Mini SLT, který má dva písty, a který by proto v porovnání s DGSL měl vyšší sílu působení válců při stejných velikostech. Z tohoto důvodu je píst u typu DGSL vždy o jeden stupeň větší, než specifikuje typový kód, aby tak dosahoval podobné síly působení válce jako saně SLT ve stejné modelové velikosti.

Up

Jak velký musí být otvor pro válec EGZ?

Aby O-kroužek u typu EGZ řádně utěsňoval pohon v otvoru, je nutné dodržovat následující průměry otvorů.

 EGZ

Název Průměr otvoru d1
EGZ-6 7,6 H7
EGZ-10 12 H7
EGZ-16 18,5 H7

 

Up

Jak lze aktivovat válec s brzdou?

V případě selhání tlaku dochází k zabrzdění pístnice. Řízení brzdy probíhá samostatně.

Vzorové schéma zapojení

Sample circuit diagram

Up

Jak vypadá systém řízení pomocí dvou úrovní tlaku pro válec s pístnicí?

Dvě vzorová schémata zapojení

2-Druck-Steuerung

Up

Jak lze aktivovat vícepolohový válec?

Vzorové schéma zapojení

Mehrstellungszylinder

Up

Co znamenají doplňky k válcům, např. S2 nebo R8?
Většina válců je k dispozici v různých variantách. Tyto varianty se označují doplňkem ke zkratce typu.
Varianta Parametr Popis
Q Čtyřhranná pístnice Pojištění proti pootočení
S2 Průchozí pístnice Druhy závitu na obou koncích pístnice jsou shodné.
S20 Průchozí, dutá pístnice Vhodné pro použití s vakuem
S6 Teplotně odolná těsnění, max. do 120 °C Teplotní odolnost
S10 Konstantní (pomaluběžný) provoz při nízkých
rychlostech pístu
Vhodné pro pomalé pohyby po dráze zdvihu stálou
rychlostí bez pozastavování a prokluzu v rámci celého zdvihu válce.
Těsnění obsahuje silikonovou vazelínu (není bez obsahu látek PWIS).
S11 Nízké tření Speciální těsnění podstatně snižují opotřebení systému.
To odpovídá podstatně nižšímu tlaku pro dosažení odezvy.
Těsnění obsahuje silikonovou vazelínu (není bez obsahu látek PWIS).
CT Bez příměsí mědi, PTFE a silikonu
R3 Silná ochrana proti korozi Veškeré vnější povrchy válce odpovídají třídě 3 ochrany proti korozi,
jak definuje norma společnosti Festo 940 070. Pístnice je vyrobena
z oceli odolné vůči korozi a kyselinám.
R8 Ochrana proti prachu pomocí stíracích kroužků Válec je osazen pístnicí s tvrdochromovým povlakem a pevným
stíracím kroužkem, což zabezpečuje ochranu proti suchým a prašným médiím.
K2 Pístnice s prodlouženým vnějším závitem
K3 Pístnice s vnitřním závitem
K5 Pístnice se speciálním závitem Normovaný metrický závit v souladu s ISO
K7 Pístnice s vnějším závitem Plošky pro speciální plochý klíč
K8 Prodloužená pístnice
K10 Hladká anodizovaná pístnice
vyrobená z hliníku
Ideální pro použití v prostředí svařovacích provozů:
- Ochrana proti okujím ze svařování
- Malá pohybující se hmotnost
- Tvrdší povrch v porovnání s ocelí
- Dlouhá životnost
KP S vložkou pro brzdu Integrovaná brzda na pístnici
EL S blokováním v koncových polohách Mechanický zámek v koncové poloze jako ochrana proti pádu
pro aplikace, kde je třeba uvážit bezpečnostní hledisko. Pokud nastane tlak ve směru pádu, pístnice
se zajistí v koncové poloze, čímž se pádu předejde.

Up

Jaký je rozdíl mezi jednočinným válcem a dvojčinným válcem?
Jednočinný válec se vysouvá nebo zasouvá pomocí vzduchu a v opačném směru do své klidové polohy se pohybuje na základě působení vestavěné pružiny. V případě dvojčinného válce probíhají pohyby v obou směrech pomocí vzduchu.

Up

Které tlumiče nárazu náleží ke kterým saním SLT-...?
Pohon Tlumič nárazu Č. dílu
SLT-10 YSRT-5-5-C 649653
SLT-16 YSRT-7-5-C 649654
SLT-20 YSRT-8-8-C 649655
SLT-25 YSRT-12-12-C 649656

Up

Vztahují se specifikace zátěže „statická“ a „dynamická“ u pohonů typu SLT/SLF/SLS a DFP k chování pohonu, nebo k chování zátěže?
Vlastnosti pohonu: pokud se pohon nepohybuje, vztahují se na něj hodnoty pro statickou zátěž, i když samotná zátěž statická není.

