Salgs- og leveringsbetingelser

Festo Danmark anvender NL 92

NL 92 er de såkaldte almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.

Salgs- og leveringsbetingelser

 
Tilbud
Tilbud er betinget af, at tilbudsgiver kan godkende tilbudsmodtagers økonomiske kvalifikationer, herunder særligt at tilbudsmodtager kan stille fornøden sikkerhed for opfyldelsen af tilbudsmodtagers betalingsforpligtelse i henhold til afgivne tilbud.

Endvidere er tilbud betinget af, at tilbudsgiver ikke har noget forfaldent tilgodehavende hos tilbudsmodtager, herunder at tilbudsmodtager løbende har overholdt tilbudsgivers betalingsbetingelser. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til at trække tilbud tilbage, såfremt nævnte betingelser ikke er opfyldt.

Returnering af komponenter

 • Eventuel returnering skal aftales med Festo A/S 70 21 10 90, hvor der modtages et returnummer, som skal påføres ved returnering.
 • Skyldes returneringen en fejl foranlediget af Festo, leverer vi snarest ny vare mod faktura.
 • Den returnerede vare krediteres efter modtagelse hos Festo.
 • Skyldes returneringen en fejl fra købers side, krediteres køber fakturabeløbet for den returnerede vare med et gebyr i.h.t. til følgende:
  • Indtil 2 måneder fra fakturadato krediteringsgebyr på 15 %
  • 2 – 6 måneder fra fakturadato krediteringsgebyr på 25 %
  • Dog forudsat minimumsværdi af produktet(erne) på DKK 500,-
 • Specialfremstillede produkter tages ikke retur.
 • Returnerede varer skal være ubrugt og i originalemballage.