Vyslovení souhlasu se zpracováním dat

Pokud jste souhlasili se zasíláním novinek formou e-mailu, potom také platí:

  • Je pro nás velmi důležité zabezpečit bezpečnost dat a ochranu údajů o příjemcích tohoto e-mailu. Činíme vše, co vyžaduje zákon na ochranu údajů.
  • Pro distribuci tohoto e-mailu jsou na našich servrech shromažďovány, zpracovávány a ukládány osobní údaje jako jsou například e-mailová adresa a heslo.
  • Kromě toho sledujeme, na které z odkazů v e-mailu kliknete. Tato informace nám umožňuje poskytovat Vám informace, které lépe odpovídají oblasti Vašeho zájmu.
  • Registrací pro přijímání tohoto e-mailu vyjadřujete souhlas s tím, že Vaše údaje budou námi nebo našimi dodavateli zpracovány ve výše uvedeném rozsahu - pro účely konzultace, reklamy a prezentace služeb zasílaní e-mailů s novinkami v souladu s aktuálními potřebami. Vaší adresu neposkytneme třetí straně a nebudeme Vám zasílat propagační materiály třetích stran.
  • Máte možnost kdykoliv vypovědět zasílání e-mailů s novinkami pomocí odkazu na zrušení pravidelného zasílání, který je součástí každého e-mailu.

 

 

Právní doložka a autorská práva

Vymezení záruky
1. Obsah nabídky na Internetu
Festo, s.r.o., dále nazývána „společnost Festo“, nepřebírá žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči společnosti Festo, které se vztahují na škody materiálního nebo myšlenkového charakteru a které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, jestliže na straně společnosti Festo neleží vina ve smyslu prokazatelného úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
Veškeré nabídky jsou nezávazné. Společnost Festo si vyhrazuje výslovně právo měnit, doplňovat a mazat části zveřejněných stránek nebo celou nabídku, nebo její zveřejňování dočasně nebo s konečnou platností ukončit.

2. Reference a odkazy
Společnost Festo na svých internetových stránkách dává k dispozici také odkazy na nabídky třetích stran. Za obsah, a zvláště za škody vzniklé z využití nebo nevyužití takto zpřístupněných informací, ručí zcela výhradně předkladatel nabídky na těchto stránkách. Společnost Festo provádí kontrolu těchto stránek výhradně v době uvedení odkazu. Veškeré změny pozdějšího data podléhají zodpovědnosti předkladateli nabídky.

3. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Na toto vyloučení odpovědnosti je třeba nahlížet jako na součást internetové nabídky, ze které vedl odkaz na tuto stranu. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již neodpovídají, nebo neodpovídají zcela právním normám, zůstávají ostatní části dokumentu ve smyslu jejich obsahu a platnosti tímto stavem nedotčeny.


Autorské právo
Copyright 2000-2010 Festo, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Veškeré obrázky, grafika a texty, zvukové a obrazové nahrávky a soubory s animacemi na těchto internetových stránkách podléhají ustanovením autorského práva, resp. dalším zákonům sloužícím ochraně duševního vlastnictví. Kopírování, modifikace nebo využívání v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu od společnosti Festo, s.r.o. zakázáno.