HY132-Napredna elektrohidraulika i proporcionalna hidraulika

 

Opis HY132

Proporcionalna i servo hidraulika ima sve veći primjenu u industriji, ali obzirom na važnost i troškove samo je vrlo vješto osoblje osposobljeno za rad s proporcionalnom i servo hidraulikom. Ovaj seminar vam daje mogućnost da naučite, otkrijete i doživite funkcije i upravljanje propor-cionalnim i servo ventilima. Kao nadopuna teoriji, praktični dio daje vam mogućnost postavlja-nja krugova,  parametara  te stjecanja iskustva puštanja u rad i otkrivanje pogrešaka kod pro-porcionalnog upravljačkog sustava.  U praktičnim vježbama  koristi se Easy port  tako da se na seminaru daje i pregled PLC funkcija.

Polaznici
Svatko čiji je rad je povezan s proporcionalnom hidraulikom. Također i svatko kome su potreb-na dolje navedena znanja

 

Sadržaj

 • Pregled standardnog hidrauličnog upravljanja
 • Osnove proporcionalnog upravljanja
 • Proporcionalno tlačno ispusni ventil i proporcionalna pojačala
 • Mjerenje histereze ventila i postavljanje  min i max vrijednosti ventila
 • Rampe
 • Proporcionalno direktno upravljani ventil
 • Postavljanje protoka
 • Kontrola pozicije cilindra
 • Primjeri iz prakse

 

Rezultat:     

Polaznik može:

 • Razumjeti osnovne principe proporcionalnog upravljanja
 • Prepoznati simbole i terminologiju koja se koristi kako bi se prikazala i opisala proporcionalna hidraulika
 • Prepoznati dijelove komponenata proporcionalnih hidrauličnog sistema i razumjeti njihovu funkciju
 • Konstruirati,  postaviti i prilagoditi proporcionalne upravljačke krugove
 • Razumjeti dio koji ide preko Easy port  (PLC)

 


Predznanje
Završen seminar is Osnova Hidraulike (HY 511), Hidrauličko upravljanje (HY 152)  ili osnovno tehničko znanje hidraulike

 

Trajanje
3 dana

 

Nastavni materijal:
Sudionici dobivaju knjigu D. Scholz “Proporcionalna hidraulika”  te vježbe rađene na seminaru

 

Certifikat:
Uspješnim završetkom seminara stječe se originalni FESTO certifikat priznat u svim zemljama svijeta

 


Lokacija:
Obuka se održava u FESTO Didaktičkom centru u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, 10000 Zagreb

 

Uplata:
Na žiro račun tvrtke FESTO d.o.o. ,  Zagrebačka banka 2360000-1101292716, Uplatu treba izvršiti do početka seminara.

 

Šifra:
559451

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com