Privatlivspolitik

Festo tager beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt. Vi ønsker, at du skal føle dig tryg, når du besøger vores hjemmesider. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtigt for os i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Som en af verdens førende producenter inden for automationsteknologi, og en global leder inden for grundlæggende og videregående tekniske uddannelser, behandler vi dagligt oplysninger med relation til vores kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter. Vores behandling af dine personoplysninger er underlagt nationale og internationale bestemmelser vedrørende databeskyttelse, herunder især den Europæiske Unions Generelle Databeskyttelsesforordning (EU-GDPR).

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Den dataansvarlige er:

Gustaf Borg
Festo A/S
Islevdalvej 180
DK-2610 Rødovre
CVR: 25363310 

70 21 10 90


2. Hvilke personoplysninger behandler vi, og hvad er vores datakilder?

Generelt

Vi behandler personoplysninger, der indhentes i forbindelse med vores forretningsaktiviteter. Hvor der er behov for at udbyde vores tjenester kan vi også behandle personoplysninger indhentet lovligt fra offentligt tilgængelige kilder (såsom kreditoplysninger, tingbøger, handels- og faglige registre, medier og internettet) eller leveret til os af autoriserede tredjeparter.

Vi bruger kun andre personoplysninger, hvis du giver disse oplysninger til os i forbindelse med en kontaktformular, undersøgelse, tilmelding til et arrangement eller en konkurrence, eller udførelse af en kontrakt, og kun i det omfang det er tilladt ved lov.

Personoplysninger betyder enhver oplysning om personlige eller materielle forhold for en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Det er ligegyldigt, hvorvidt den registrerede kan identificeres direkte eller indirekte.

Eksempler på de oplysninger, vi indsamler, kan nævnes:

 • Kontaktoplysninger og øvrige personlige oplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, dit telefonnummer eller andre kontaktoplysninger, køn, civilstand, fødselsdato og fødested, nationalitet)
 • Id data (f.eks. CPR-nummer)
 • Godkendelsesoplysninger (f.eks. en prøve på din underskrift)
 • Skatteoplysninger (f.eks. CVR-nummer)
 • Ordredata
 • Oplysninger i forbindelse med opfyldelsen af vore kontraktlige forpligtelser
 • Markedsføring og salg af data (herunder annonceresultater), dokumentinformation
 • Data der er opstået i perioden op til og i løbet af vores forretningssamarbejde, optagelser af telefonsamtaler og referater af samtaler
 • Ud over personoplysningerne på listen, kan andre personoplysninger kun behandles, når du køber og bruger andre produkter/ydelser vi tilbyder.


Nyhedsbreve og arrangementer

I forbindelse med udsendelse af vores nyhedsbreve, behandler vi personoplysninger (f.eks. e-mailadresser og adgangskoder). Vi sporer også dine klik i nyhedsbrevet. Vi bruger disse oplysninger for at kunne levere indhold, der bedre svarer til dine interesser.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev giver du dit samtykke til at vi behandler dine data på denne måde. Hvert nyhedsbrev indeholder et link som du kan bruge til at afmelde fremtidige nyhedsbreve.

Ved tilmelding til et arrangement, accepterer du udtrykkeligt vores brug af dine data udelukkende med henblik på registrering og automatiseret administration i relation til arrangementet, og for at vi kan sende dine data til underleverandører til dette formål, hvis det er relevant.

Internetsider
Når du besøger en af vores internetsider, registrerer vores system en række generelle data og oplysninger om dig.

De indsamlede data omfatter blandt andet:

 • Information om brugerens browsertype og version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internetudbyder
 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for adgang
 • Hjemmesider, hvorfra brugerens system åbnes vores internetside
 • Hjemmesider tilgået af brugerens system fra vores hjemmeside


Logfiler
Log filer bruges til at gemme IP-adresser og andre data, som kan spores tilbage til en bestemt bruger. Disse data gemmes ikke sammen med andre personoplysninger om brugeren.

Vores system har brug for at gemme IP-adresser, for at sikre, at hjemmesiden kan vises på brugerens computer med fuld funktionalitet. Data bruges også til at optimere hjemmesiden og til at sikre, at vores oplysninger altid er sikre (formålet med databehandling).

I tråd med EU-GDPR betegnes disse interesser som legitime interesser i Festos databehandling. Retsgrundlaget for disse interesser er art. 6, stk. 1(f) i EU-GDPR.


Cookies

Vi kan også placere cookies på din enhed. Disse cookies kan endvidere få adgang til den data såsom din IP-adresse(r) og forskellige identificerbare funktioner for dine enheder.

Yderligere information kan findes her: Cookiepolitik.

Se afsnittet "Styring af cookies" for at finde ud af hvordan du styrer og/eller sletter cookies.

3. Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger, og hvad er behandlingsgrundlaget for denne behandling?


