Declaration of consent regarding data processing

If you expressly consent to receive a newsletter via e-mail, the following applies: 

  • Data security and data protection for the recipients of this newsletter are of special importance to us. We undertake to observe all legal stipulations regarding data protection.
  • In order to distribute the newsletter, personal data such as e-mail address and password are collected, processed, used and stored on our servers.
  • In addition to this, we track which hyperlinks you click within the newsletter. This information enables us to provide you with content that better matches your interests.
  • By registering to receive this newsletter, you expressly agree to the use of your data by us and our subcontractors, in the above mentioned scope, for the purposes of consultation, advertising and presentation of the newsletter service in accordance with actual needs. We will not forward your address to any third parties, or send you any advertising from third parties.
  • You can unsubscribe from the newsletter at any time via the unsubscribe link included in each issue.

 

The following applies as well:

 

Festo Databeskyttelseserklæring

Festo AG & Co. KG tager beskyttelse af dine Personlige data meget alvorligt. Vi bestræber os på, at du føler dig sikker og tryg, når du besøger vore internetsider. Det er meget vigtigt for os at beskytte din privatsfære i forbindelse med håndtering af dine personlige data.

 

Indsamling og håndtering af personlige data

Vore webservere gemmer som standard den IP-adresse, og den URL, fra hvilken du besøger os, samt de internetsider, du har besøgt, og endvidere datoen og tidspunktet for dit besøg. I nogle områder anvender Festo såkaldte cookies for at kunne stille mere individuelle services til disposition. Personlige data gemmes kun, hvis du har opgivet disse f.eks. ved en registrering, en spørgeundersøgelse, en konkurrence eller til gennemførelse af en kontrakt.

 

Anvendelse og videregivelse af personlige data

Dine personlige data bearbejdes og anvendes i henhold til de gældende databeskyttelsesforskrifter kun til kontraktafvikling og til sikring af berettigede egne forretningsinteresser med henblik på rådgivning og kundeservicesamt behovsbaseret produktdesign.

 

Oplysningsret og offentlig procesfortegnelse

Efter opfordring meddeler vi dig skriftligt – i henhold til gældende lov – om og hvilke personlige data, vi har gemt. I vores offentlige procesfortegnelse har vi sammenfattet oplysningerne i henhold til §4e BDSG.

 

Sikkerhed
Festo anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforstaltninger for at beskytte de af os forvaltede dato mod tilfældige eller forsætlige manipulationer, tab, forstyrrelse eller adgang for uberettigede personer. Vore sikkerhedsforanstaltninger borbedres kontinuerligt, svarende til den teknologiske udvikling.

Har du spørgsmål med hensyn til håndtering af dine personlige data, kan du henvende dig direkte til den ansvarlige for databeskyttelse. Du kan også kontakte ham i forbindelse med søgning efter oplysninger, ansøgninger eller reklamationer.

 

Ansvarlig for databeskyttelse

Jürgen Lang
Festo AG & Co. KG
Ruiter Str. 82
73734 Esslingen

+49 711 347 2796