HY511 - Moderna industrijska hidraulika

Opis HY511

Ovaj seminar daje vam uvid u hidrauličke komponente i njihove funkcije. Kreirat ćete sklopne sheme, postavljati pritisak i poziciju hidrauličkih pogona. Upoznati ćete se s konstrukcijom i dizajnom hidrauličkih komponenata. Seminar također pokriva temeljna načela hidraulike i tehničke karakteristike pojedinih komponenata. Uključeni su ventili za kontrolu tlaka, protoka i smjera protoka. Upoznati ćete se s prednostima i nedostacima hidrauličkog sustava. Naravno praktične vježbe te rješavanje primjera iz prakse važan su sastavni dio seminara.

 

Polaznici
Svatko tko se u svom radnom okruženju bavi hidrauličkim sustavima ili želi saznati više

 

Sadržaj

 • Osnovni pojmovi i zakoni u hidromehanici
 • Hidrauličke tekućine i instalacije
 • Dobivanje hidrauličke energije, crpke, agregati
 • Hidraulički izvršni elementi (cilindri, motori)
 • Hidraulički upravljački elementi (ventili ...)
 • Hidrauličke funkcijske sheme
 • Simulacija i crtanje shema na simulacijskom softwareu
 • Održavanje hidrauličkih sustava, Primjeri iz prakse


Rezultat
Po završenom seminaru polaznik može :

 • Može dizajnirati, sastaviti i testirati osnovni hidraulički krug
 • Može održavati i otkloniti kvar kod hidrauličkih komponenti i osnovnih kontrolnih sustava
 • Može prepoznati i opisati konstrukciju, dizajn i funkcije hidrauličkih komponenti
 • Može protumačiti tehničku specifikaciju i podatke vezane uz hidrauličke komponente i sustave
 • Može prepoznati i objasniti grafičke simbole za hidrauličke komponente
 • Može izraditi jednostavne proračune tlaka, protoka i sile
 • Upoznaje se s novim razvojem i sadašnjim trendovima u hidraulici, proizvoda za automatizaciju i njihove primjene.

Predznanje
Tehničko razumijevanje

Trajanje
3 dana – Polaznici će također koristiti FluidSIM, Festo software za dizajn i simulaciju hidrauličkih krugova. Možete preuzeti demo software na www.fluidsim.com

 

Nastavni materijal
Sudionici dobivaju knjigu D. Merkle • B. Schrader • M. Thomes ; „Hidraulika Osnovni tečaj“ te vježbe rađene na seminaru

 

Certifikat
Uspješnim završetkom seminara stječe se originalni FESTO certifikat priznat u svim zemljama svijeta

 

Lokacija
Obuka se održava u FESTO Didaktičkom centru u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, 10000 Zagreb

 

Uplata
Na IBAN tvrtke FESTO d.o.o., Zagrebačka banka 2360000-1101292716. Uplatu treba izvršiti do po-četka seminara ako nije drugačije naznačeno.

 

Šifra
559448

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com