Up

Lze nastavit vůli vedení na saních Mini SLT?

Nelze, ložiska jsou upínána během montáže tak, aby byla bez jakékoli vůle.

Up

Lze snímat jednotku se saněmi typu SPZ z obou stran pomocí čidla?
V případě tohoto válce je čidlo upevněno na liště pro čidla. Teoreticky je možné osadit lištu pro čidla z obou stran jednotky pohonu. Jelikož je však stálý magnet vložen do saní pouze z jedné strany, je snímání pomocí čidla možné pouze na této straně.

Up

Jaký je maximální přípustný utahovací moment u válců EGZ-...?
Utahovací moment použitý u vnějších závitů vestavných válců EGZ-... nesmí přesáhnout následující mezní hodnoty.
Velikost válce Max. utahovací moment
Nm
EGZ-6-... 8
EGZ-10-... 20
EGZ-16-... 50

Up

Jaké je zúžení na kuželovitém konci pístnice přímočaré kyvné upínky CLR-...?
Kužel na pístnici má zúžení v poměru 1:10, které odpovídá úhlu 2° 51' 36''.

Up

Dodává společnost Festo také válce pro teplotní rozsah nízkých teplot do -40 °C?

Společnost Festo nabízí válce pro teplotní rozsah nízkých teplot do -40 °C.

Up

Je možné pořídit pneumatický válec s průchozí, dutou pístnicí?
Společnost Festo má několik řad pneumatických válců, které lze objednat také s průchozí, dutou pístnicí. Jedná se o typy válců ADVU-..., DZF-..., DNC-..., DMM-..., DSL-..., DSM-... a DSRL. Průchozí dutá varianta je označena S20. Např. DNC-32-100-PPV-A-S20

Up

Je nutné v případě válců s magnetickým pístem objednat čidlo zvlášť?
Společnost Festo nabízí širokou paletu různých čidel. Není možné, aby společnost Festo předem specifikovala ideální čidlo. Proto je nutné objednávat čidla zvlášť. Pokud potřebujete při výběru pomoci, kontaktujte nás lince zákaznického centra.

Up

Lze od společnosti Festo získat také teleskopické válce?
Společnost Festo nabízí válce v mnoha různých tvarech a druzích. Rozsah výrobků, které prodáváme, nicméně nepokrývá vše. Teleskopické válce jsou jednou z nemnoha položek, které nenabízíme.

Up

Mohou být válce a ventily od společnosti Festo provozovány také s použitím nemazaného stlačeného vzduchu?
Ve smyslu materiálů a zpracování je většina pneumatických součástí od společnosti Festo konstruovaná pro provoz s filtrovaným, mazaným stlačeným vzduchem nebo s filtrovaným, nemazaným stlačeným vzduchem. Tyto součásti jsou základním způsobem namazány během montáže, a proto je možné je používat bez maznice. Ve všech případech je nutné použít filtrační jednotku, která odstraní nečistoty od velikosti 40 mikronů. Tam, kde je u součástí jako médium vyznačeno „filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch“, provádí společnost Festo u těchto součástí náhodné testy s použitím filtrovaného, nemazaného stlačeného vzduchu za zkušebních podmínek. Pokud je to vyžadováno technickou specifikací, měly by se použít filtry se stupněm filtrace 5 nebo 10 mikronů. V případě značně znečištěného vzduchu doporučujeme předběžnou filtraci vzduchu s použitím filtru s hustotou 40 mikronů. Doporučujeme součásti provozovat s filtrovaným, mazaným stlačeným vzduchem v takových místech, které jsou vystaveny extrémním podmínkám okolního prostředí a extrémním provozním podmínkám, například při extrémně rychlých pohybech válce (přes 2 m/s). Jestliže se zařízení již provozovalo s mazaným stlačeným vzduchem, není již provoz s nemazaným vzduchem možný. Vzhledem ke skutečnosti, že mazaný stlačený vzduch vymyje základní mazivo, musí být tyto součástí během dalšího použití již vždy provozovány s mazaným stlačeným vzduchem. Chcete-li svoje zařízení převést zpět na použití nemazaného stlačeného vzduchu, budete muset obnovit ošetření základním mazivem na všech součástech.

Up

Jaký je rozdíl mezi čidly se dvěma vodiči a čidly se třemi vodiči?
Čidla obvykle obsahují vestavěnou světelnou diodu. V případě čidel se dvěma vodiči je proto tato světelná dioda zapojena v sérii, čímž způsobuje pokles napětí o 3 až 4 volty. Naopak v případě čidel se třemi vodiči je tato světelná dioda zapojena paralelně, a v důsledku tak nezpůsobuje pokles napětí. Jazýčková relé se dvěma vodiči bez světelné diody napěťový pokles rovněž nezpůsobují.

