Raspored održavanje stručne edukacije u Festo didaktičkom centru 2021

Industria 4.0 edukacija

Stručna edukacija iz područja automatizacije, pneumatike, hidraulike, senzorike, robotike, programiranja PLC-a u na Siemens programskoj platformi ili CoDeSys platformi neovisno o hardveru ili na Festo PLC-u vakuum, elektromotorni pogoni - servo i koračni motori. Naravno osim industrijske automatizacije tu je edukacija iz područja procesne automatizacije.

Kako bi pratili trendove u industriji i potrebe za novim znanjem i vještinama, svake godine širimo ponudu stručne edukacije

 Preuzmite raspored seminara 2021

 

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com 

 

Preuzmite katalog stručne edukacije

Katalog eduakacije2019

Katalog stručne edukacije 2019

 

Opis seminara Rujan Listopad Studeni Prosinac
PLC371 Osnove programiranja CoDeSys 29.9-1.10
PLC381 Osnove programiranja CoDeSys Festo PLC
PLC211 Osnove upravljanja PLC Simatic S7 1.9-03.9    8.12-10.12
PLC822 Napredno programiranje Simatic S7 13.10-15.10
AUT121 Senzorika osnovni principi 10.11-12.11
ROB111 Uvod u robotiku 8.9-10.9
PN111 Moderna industrijska pneumatika 22.9-24.9     3.11-5.11  
PN122 Napredna pneumatika - pneumatsko upravljanje
PN281 Moderna industrijska elektropneumatika 20.10-22.10 24.11-26.11
PN121 Održavanje, dijagnostika i otklanjanje kvarova       15.12-17.12

PN381 Vakuumska tehnika

19.10

14.12
HY511 Moderna industrijska hidraulika 15.9-17.9   10.11-12.11  
HY152 Napredno hidrauličko upravljanje 1.12-3.12
HY611 Moderna elektrohidraulika 6.10.-8.10
HY132 Proporcionalna hidraulika i napredna elektrohidraulika 27.10-29
ED811 Osnove Elektromotornih pogona 8.9-10.9 6.10-8.10  
PA221 Načela mjerenja i regulacije digitalnim industrijskim regulatorom        
PA291 Osnove tehnologije zatvorenog kruga regulacije  

14.10