FluidSIM® 5

FluidSIM® 5

 

FluidSIM® 5


Već više od 20 godina FluidSIM® je vodeći svjetski program za izradu pneumatskih, hidrauličkih i elektrotehničkih shema i simulaciju. Mogućnost slobodne izrade upravljačkih sustava motivira i potiče kreativnost. Pored toga, FluidSIM® pruža nastavnicima mnoštvo pisanog materijala, slika i video zapisa za nastavu utemeljeno na multimediji. Doživite simulacije u stvarnom vremenu i proslavite uspješno učenje na svim razinama!

 

 

Jedan alat za sve potrebe

Ovaj alat namijenjen je nastavnicima kao pomoć u nastavi, ali i inženjerima kako bi prije primjene mogli simulirati dizajnirane sustave.
Kao nastavnik, vi ste stručnjak koji priprema zadatke za nastavu. Zbog toga FluidSIM® 5 nudi ekspertni mod. Đaci, studentu početku bi se trebali koncentrirati na osnovne. Oni mogu uspješno raditi i učiti u standardnom načinu rada, koji ima smanjeni raspon funkcija i nudi prednosti u procesu učenja.

 

Testiranje u realnom vremenu


Bilo da se radi o okruženju za obuku ili u inženjerskom uredu, simulacija upravljačkih sustava i procesa odavno je standard u industriji. Simulacije pomažu umanjiti gubitke uslijed kvara te osiguravaju veću učinkovitost i poboljšanu kvalitetu sustava. Parametri svih komponenata identični su onima u didaktičkim paketima Festo Didactic, ali se mogu u potpunosti prilagoditi karakteristikama drugih industrijskih komponenata.

 

Mnogi aspekti GRAFCET-a


GRAFCET je davno zamijenio dijagram put-korak. FluidSIM® 5 postiže još više s GRAFCET-om:

 • Uređivanje - za dokumentaciju koja udovoljava standardima
 • Vizualizacija - za maksimalnu jasnoću
 • Nadzor - signali u bojama označavaju gdje se proces ispravno odvija ili uopće ne odvija
 • Upravljanje - za neutralan nadzor svih fluidnih i električnih sustava

 

Brzina je vidljiva


Nova FluidSIM® 5  simulacija postiže brzine simulacije do 10 kHz. Parametri svih pogona mogu se precizno podesiti. FluidSIM® 5 upisuje rezultate simulacije u milisekundnim ciklusima i prikazuje ih u obliku tekstualne datoteke! Novi simulirani osciloskopi čine vidljivim frekvencije do 100 kHz.

 

Učenje uz zabavu i uspjeh


Teorija je neophodna za učenje, ali stvarna praksa pruža motivaciju i promiče uspješno učenje! U mnogim se situacijama FluidSIM® 5 lako može koristiti kao upravljačka jedinica stvarnog sustava: EasyPort to omogućuje - praktičan, digitalni i analogni! Novo: s džojstikom, FluidSIM® 5 nije samo zabava, već omogućava istovremeno upravljanje nekoliko prekidača i ventila.

 

Širok raspon - maksimalna praktičnost


Pneumatika, hidraulika, elektrotehnika: biblioteke su dostupne zasebno ili zajedno u istom programu. Korisnik odlučuje koju će biblioteku koristiti u programu. Sve tehnologije komuniciraju na nivou sheme i projekta.

 

Fleksibilna instalacija i uporaba


Internetska registracija, mrežna licenca, korištenje kod kuće: FluidSIM® 5 nudi mnoge modele licenci koji omogućavaju ekonomične scenarije učenja u školi ili tvrtki. Nova funkcija administracije polaznika omogućava pružanje i nadgledanje licenci za grupe i korištenje softvera kod kuće.

 

 

Profesionalni CAD prema standardima

 • Prikladno crtanje s linijama poravnanja i novim snap funkcijama
 • Jednostavno umetanje novih simbola u postojeće veze
 • Promjenljivi okviri za crtanje
 • Kontinuirano skaliranje i rotacija
 • Funkcije dimenzioniranja
 • Izračun presjeka linija, pravokutnika i elipse

 

Potpuno prema standardima

 • Svi simboli prema DIN ISO 1219 ili DIN EN 81346-2
 • Identifikacija veze prema novom identifikatoru opreme
 • GRAFCET prema trenutnom standardu

 

Biblioteke novih tehnologija

 • Biblioteke za pneumatiku i hidrauliku, uključujući upravljanje i proporcionalnu tehnologiju
 • Novo: pogoni u pneumatici
 • Vakuum tehnologija
 • Senzori u pneumatici
 • Sigurnost u pneumatskim sustavima
 • Mobilna hidraulika
 • Elektrotehnika, elektronika
 • Krugovi s kontaktima

 

GRAFCET u raznim načinima rada

 • GrafEdit: stvorite GRAFCET-ove u skladu sa standardom
 • GrafView: vizualizirajte kontrolni slijed predstavljen kao GRAFCET
 • GrafControl: kontrolirajte proces pomoću GRAFCET-a, uključujući simulaciju pogreške i nadgledanje procesa
 • GrafPLC

 

Simulacija u visokoj razlučivosti

 • Obrada signala do 10 kHz
 • Virtualni osciloskop za frekvencije do 100 kHz
 • Istodobna simulacija svih krugova u projektu
 • Simulirane vrijednosti mogu se prikazati u vremenu izvođenja
 • Nekoliko prekidača može se upravljati džojstikom

 

Uključen materijal za učenje

 • Prezentacije, slike, animacije, crteži u presjeku, video sekvence
 • Opis fizičko-matematičkih simulacijskih modela
 • Program treninga za početnike FluidSIM®
 • Pojedinosti o svim komponentama pritiskom na gumb
 • Potpun predložak prezentacije za vašu nastavu
 • Promjena jezika tijekom izvođenja
 • Višejezični (standardni njemački / engleski)

 

Pogodna dokumentacija

 • Administracija projekta, crteža
 • Pojedinačni okviri za crtanje u svim veličinama
 • Automatski pregled potrebnog materijala, numeriranje putanja protoka, tablice sklopnih elemenata, dijagrami blokova, kablovi, popisi ožičenja i popisi cijevi
 • Izvoz u sve uobičajene formate

 

FluidSIM® za zadatke domaće zadaće

 

 • Nova ekspanzija za administraciju vanjskih korisnika putem Interneta
 • Administracija grupa za učenje
 • Integrirana funkcija poruka
 • Jednostavna administracija od strane nastavnika
 • Radite od kuće s punom verzijom zahvaljujući našim novim licencnim rješenjima

 

Možemo zadovoljiti vaše potrebe
Više licenci za lokalnu ili mrežnu instalaciju s onoliko licenci koliko vam je potrebno.