Zaštita podataka
Obveza pružanja osobnih podataka

1.      Koja su vaša prava kada je u pitanju zaštita osobnih podataka?

Prema Općoj uredbi Europske Unije o zaštiti podataka (GDPR), svi ispitanici imaju sljedeća prava u vezi s obradom njihovih osobnih podataka:

 

·         Pravo pristupa na temelju članka 15. GDPR-a

·         Pravo na ispravljanje na temelju članka 16. GDPR-a

·         Pravo na brisanje na temelju članka 17. GDPR-a

·         Pravo na ograničavanje obrade na temelju članka 18. GDPR-a

·         Pravo na prijenos podataka na temelju članka 20. GDPR-a

·         Pravo na prigovor na temelju članka 21. GDPR-a

 

 

Pravo pristupa i pravo na ispravak podložni su ograničenjima navedenim u članku 23. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Nadalje, imate pravo podnijeti prigovor  nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka (Čl. 21. Uredbe) ako mislite da su obradom vaših osobnih podataka prekršeni propisi. Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

 

2.      Što trebate znati o svom pravu na prigovor?

·         Pravo na pojedinačan prigovor

Imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka obrađenih na temelju članka 6., st. 1. (e) GDPR-a (obrada podataka u javnom interesu) i članka 6., st. 1. (f) GDPR-a (obrada podataka na temelju legitimnih interesa) iz bilo kojeg razloga koji se odnosi na vaše osobno stanje; to se također odnosi i na profiliranje prema tim propisima, kako je određeno u članku 4., br. 4 GDPR-a.

Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako možemo dokazati da postoje valjani legitimni razlozi za obradu podataka koje nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je obrada potrebna za uspostavljanje, obavljanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

·         Pravo prigovora na obradu podataka izričito u marketinške svrhe


Nekada možemo obraditi vaše osobne podatke izričito u marketinške svrhe. Imate pravo na prigovor u vezi s korištenjem vaših osobnih podataka u izričito marketinške svrhe bilo kada; to se također odnosi na profiliranje povezano s takvim izričitim marketinškim praksama. Ako podnesete prigovor na obradu vaših podataka u izričito marketinške svrhe, više nećemo koristiti vaše osobne podatke u te svrhe.

 

·         Molimo vas imajte na umu da će se vaš prigovor uzeti u obzir samo kod buduće obrade podataka, što znači da zakonitost bilo koje obrade podataka do koje je došlo prije vašeg prigovora nije upitna. Buduća obrada vaših podataka u druge zakonske svrhe, kao što je ispunjenje zakonskih obveza, također nije upitna.


·         Možete podnijeti svoj prigovor u bilo kojem obliku:


Festo d.o.o.

Nova cesta 181 A

10000 Zagreb

 


E-mail adresa: info_hr@festo.com

 

 

 

3.      Jeste li dužni pružiti podatke?

 

U kontekstu naših zajedničkih aktivnosti, morate nam pružiti osobne podatke koje tražimo kako bismo mogli prihvatiti i obaviti dogovorenu radnju i ispuniti povezane ugovorne obveze ili koje smo zakonski dužni prikupiti. Bez tih podataka, općenito nećemo moći sklopiti ugovor s vama, ispuniti naše obveze prema ugovoru ili vam pružiti naše usluge.

4.    Tko prima vaše podatke?

Odjeli u Festu koji imaju pristup vašim podacima su odjeli koji traže pristup kako bismo mogli ispuniti naše ugovorne i zakonske obveze (kao što su usluge pozivnog centra, administracija korisnika, obrada dokumenata, logistika, IT/održavanje aplikacije, itd.). Pružatelji usluga i agenti koji rade za nas također mogu primiti vaše podatke u gore navedene svrhe; takve treće strane potpisuju ugovor o povjerljivosti podataka. Također zapošljavamo radnike u raznim odjelima (kao što su IT, HR, financije, prodaja itd.).

Svi podaci razmijenjeni unutar naše Grupe podliježu našim obvezujućim korporativnim pravilima o zaštiti podataka.

Popis tvrtka u našoj Grupi dostupan je ovdje:

https://www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm

 

Vaši se podaci također mogu prenijeti i drugim stranama kojima ste dali svoj izričiti pristanak za dijeljenje vaših podataka. Imajte na umu da ste možda dali pristanak izravno Festu ili nekom drugom vanjskom posredniku.

 

Što se tiče prijenosa podataka primateljima izvan Festa, ugovorom smo se obvezali čuvati povjerljivost svih podataka i povratnih informacija klijenata koje prikupimo tijekom našeg poslovanja. Možemo podijeliti samo podatke koje posjedujemo o vama samo kada nam je to zakonom propisano ili kada ste nam dali svoj pristanak da to učinimo.

Kada se podaci proslijede vanjskim stranama u zemlje treće strane (izvan EU), osigurat ćemo da te zemlje ispunjavaju iste standarde kao i EU.


Za SAD, EU komisija odlučila je (u svoj odluci od 12.07.2016.) da odredbe EU-SAD Štita privatnosti pružaju primjerenu zaštitu podataka (odluka o primjerenosti, članak 45. GDPR-a).

Dodatne informacije možete pronaći na:

>> https://www.privacyshield.gov.


 

Naše internetske stranice koriste sadržaj i usluge drugih pružatelja usluga, koji zauzvrat mogu koristiti kolačiće i druge aktivne komponente. Ako kliknete na taj sadržaj, poslat ćemo zatražene podatke odgovarajućem pružatelju usluga (npr. činjenica da ste kliknuli na taj sadržaj na našoj stranici i sve ostale podatke koje ste već pružili na našem web-mjestu u tu svrhu). Nemamo kontrolu nad tim kako ti pružatelji obrađuju vaše osobne podatke. Molimo vas da posjetite internetske stranice odgovarajućih pružatelja za informacije o njihovoj politici obrade podataka.

 

 

5.     Koliko dugo će biti pohranjeni vaši osobni podaci?

Obrađivat ćemo i pohranjivati vaše osobne podatke sve dok je to potrebno za ispunjenje naših predugovornih, ugovornih i zakonskih obveza. Podaci koji više nisu potrebni za ispunjenje naših ugovornih ili zakonskih obveza brišu se redovito, osim ako je (ograničena) daljnja obrada potrebna radi:

·         Usklađivanja poslovnih i poreznih razdoblja pohrane kako je propisano propisima. Moramo se pridržavati razdoblja pohrane i dokumentiranja navedenog u propisima.

 

·         Pohrana dokaza u kontekstu odredaba o zastari.

Razdoblja ograničenja variraju; neki podaci će se izbrisati vrlo brzo, a neki podaci se moraju čuvati dugi niz godina (npr. knjigovodstveni podaci).