Industrja40

Industrja4.0 didaktički seminari

Stručna edukacija iz područja automatizacije, pneumatike, hidraulike, senzorike, robotike, programiranja PLC-a u na Siemens programskoj platformi ili CoDeSys platformi neovisno o hardveru ili na Festo PLC-u  vakuum, elektromotorni pogoni - servo i koračni motori. Naravno osim industrijske automatizacije tu je edukacija iz područja procesne automatizacije.

Kako bi pratili trendove u industriji i potrebe za novim znanjem i vještinama,  svake godine širimo ponudu stručne edukacije.

 

 

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com 

 

Preuzmite katalog stručne edukacije

Katalog eduakacije2019

Katalog stručne edukacije 2019

 
Naziv seminara Svibanj Lipanj Rujan Listopad Studeni Prosinac
PN121Održavanje, dijagnostika i otklanjanje kvarova 03.06.-05.06.2020        16.12.-18.12.2020
PLC371Programiranje u CoDeSys-u neovisno o hardware-u     30.09.-02.10.2020     
AUT121Osnove senzorike          
PLC381-Programiranje u CoDeSys-u na PLC-u        
ROB111-Uvod u robotiku   17.06.-19.06.2020        
ED811Osnove elektromotornih pogona     09.09.-11.09.2020   04.11.-06.11.2020  
HY511Moderna industrijska hidrulika 16.09.-18.09.2020 25.11.-27.11.2020
PLC211Osnove upravljanja SIMATIC S7-1200     02.09.-04.09.2020     09.12.-11.12.2020
PN111Moderna industrijska pneumatika     23.09.-25.09.2020      
PLC822Napredno programiranje SIMATIC S7-1200   13.05.-15.05.2020     14.10.-16.10.2020    
HY611Moderna industrijska elektrohidaulika 07.10.-08.10.2020
HY132 Proporcionalna hidraulika i napredna elektrohidraulika 06.05.-08.05.2020 28.10.-30.10.2020
HY152 Napredno hidrauličko upravljanje 27.05.-29.05.2020 02.12-04.12.2020
PA291-Osnove tehnologije zatvorenog kruga regulacije 19.05.2020 13.10.2020
PA221 Načela mjerenja i regulacije
PN281Moderna industrijska elektropneumatika 20.05.-22.05.2020 21.10.-23.10.2020
PN242Uvod u pneumatsko upravljanje 05.12.-07.12.2018
PN381 Vakumska tehnika 20.10.2020 15.12.2020
PN122 Napredna industrijska pneumatika - pneumatsko upravljanje
AUT121 Osnovni principi senzorike 11.11.-13.11.2020