Raspored održavanje stručne edukacije u Festo didaktičkom centru 2021

Industria 4.0 edukacija

Stručna edukacija iz područja automatizacije, pneumatike, hidraulike, senzorike, robotike, programiranja PLC-a u na Siemens programskoj platformi ili CoDeSys platformi neovisno o hardveru ili na Festo PLC-u vakuum, elektromotorni pogoni - servo i koračni motori. Naravno osim industrijske automatizacije tu je edukacija iz područja procesne automatizacije.

Kako bi pratili trendove u industriji i potrebe za novim znanjem i vještinama, svake godine širimo ponudu stručne edukacije

 Preuzmite raspored seminara 2021

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com 

 

Preuzmite katalog stručne edukacije

Katalog eduakacije2019

Katalog stručne edukacije 2019

 

Opis seminara Veljača Ožujak  Travanj Svibanj Lipanj 
PLC371 Osnove programiranja CoDeSys 10.2-12.2  
PLC381 Osnove programiranja CoDeSys Festo PLC 10.3-12.3  
PLC211 Osnove upravljanja PLC Simatic S7 24.3-26.3       
PLC822 Napredno programiranje Simatic S7 3.2 - 5.2 12.5-14.5  
AUT121 Senzorika osnovni principi 7.4-9.4 9.6-11.6 
ROB111 Uvod u robotiku 16.6-18.6
PN111 Moderna industrijska pneumatika   14.4-16.4     
PN122 Napredna pneumatika - pneumatsko upravljanje 17.3-19.3  
PN281 Moderna industrijska elektropneumatika 17.2-19.2 19.5-21.5  
PN121 Održavanje, dijagnostika i otklanjanje kvarova        9.6-11.6

PN381 Vakuumska tehnika

23.3

 
HY511 Moderna industrijska hidraulika   31.3-2.4     
HY152 Napredno hidrauličko upravljanje 16.5-28.5  
HY611 Moderna elektrohidraulika 24.2-26.2 28.4-30.4  
HY132 Proporcionalna hidraulika i napredna elektrohidraulika 5.5-7.5  
ED811 Osnove Elektromotornih pogona 3.3-5.3  21.4-23.4     
PA221 Načela mjerenja i regulacije digitalnim industrijskim regulatorom         30.6-2.7 
PA291 Osnove tehnologije zatvorenog kruga regulacije  

9.3

 

18.5