HY611 - Moderna industrijska elektrohidraulika

Opis HY611

Ovaj seminar daje uvid u hidrauličke i elektrohidrauličke komponente te njihove funkcije koristeći jednostavno elektrohidrauličko upravljanje. Polaznici će se upoznati s osnovnim pojmovima i zakonima u elektrotehnici, steći potrebna znanja da samostalno sustave, puste u rad i održavaju elektrohidrauličke upravljačke sustave i opremu. Kao i kod svih Festo seminara praktične vježbe te rješavanje primjera iz prakse važan su sastavni dio seminara.

 

Polaznici
Svatko čiji je rad je povezan s hidrauličkim ili elektrohidrauličkim sistemima. Također i svatko kome su potrebna dolje navedena znanja

 

Sadržaj

 • Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici
 • Elektrohidraulički upravljački elementi
 • Relejna tehnika upravljanja
 • Upravljanje ovisno o tlaku, putu i vremenu
 • Upravljanje s krugom samoodržanja
 • Prikaz upravljanja pomoću funkcionalnog dijagrama
 • Simulacija i crtanje shema na simulacijskom software
 • Održavanje hidrauličkih i elektrohidrauličkih sustava
 • Primjeri iz prakse

 

Rezultat
Polaznik može :

 • Može dizajnirati, sastaviti i testirati osnovni elektrohidraulički krug
 • Može održavati i otkloniti kvar kod elektrohidrauličkih komponenti i osnovnih upravljačkih sustava
 • Može prepoznati i opisati konstrukciju, dizajn funkciju elektrohidrauličkih komponenti
 • Upoznaje se s novim razvojem i sadašnjim trendovima u hidraulici, proizvoda za automati-zaciju i njihove primjene.Predznanje
Tehničko razumijevanje

 

Trajanje
3 dana

Nastavni materijal
Sudionici dobivaju knjigu C.Löffler, D.Merke, G.Prede, K.Rupp, D.Scholz “Elektrohidraulika osnovni tečaj” te vježbe rađene na seminaru

 

Certifikat
Uspješnim završetkom seminara stječe se originalni FESTO certifikat priznat u svim zemljama svijeta

 

Lokacija
Obuka se održava u FESTO Didaktičkom centru u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, 10000 Zagreb

 

Uplata
Na IBAN tvrtke FESTO d.o.o., Zagrebačka banka HR7923600001101292716. Uplatu treba izvršiti do početka seminara ako nije drugačije naznačeno.

 

Šifra
566872

Više informacija

 

Raspored edukacije

 

prijavite se na e-mail:

info_hr@festo.com