Industrja40

Industrja4.0 didaktički seminari

Stručna edukacija iz područja automatizacije, pneumatike, hidraulike, senzorike, robotike, programiranja PLC-a u na Siemens programskoj platformi ili CoDeSys platformi neovisno o hardveru ili na Festo PLC-u  vakuum, elektromotorni pogoni - servo i koračni motori. Naravno osim industrijske automatizacije tu je edukacija iz područja procesne automatizacije.

Kako bi pratili trendove u industriji i potrebe za novim znanjem i vještinama,  svake godine širimo ponudu stručne edukacije.

 

 

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com 

 

Preuzmite katalog stručne edukacije

Katalog eduakacije2019

Katalog stručne edukacije 2019

 
Naziv seminara Svibanj Lipanj Rujan Listopad Studeni Prosinac
PN121Održavanje, dijagnostika i otklanjanje kvarova 23.05.- 25.05.2018          20.12-22.12.2018 
PLC371Programiranje u CoDeSys-u neovisno o hardware-u 23.05.- 25.05.2018      24.10- 26.10.2018     
AUT121Osnove senzorike   06.06.- 08.06.2018         
PLC381-Programiranje u CoDeSys-u na PLC-u   13.06-15.06.2018     28.11-30.11.2018   
ROB111-Uvod u robotiku   27.06-29.06.2018         
ED811Osnove elektromotornih pogona     05.09.- 07.09.2018    14.11-16.11.2018   
HY511Moderna industrijska hidrulika 12.09- 14.09.2018
PLC211Osnove upravljanja SIMATIC S7-1200     19.09-21.09.2018      13.12-15.12.2018 
PN111Moderna industrijska pneumatika     26.09-28.09.2018       
PLC822Napredno programiranje SIMATIC S7-1200       10.10.- 12.10.2018    
HY611Moderna industrijska elektrohidaulika 17.10-19.10.2018
PA291-Osnove tehnologije zatvorenog kruga regulacije 16.10.2018
PN281Moderna industrijska elektropneumatika 07.11-09.11.2018
PN242Uvod u pneumatsko upravljanje 05.12.- 07.12.2018