PN281 - Moderna industrijska elektropneumatika

Opis PN281

Dizajniran kao opći uvod u temu elektropneumatike. Cilj stručne edukacije je polaznike upoznati s dizajnom, konstrukcijom i radom pneumatskih i elektrponeumatskih komponenata. To uključuje tumačenje shema i simbola kao i praktičnu izradu kontrolnog sustava. Praktične vježbe pojačavaju teoriju kroz prikaz rada komponenata u stvarnoj primjeni. Nadalje praktične vježbe omogućavaju polaznicima da izrađuju, mijenjaju i testiraju performanse osnovnog elektropneumatskog kruga za danu funkciju. Također je sadržano održavanje i sistematski pristup otklanja-nju grešaka sustava.

 

Polaznici
Svatko tko se u svom radnom okruženju bavi elektropneumatskim sustavima

 

Sadržaj

 • Pregled pneumatskih i električnih simbola
 • Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici
 • Elektromagnetski ventili
 • Otvorene i zatvorene petlje
 • Releji
 • Senzori: magnetni, optički, kapacitivni i induktivni
 • Pneumatska kontrola brzine
 • Upravljanje s više cilindara kaskadnom i konačnom metodom
 • Izrada elektropneumatskih shema upravljanja 


Rezultat
Polaznik može :

 • dizajnirati, sastaviti i testirati osnovne elektopneumatske krugove
 • razumjeti osnove i terminologiju Elektropneumatskog upravljanja
 • razumjeti funkciju i rad raspona senzor blizine
 • razumjeti pneumatske i elektropnumatske simbole
 • konstrukcija više-cilindarskog upravljačkog kruga
 • razumjeti suvremene pojmove elektropneumatske ugradnje

Predznanje
Tehničko razumijevanje

 

Trajanje
3 dana

 

Nastavni materijal
Sudionici dobivaju knjigu; G.Prede, D. Scholz; „Elektropneumatika“ te zadatke rađene na seminaru

 

Certifikat
Uspješnim završetkom seminara stječe se originalni FESTO certifikat priznat u svim zemljama svijeta

 

Lokacija
Obuka se održava u FESTO Didaktičkom centru u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, 10000 Zagreb

 

Uplata
Na IBAN tvrtke FESTO d.o.o., Zagrebačka banka HR7923600001101292716. Uplatu treba izvršiti do početka seminara ako nije drugačije naznačeno.

 

Šifra
566228

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com