HY152 - Napredno hidrauličko upravljanje

Opis HY152

Ovaj seminar daje vam uvid u hidrauličke i elektrohidrauličke komponente te njihove funkcije, koristeći jednostavno hidrauličko upravljanje. Polaznici će se upoznati s osnovnim pojmovima i zakonima u elektrotehnici, steći potreban znanja da puste u rad samostalne sustave i održavaju složene hidrauličke upravljačke sustave i opremu. Kao i kod svih Festo seminara praktične vježbe te rješavanje primjera iz prakse važan su sastavni dio seminara.

 

Polaznici
Svatko čiji je rad je povezan s hidrauličkim ili elektrohidrauličkim sistemima. Također i svatko kome su potrebna dolje navedena znanja

 

Sadržaj

 • Hidraulički motor
 • Hidraulički akumulator
 • Sinkronizacija rada cilindara
 • Funkcionalni dijagram, funkcionalni plan
 • Hidraulički upravljački elementi
 • Projektiranje složenih hidrauličkih shema
 • Simulacija i crtanje shema na simulacijskom softwareu
 • Održavanje hidrauličkih i sustava
 • Primjeri iz prakse

 

Rezultat:
Polaznik može:

 • dizajnirati, sastaviti i testirati napredni hidraulički krug
 • održavati i otkloniti kvar kod hidrauličkih komponenti i osnovnih upravljačkih sustava
 • prepoznati i opisati konstrukciju, dizajn funkciju hidrauličkih komponenti; motora, pogona, ventila, akumulatora
 • Upoznaje se s novim razvojem i sadašnjim trendovima u hidraulici, proizvoda za automatizaciju i njihove primjene
 • primijeniti principe otkrivanja i otklanjanja grešaka u praksi

 

Predznanje
Završen seminar iz Osnova hidraulike ili osnovno tehničko znanje hidraulike

 

Trajanje
3 dana

 

Nastavni materijal:
Knjiga D. Merkle, H. Werner, A. Zimmermann „Napredna elektrohidraulika“, vježbe rađene na seminaru

 

Certifikat:
Uspješnim završetkom seminara stječe se originalni FESTO certifikat priznat u svim zemljama svijeta


Lokacija:
Obuka se održava u FESTO Didaktičkom centru u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, 10000 Zagreb

 

Uplata:
Na IBAN tvrtke FESTO d.o.o. , Zagrebačka banka HR7923600001101292716, Uplatu treba izvrši-ti do početka seminara.

 

Šifra
565879

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com