Otisak i pravne napomene

Isključenje jamstva i upute uz autorsko pravo

Isključenje jamstva
1. Sadržaj online ponude

Festo AG & Co. KG – u daljnjem tekstu „Festo“, ni u kom slučaju ne preuzima jamstvo za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kvalitetu na raspolaganje stavljenih informacija. Jamstveni zahtjevi prema Festu, koji se odnose na štete materijalne ili misaone vrste, koje su uzrokovane korištenjem ili nekorištenjem ponuđenih informacija, odnosno korištenjem pogrješnih ili nepotpunih informacija, načelno su isključene ukoliko od strane Festa ne postoji dokaziva krivnja namjere ili grubog nemara.
Sve su ponude slobodne i neobvezne. Festo si izričito pridržava pravo da dijelove stranica ili cijelu ponudu bez posebne obavijesti promijeni, dopuni, briše ili objavu privremeno ili konačno obustavi.

2. Upute i linkovi

Na ovoj web-stranici Festo stavlja na raspolaganje linkove i uz tuđe ponude. Za sadržaje i posebno za štete, koje proizlaze iz korištenja ili nekorištenja tako ponuđenih informacija, odgovara jedino ponuđač tih stranica. Festo provjerava stranice samo do trenutka postavljanja linka. Sve daljnje  promjene podliježu odgovornosti ponuđača.


3. Pravni učinak ovog isključenja jamstva

Ovo isključenje jamstva treba promatrati kao dio internet ponude povodom koje je i ukazano na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedine formulacije ovog teksta ne bi, ne bi više ili ne bi potpuno odgovarali pravnoj situaciji, drugi dijelovi dokumenta u svom sadržaju  i svojoj važnosti ostaju netaknuti.

Autorsko pravo

Copyright 2000-2008 Festo AG & Co. KG. Sva prava pridržana. Sve slike, grafike, tekstovi, tonske, video i animacijske datoteke podliježu autorskom pravu, odnosno drugim zakonima za zaštitu intelektualne svojine. Umnožavanje, promjena ili primjena u drugim elektronskim ili tiskanim publikacijama bez izričite suglasnosti Festo AG & Co. KG nisu dozvoljeni.