Imprint og ansvar

Ansvarsfraskrivelse og henvisninger til ophavsret

Ansvarsfraskrivelse

1. Indhold I onlinetilbudet
Festo AG & Co. KG – i det efterfølgende kaldet „Festo“, påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet i de informationer, der stilles til rådighed. Erstatningskrav til Festo, som vedrører materielle eller immaterielle skader, der er opstået ved anvendelse eller ikke anvendelse af de tilrådighed stillede informationer, hhv. ved benyttelse af fejlagtige og ufuldstændige informationer, kan principielt ikke imødekommes, med mindre der foreligger forsætlig eller groft uagtsom handling fra Festo’s side.
Alle tilbud er uden forbindende. Festo forbeholder sig udtrykkeligt ret til, uden speciel forudgående anmeldelse, at ændre, slette eller midlertidigt indstille offentliggørelsen af dele af siderne eller hele publikationen.

 

2. Henvisninger og links
Festo stiller på denne hjemmeside også links til fremmede firmaer til disposition. For indhold og især for skader, som opstår på grund af anvendelse eller ikke anvendelse af sådanne informationer, hæfter alene udbyderen af disse sider. Festo kontrollerer udelukkende disse sider på det tidspunkt, hvor linket offentliggøres. Alle senere ændringer er udbyderens ansvar.

 

2. Ansvarsfraskrivelsens retsgyldighed
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det internettilbud, fra hvilket der blev henvist til denne side. Såfremt dele af eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke – ikke mere, eller ikke fuldstændigt – svarer til gældende lovgivning, berører dette ikke de øvrige dele af dokumentets indhold og gyldighed.

 

Ophavsret
Copyright 2000-2008 Festo AG & Co. KG All rights reserved. Samtlige billeder, grafik, tekster, tone-, video- og animationsfiler på denne hjemmeside er underlagt ophavsretslige hhv. Andre love til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret. Enhver reproduktion, ændring eller anvendelse i andre elektroniske eller trykte publikationer er kun tilladt efter forudgående tilladelse fra Festo AG & Co. KG.