PN111- Moderna industrijska pneumatika

 

Opis PN111

Seminar je zamišljen kao opći uvodu pneumatiku, a zadatak seminara je upoznati polaznike s dizajnom, konstrukcijom i radom pneumatskih komponenata. To uključuje tumačenje simbola i shema te izgradnju upravljačkih sustava. Pokriva korištenje komprimiranog zraka za pneumatsko upravljanje i signalni medij. Dan je kompletan pregled komponenata od kompresora, sušače, do elemente za pohranu i razvod zraka, dizajn, konstrukcija i rad pogona, ventila i pomoćne opreme. Praktični dio omogućava polaznicima da isprobaju teoriju u praksi. Polaznici moraju odabrati odgovarajuće komponente za njihov zadatak, podesiti tlak, protok i sekvence ovisno o zahtjevima.

 

Polaznici
Svatko tko se u svom radnom okruženju bavi pneumatskim sustavima ili želi saznati više

 

Sadržaj

 • Osnovni podaci o zraku
 • Osnovni principi dovoda stlačenog zraka: proizvodnja, priprema, razvod
 • Korištenje regulacijskih ventila, regulatora protoka i senzora
 • Osnovne logičke funkcije; I, ILI, NE, vremenska funkcija
 • Ventilska tehnologija
 • Simboli prema ISO 1219
 • Prepoznavanje i otklanjanje kvarova, rješavanje primjera iz prakse


Rezultat
Po završenom seminaru polaznik može :

 • dizajnirati, sastaviti i testirati osnovne pneumatske krugove
 • održavati i pronalaziti greške pneumatskih komponenti i osnovnih upravljačkih sistema
 • prepoznati i opisati dizajn, značajke i rad pneumatske komponente
 • prepoznati i objasniti simbol za pneumatske komponente
 • protumačiti tehničke specifikacije i podatke koji se odnose na pneumatske komponente
 • Zna o pripremi zraka i razvodu komprimiranog zraka
Predznanje
Tehničko razumijevanje

 

Trajanje
3 dana – Polaznici će također koristiti FluidSIM, Festo software za dizajn i simulaciju pneumatskih krugova. Možete preuzeti demo software na www.fluidsim.com

 

Nastavni materijal
Sudionici dobivaju knjigu P.Croser, F. Ebel : “Pneumatika” te zadatke rađene na seminaru

 

Certifikat
Uspješnim završetkom seminara stječe se originalni FESTO certifikat priznat u svim zemljama svijeta

 

Lokacija
Obuka se održava u FESTO Didaktičkom centru u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, 1000 Zagreb

 

Uplata
Na žiro račun tvrtke FESTO d.o.o., Zagrebačka banka 2360000-1101292716. Uplatu treba izvrši-ti do početka seminara ako nije drugačije naznačeno.

 

Šifra
559395

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com