About Us

F-TH new building

บริษัท เฟสโต้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2535 เพื่อมุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตินิวเมติกส์และอิเล็กทรอนิกส์ 

 

เฟสโต้ ประเทศไทย ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเรายินดีที่จะนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้าแบบครบวงจร รวมไปถึง ข้อมูลทางด้านเทคนิค และวิธีการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตของบริษัท ในวันนี้และวันข้างหน้า.

เฟสโต้ เป็นพันธมิตร ในอุดมคติสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม เราคัดสรรอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากล, การใช้งานที่มีลักษณะเฉพาะตัว และการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างหาที่เปรียบมิได้

 

ภาคอุตสาหกรรม: เฟสโต้ สามารถรวบรวมวิธีแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการควบคุม สำหรับหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการเกษตรและโรงสีข้าว

งานโครงการ: เฟสโต้ นำเสนองานโครงการแบบครบวงจร ทั้งในภาคอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการควบคุม เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม, การออกแบบงานโครงการ, การบริหารงานโครงการ, การดำเนินงานโครงการ, การให้บริการและการจัดฝึกอบรม

 

ภาคการศึกษา: เฟสโต้ นำเสนอหลักสูตรการจัดฝึกอบรม ซึ่งมีความพร้อมทั้งในส่วนของชุดฝึกอบรม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ที่พร้อมเพรียง

 

เราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก อีกทั้งการรับประกันระดับโลกด้านการบริการ, คุณภาพสินค้า, การให้คำปรึกษา และการออกแบบ รวมทั้งการเดินหน้าพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเชื่อมั่น และเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมต่อไป

  

ภาคการศึกษา: เฟสโต้ นำเสนอหลักสูตรการจัดฝึกอบรม ซึ่งมีความพร้อมทั้งในส่วนของชุดฝึกอบรม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ที่พร้อมเพรียง

 

เราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก อีกทั้งการรับประกันระดับโลกด้านการบริการ, คุณภาพสินค้า, การให้คำปรึกษา และการออกแบบ รวมทั้งการเดินหน้าพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเชื่อมั่น และเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมต่อไป

SEA Quality Policy