Up

Lze pneumatické válce provozovat také s použitím tekutých médií (nízkotlaká hydraulika)?
Těsnění pneumatických jednotek pohonu nejsou konstruována tak, aby byla vhodná pro použití s hydraulickými médii. Dále zde vyvstává nebezpečí chemického narušení materiálu těsnění použitou kapalinou.

Up

Jakou sílu může válec vyvíjet?

Teoretickou sílu vyvíjenou pneumatickým válcem lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:
F [N] = p [bar] × A [cm²] × 10

Příklad: Válec s jmenovitým průměrem 100 mm má plochu 78,5 cm². Při provozním tlaku 6 barů vyvíjí tato plocha sílu o přibližné hodnotě 4 700 N (78,5 × 6 × 10).

Up

Jaký je maximální přípustný tlak a tahové zatížení pro pružné spojky FK-...?
Typ Maximální přípustný tlak
a tahové zatížení N
FK-M4 750
FK-M5 1 200
FK-M6 1 200
FK-M8 2 500
FK-M10 5 000
FK-M10x1,25 5 000
FK-M12 5 000
FK-M12x1,25 5 000
FK-M16 10 000
FK-M16x1,5 10 000
FK-M20 10 000
FK-M20x1,5 10 000
FK-M24 24 000
FK-M27x2 30 000
FK-M36x2 40 000

Up

Jak lze během provozu zastavit pneumatický válec bez doplňkové brzdy nebo brzdové jednotky?
Pokud není pro danou aplikaci problémem určitý stupeň přesažení klidové polohy nebo její nedosažení, mohou tuto funkci zajišťovat řízené zpětné ventily. Tyto nízkonákladové ventily blokují vzduch v obou komorách válce, a tak zamezují jeho dalšímu pohybu.

Up

Jak rychle se může válec při určitém provozním tlaku pohybovat?

V tomto případě nelze učinit obecně platnou výpověď. Maximální možná rychlost, resp. dosažitelná doba pojezdu v rozmezí zdvihu, závisí na parametrech specifických pro dané použití. Vliv mají např. velikost válce, zdvih válce, tlumení koncové polohy, zástavbová poloha, případně přemisťované hmotnosti a vnější dodatečné síly, stejně jako prostředky řízení válce (ventily a hadice).
Ke zjištění dosažitelné doby pojezdu v rozmezí zdvihu můžete použít náš program pro stanovení velikostí pneumatických součástí „ProPneu“. Program, který je k dispozici ke stažení, naleznete na domovské stránce společnosti Festo v úseku stahování (Download Area) a v jeho rámci dále pod odkazem „Stáhnout software --> Skupina nástrojů pro výběr a konfiguraci --> Stanovení velikostí pneumatických součástí ProPneu“.

Up

Jakým způsobem je regulována rychlost pohybu pneumatického válce?
Rychlost pohybu pneumatického válce je upravována prostřednictvím průtoku vzduchu. K tomu existují dvě volitelné možnosti: řízení vzduchu vstupujícího dovnitř (škrticí ventil na vstupu) nebo řízení vzduchu vycházejícího ven (škrticí ventil na odvětrání). Průtok vzduchu je obvykle řízen pomocí jednosměrného škrticího ventilu.

Up

Jaká je úloha tlumení koncové polohy a jakým způsobem tento proces pracuje?
Kinetická energie se vypočítá jako součin hmotnosti a rychlosti (J = 0,5 m × v²). Válec v koncové poloze musí být schopen tuto energii přeměnit, aniž by přitom došlo k jeho poškození. Obvykle nelze ovlivnit hmotnost, kterou musí být válec schopen přemístit. Proto se vyvíjí snaha o to, aby rychlost v koncové poloze byla co nejnižší. V závislosti na průměru válce je na úseku několika posledních centimetrů zdvihu zablokován vzduch odvětrání a tento je vypouštěn pouze prostřednictvím škrticího bodu (nastavitelným škrticím ventilem). To zapříčiní na krátkou dobu výrazný vzestup tlaku působícího proti pohybu válce. Rychlost válce se značně sníží během krátké doby, a pokud je tlumení koncové polohy správně nastaveno, zůstane zbytková kinetická energie pod maximální přípustnou mezí. Válce s pneumatickým tlumením koncové polohy jsou označeny písmeny PPV v jejich typovém označení.

Up

Kde najdu držák čidla pro vodicí jednotku Mini DFC-6/10?

Dva držáky čidel, včetně upevňovacího materiálu, pro čidla SME/SMT-10 jsou součástí rozsahu dodávky vodicí jednotky. Náhradní držák čidla lze objednat jako náhradní díl pod číslem dílu 391321.

Up