Som en virksomhed med hovedsæde i Tyskland, behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i den Europæiske Unions generelle Databeskyttelsesforordning (EU-GDPR), den tyske lov om databeskyttelse (BDSG) og andre relevante nationale regulativer som den tyske Telecommunications Act og den tyske Telemedia Act.

For at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser (Art. 6, stk 1, (b) i EU-GDPR)
Vi behandler data som svar på en anmodning om at opfylde en kontrakt og i forbindelse med præ-kontraktuelle foranstaltninger og uddannelsesaktiviteter. For mere detaljerede oplysninger om formålet med at behandle data, henvises til de relevante kommunikationsmaterialer, kontraktdokumenter og salgsbetingelser for de relevante afdelinger og aktiviteter.

Til beskyttelse af legitime interesser (Art. 6, stk. 1(f) EU-GDPR)
Om nødvendigt kan vi behandle dine data ud over opfyldelsen af ovennævnte formål at beskytte vores eller en tredjeparts legitime interesser.

Eksempler:

 • For at udøve vores juridiske rettigheder og i vores forsvar i tilfælde af juridiske tvister
 • For at sikre, at Festos IT-sikkerhedssystemer og processer er sikre
 • For at forebygge og efterforske strafbare handlinger
 • Video overvågning for at sikre overholdelse af virksomhedens regler,
  og for at indsamle bevismateriale i tilfælde af overfald eller svigagtig adfærd
 • Bygning og anlæg af sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. Adgangskontrol (ADK),
  foranstaltninger til beskyttelse af virksomhedens afskrivningsregler
 • Foranstaltninger vedrørende drift og videreudvikling af tjenester og produkter
 • Foranstaltninger med henblik på at rådgive og hjælpe vores kunder
 • Kontrol og optimering af behovsanalyse processer bruges til direkte tilgang til kunder
 • Reklame eller markeds-/opinionsundersøgelse, medmindre du har meddelt os, at du ikke ønsker, at vi behandler dine data med henblik herpå.


På baggrund af dit samtykke (EU-GDPR, art. 6.1.a) EU-GDPR
Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til specifikke formål, er det juridisk tilladt at behandle data i overensstemmelse med dette samtykke.
Du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid (læs mere herom under afsnit 8).

Baseret på lovbestemmelser (Art. 6, stk. 1(c) EU-GDPR) eller i de offentlige interesser (Art. 6, stk. 1(e) EU-GDPR).

4. Hvilke forpligtelser til at give oplysninger er trådt i kraft?

Oplysninger om punkterne nedenfor kan findes i: Informationspligt

 • Hvad er din ret til databeskyttelse?
 • Hvad bør du vide om din ret til at protestere?
 • Har du nogen forpligtelse til at tilvejebringe oplysninger?
 • Hvem modtager dine oplysninger?
 • Hvor længe opbevares dine oplysninger?5. Hvordan sikrer vi, at dine personoplysninger opbevares sikkert?

Festo implementerer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, vi anvender mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller uautoriserede personers adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres til stadighed baseret på den seneste teknologiske udvikling.


6. Bruger vi webværktøjer?

Webværktøjer bruges til formål såsom sporing, webanalyser og sociale medier.
Oplysninger om punkterne nedenfor kan findes i: Webværktøjer.

 • Google AdWords Tracking
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Insight Tag
 • Netmind Core
 • Econda
 • Sociale medier7. Bruger vi profilering?

Vi behandler nogle af dine data automatisk med det formål at analysere særlige personlige egenskaber (en proces kaldet profilering). For at gøre os i stand til at levere relevant information og rådgivning om vores produkter, ydelser og andre aktiviteter bruger vi profileringsværktøjer for at skræddersy kommunikation og reklame, herunder markeds- og spørgeundersøgelser - til dine behov.

De redskaber, vi bruger for at opnå dette omfatter:

 • Bedømmelsen er baseret på en matematisk/statistisk anerkendt og dokumenteret proces. De beregnede resultater hjælper os med at træffe beslutninger, f.eks. i forbindelse med salg af produkter samt messebesøg og fuldført kursus.
 • Vi bruger også værktøjer, der (automatisk) fletter data fra flere kilder i en profil, der sætter os i stand til at analysere personlige interesser og adfærd for at forbedre vores dialog med kunderne. Vi kan kun gøre dette med udtrykkeligt samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.


8. Hvordan kan vi indhente dit samtykke når du besøger vore internetsider?

Når du bruger vores internetsider, accepterer du vores privatlivspolitik, ligesom du anerkender, at dine data anvendes som beskrevet i denne privatlivspolitik.
Vi kan ændre eller supplere vores privatlivspolitik til enhver tid. Den senest udgivne version af vores privatlivspolitik er den gældende. Vi vil om nødvendigt oplyse dig direkte om væsentlige ændringer af vores privatlivspolitik.

9. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, databeskyttelse generelt eller hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på email gustaf.borg@festo.com (se også afsnit 1).