Industrja40

Industrja4.0 didaktički seminari

U cilju poštivanja vladinih epidemioloških mjera svi seminari u prosincu SE OTKAZUJU.

Rezervirajte novi termin  u 2021

Raspored stručne edukacije 2021

Stručna edukacija iz područja automatizacije, pneumatike, hidraulike, senzorike, robotike, programiranja PLC-a u na Siemens programskoj platformi ili CoDeSys platformi neovisno o hardveru ili na Festo PLC-u  vakuum, elektromotorni pogoni - servo i koračni motori. Naravno osim industrijske automatizacije tu je edukacija iz područja procesne automatizacije.

Kako bi pratili trendove u industriji i potrebe za novim znanjem i vještinama,  svake godine širimo ponudu stručne edukacije.

 

 

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com 

 

Preuzmite katalog stručne edukacije

Katalog eduakacije2019

Katalog stručne edukacije 2019

 
Naziv seminara Rujan Listopad Studeni Prosinac
PN121Održavanje, dijagnostika i otklanjanje kvarova     04.11-06.11.2020
PLC371Programiranje u CoDeSys-u neovisno o hardware-u   30.09.-02.10.2020   
PLC381-Programiranje u CoDeSys-u na PLC-u   07.10-09.10.2020
ROB111-Uvod u robotiku        
ED811Osnove elektromotornih pogona

09.09.-11.09.2020

23.09.-25.09.2020

21.10.-23.10.2020 04.11.-06.11.2020  
HY511Moderna industrijska hidrulika 16.09.-18.09.2020 14.10-16.10.2020 25.11.-27.11.2020
PLC211Osnove upravljanja SIMATIC S7-1200 02.09.-04.09.2020  28.10.-30.10.2020  
PN111Moderna industrijska pneumatika

02.09.-04.09.2020

23.09.-25.09.2020

     
PLC822Napredno programiranje SIMATIC S7-1200 16.09.-18.09.2020 14.10.-16.10.2020 25.11.-27.11.2020  
HY611Moderna industrijska elektrohidaulika 07.10.-08.10.2020 11.11.-13.11.2020
HY132 Proporcionalna hidraulika i napredna elektrohidraulika 28.10.-30.10.2020
HY152 Napredno hidrauličko upravljanje
PA291-Osnove tehnologije zatvorenog kruga regulacije 13.10.2020
PA221 Načela mjerenja i regulacije
PN281Moderna industrijska elektropneumatika 09.09.-11.09.2020 21.10.-23.10.2020
PN242Uvod u pneumatsko upravljanje
PN381 Vakumska tehnika 20.10.2020
PN122 Napredna industrijska pneumatika - pneumatsko upravljanje 30.09.-02.10.2020
AUT121 Osnovni principi senzorike 11.11.-13.11.2020