Energiasääst pneumaatilistes süsteemides

Koolitus PN183

Energiasääst pneumaatilistes süsteemides

Koolituse tutvustus

Energia säästmisega seotud teemad muutuvad iga päevaga aktuaalsemaks. Tehastes või isegi väikestes töökodades on iga energialiigi otstarbekas kasutamine ja õigete komponentide valik tähtsal kohal. Selle abil on võimalik tagada seadmete optimaalseim energiakulu.

Suruõhk on laialt kasutatav energiaallikas tööstuslikus tootmises. Võimalused kokkuhoiuks suruõhu tootmisel ja kasutamisel on tihti suured ning selle saavutamiseks on olulisel kohal seadmetega kokku puutuvate inimeste teadmised ja oskused. Kursusel õpetatakse, kuidas on võimalik vähendada kulusid suruõhu tootmisel, jaotamisel, ettevalmistamisel ja tarbimisel.

Sihtgrupp

Operaatorid, hooldusinsenerid, seadmete projekteerijad, seadmete koostajad, tootmisjuhid jne

Koolituse sisu

 • Suruõhu maksumus
 • Lekete maksumus
 • Erinevate kontuuride õhutarve
 • Üle- ja aladimensioneeritud komponentide suruõhukulu
 • Pneumosüsteemide dimensioneerimine
 • Energiasäästlikud kontuurid
 • Suruõhu liigsete kuluallikate kõrvaldamine

Koolituse väljund

Osaleja oskab:

 • Aru saada ja hinnata energia maksumuse ja kulu õiget suhet
 • Kohaldada meetmeid suruõhu tõhusaks tootmiseks ja ettevalmistamiseks
 • Kohaldada meetmeid suruõhu tõhusaks kasutamiseks
 • Tuvastada ja kõrvaldada rikkeid, mis tekitavad suruõhu mittevajalikku kulu
 • Kohaldada energaiasäästu meetmeid suruõhusüsteemis
 • Valida õiged komponendid õigeks otstarbeks
 • Mõõta suruõhu tarvet erinevates pneumosüsteemides
 • Pikendada pneumaatikakomponentide eluiga

Osalejate arv

Maksimaalne osalejate arv 6

Kestvus

Koolituse hind

1 päev

230.00 EUR + käibemaks 20%