Festo Didactic

Festo Didactic

Festo Didactic on automaation koulutukseen, konsultointiin, opetussisältöjen sekä opetusympäristöjen kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistunut yritys.  Feston oppimisympäristöratkaisut ovat tunnettuja ja arvostettuja toisen asteen oppilaitoksissa,  aikuiskoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

 

Festo Didactic on partnerina tukemassa kansallisia Taitaja-kisoja sekä kansainvälisiä World Skills –kilpailuja mekatroniikan, prosessiautomaation ja robotiikan kilpailualoilla .

 

Tekniset ja didaktiset laatuvaatimukset täyttävät opetusjärjestelmät  ovat nyt saatavissa myös perusopetuksen teknologiakasvatukseen.

 

Festo Didactic koulutuskonsepti

 

Automaation perusteiden opetukseen on tarjolla  pneumatiikan, hydrauliikan, anturitekniikan, säätö- ja ohjaustekniikan, sähkötekniikan, elektroniikan sekä erilaisten moottorikäyttöjen harjoitussarjat. Teknologioiden soveltamisessa hyödynnetään  modulaarisia järjestelmiä,  jotka mallintavat teollista tuotantoa mm.  kappaletavara- ja koneautomaatiossa sekä prosessiautomaatiossa.  Lisäksi koulutukseen  on suunniteltu tuotantolinjoja ja pienoistehtaita : MPS, FMS, iCIM ja AFB.

 

Robotino®  on mobiilirobotti - ohjelmoitava, konenäöllä ja GPS-paikannuksella varustettu, itsenäisesti liikkuva robotti sulautettujen järjestelmien ja autonomisten mobiililaitteiden opiskeluun. Järjestelmän avulla on mahdollista oppia nykyaikaisen IT-teknologian soveltamista, järjestelmien suunnittelua, ohjausta ja ohjelmointia.

 

Teknologiakasvatus peruskouluissa ja lukioissa

 

Peruskouluillemme tarjoamme valmiiksi suunniteltuja teknologiakasvatuksen oppimisympäristöjä. Nämä mallit ovat useiden vuosien kehitystyön tulos. Ne ovat sekä tämän päivän että tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Ratkaisumme tavoitteena on perusopetuksen teknologiakasvatuksen kehittäminen, jota myös Opetushallitus tukee.

 

Oppimisympäristömme sisältävät kaikki tärkeimmät elementit nykyaikaisen ja laadukkaan teknologiakasvatuksen toteuttamiseksi. Oppimisympäristöt täyttävät myös tilatehokkuuden vaatimukset: ne palvelevat koko yleisopetusta tarjoamalla korkealaatuiset kalusteet ja välineet mm. teknisen työn, fysiikan, teknologian ja tietotekniikan opetukseen.

 

Teknologiakasvatuksen oppimisympäristöt sisältävät mm. seuraavat opetusvälineet ja kalusteet:

Kalusteet. Teknologiakasvatuksen oppimisympäristöihin soveltuvat kalusteet ja sähkötyöpöydät, jotka on suunniteltu tukemaan opetusta. Sähkötyöpöydät varustetaan sähköturvallisuusvaatimusten mukaisilla sähkönsyöttöyksiköillä ja harjoitussarjoja tukevilla tasa- ja vaihtojännitelähteillä, paineilma- ja tietotekniikkaliitynnöillä ja mm. elektroniikassa ja sähkötekniikan harjoituksissa tarvittavilla mittalaitteilla sekä juottimilla.   

 

MecLab® mallintaa nykyaikaista teollista kappaleenkäsittelytuotantoa. Harjoitussarjojen avulla nuoren on mahdollista oppia ymmärtämään automatisoidun tuotantoprosessin perusteita.  Vaihe vaiheelta –tehtäväsarjan tuella oppiminen on innostavaa ja johdonmukaista. 

 

EduKit PA on vastaava harjoitussarja nesteiden käsittelyn ja prosessiautomaation perusteiden ymmärtämiseen. 

 

Sähkötekniikan ja elektroniikan harjoitussarjat

 

Harjoitussarjojen avulla opiskellaan perustiedot ja -taidot  sähkötekniikasta ja elektroniikasta käytännönläheisten harjoitusten avulla.  

 

Interaktiiviset opetusohjelmistot:

Tekniikan tenhovoima  - interaktiivinen suomenkielinen ohjelmisto teknologiaan liittyvien tietojen ja taitojen opiskeluun . Ohjelmiston avulla oppilas oppii ymmärtämään teollista tuotantoa historiasta nykyaikaan ja automaation merkitystä jokapäiväisessä elämässämme.  

 

Sähkötekniikka I ja II interaktiivisilla ohjelmistoilla opitaan ymmärtämään vaikeasti havainnollistettavat sähkötekniikan fysikaaliset ilmiöt ja lait sekä sähkölaitteiden toiminta animaatioiden ja simulaatioiden avulla. Teorian ymmärtäminen varmistetaan harjoitustehtävien avulla. 

 

Elektroniikka I ja II interaktiivisilla ohjelmistoilla opitaan ymmärtämään elektroniikan komponenttien toiminta, fysikaaliset ilmiöt ja lait, sovellukset sekä toiminta animaatioiden ja simulaatioiden avulla. Teorian ymmärtäminen varmistetaan harjoitustehtävien avulla.