Festo privatumo politika

Mūsų tikslas – sėkmingas, sklandus bei saugus abipusis bendradarbiavimas. Siekiame atsižvelgti į jūsų poreikius užtikrinant asmens duomenų apsaugą kasdieniniuose darbo procesuose.
Duomenų privatumas susijęs su jūsų asmens duomenimis – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio asmens tapatybė yra arba gali būti nustatyta.

 

Esame vieni iš pasaulinių lyderių automatikos technologijų srityje, bazinių bei techninių mokymų srityse, tad su asmens duomenimis dirbame nuolat. Kasdieniniuose procesuose laikomės Europos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei visų nacionalinių ir tarptautinių duomenų privatumo teisės aktų.

 

Jeigu šiame dokumente yra tik vieną lytį nurodančių žodžių, pažymime, kad jie pasirinkti tik siekiant supaprastinti tekstą - ši informacija vienodai taikoma abiejų lyčių asmenims.

 

1 Duomenų valdytojas

UAB „FESTO“,
V. Krėvės pr. 129, Kaunas, Lietuva
Tel. nr. +370 37 202378
el. paštas:

 

Duomenų apsaugos koordinatorius

UAB „FESTO“
Arūnas Šatas
el. paštas:

 

2 Asmenų grupės, tikslai ir duomenų kategorijos

 

Festo tvarko asmens duomenis, susijusius su įvairiomis asmenų grupėmis bei įvairiais tikslais – galime suteikti detalesnę informaciją apie atvejus, kai jūsų duomenys yra renkami, saugomi ir tvarkomi bendradarbiavimo tikslais.

 

2.1 Kai naudojamasi mūsų internetinėmis svetainėmis

 

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Festo virtualiose platformose naudotojams suteikiama galimybė rinktis iš įvairių kasdieniniame darbe pritaikomų virtualių funkcijų. Tapatybės nustatymo ir naudotojo patvirtinimo tikslu naudojame asmens duomenis – tokiu būdu galite naudotis Festo virtualiose platformose teikiamomis paslaugomis bei funkcijomis.

Mes taip pat tvarkome asmens duomenis dėl saugumo priežasčių, ypač siekiant aptikti bei užkirsti kelią galimoms kibernetinėms atakoms ar sukčiavimo atvejams mūsų internetinėse svetainėse.

 

Duomenų kategorijos

Kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis, interneto taikomosiomis programomis ar įrankiais, išsaugome šiuos asmens duomenis:

 • jūsų naudojamo įrenginio, naršyklės ir operacinės sistemos tipą,
 • IP adresą,
 • jūsų apsilankymo datą ir laiką,
 • interneto svetainių ir jų funkcijų naudojimą,
 • paieškos sąlygas, pranešimus apie klaidas, informaciją apie jūsų gautus failus ir perduotų duomenų kiekį,
 • interneto svetaines, kuriomis naudojotės, kad patektumėte į mūsų interneto svetaines, taip pat interneto svetaines, kuriose apsilankėte iš mūsų interneto svetainių.

 

Kitus asmens duomenis, kaip:

 • vardą ir pavardę,
 • kontaktinius darbovietės duomenis, pvz., elektroninio pašto adresą ir telefono numerį,
 • informaciją, nurodytą užklausoje (saugome tik tuo atveju, jei jūs savanoriškai juos mums pateikiate, pvz., kai registruojatės, teikiate užklausas, pildote kontaktinių duomenų ar apklausos formą, arba sutarties vykdymo metu).

 

Slapukai

 

Šiems duomenims rinkti Festo internetinėse platformose naudojame slapukus. Plačiau apie tai, kaip Festo naudojami slapukai, galite rasti mūsų slapukų politikoje. Joje taip pat paaiškinta, jog galite nesutikti su slapukų naudojimu ir slapukais gautų duomenų tvarkymu.

 

Interneto įrankiai

 

Informaciją apie Festo naudojamus interneto įrankius galite rasti čia Interneto įrankiai.

 

Nuorodos į kitas interneto svetaines 

 

Šis pareiškimas apie duomenų apsaugą taikomas tik Festo virtualioms platformoms, bet ne trečiųjų šalių interneto svetainėms ar taikomosioms programoms. Festo internetinėse svetainėse gali būti susijusių nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines bei taikomąsias programas.

Festo neatsako už tai, kaip trečiosios šalys renka, tvarko ir naudoja jūsų duomenis ar kokį turinį trečiosios šalys pateikia savo interneto svetainėse.

 

2.2 Kai naudojamasi judriojo ryšio arba vietinėmis taikomosiomis programomis

 

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Festo siūlo daugybę taikomųjų programų, kuriomis galite naudotis tokiuose įrenginiuose, kaip nešiojamieji kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, ar išmanieji telefonai. Šių programų dėka galima įprastas užduotis atlikti saugiau bei efektyviau. Dominančios funkcijos gali būti nustatomos ir valdomos, naudojant asmens duomenis .

Jei specialios funkcijos ir naudingos charakteristikos integruotos į tam tikrus įrankius, informaciją apie jas rasite papildomame pareiškime apie duomenų apsaugą, kuris skirtas konkrečiai taikomajai programai.

Festo gali pasiekti taikomųjų programų turinį ir asmens duomenis tik aptarnavimo ir techninės priežiūros metu.

 

Duomenų kategorijos

 • Kontaktinė informacija: vardas ir pavardė, darbovietės adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,
 • naudotojui būdingi nustatymai (pvz., parankiniai),
 • asmenų funkcijos (vaidmenys) ir tam skirti nustatymai.

 

2.3 Bendradarbiavimo su verslo partneriais projektuose

 

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Geri dalykiniai santykiai yra grindžiami sklandžia partnerių komunikacija bei nuoseklia svarbios informacijos sklaida. Jūsų asmens duomenis naudojame informavimui apie gaminius, paslaugas bei projektus (pvz.: tvarkant jūsų užklausas ar suteikiant techninę informaciją apie produktus). Taip pat jūsų asmens duomenis naudojame siekiant palaikyti (sutartinius) verslo santykius: vykdant produktų ar paslaugų užsakymus, atliekant remonto ar technikinės priežiūros darbus, o taip pat ir buhalterinės apskaitos, sąskaitų išrašymo bei mokėjimo tikslais.

 

Duomenų kategorijos

Bendradarbiaujant su jumis, kaip verslo partneriu, Festo tvarko jūsų asmens duomenis kaip kontaktinio asmens (bendraujant su klientais, suinteresuotomis šalimis, prekybos partneriais, tiekėjais ir t.t.).

Tokiems duomenims priskiriama:

 • kontaktinė informacija, pvz., vardas ir pavardė, darbo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,
 • informacija apie skambučius, apsilankymus, apsikeitimą informacija ir tokio bendravimo turinį,
 • informacija, reikalinga projekto ar sutartinių santykių procese,
 • duomenys, renkami iš viešai prieinamų šaltinių, duomenų bazių ar kredito reitingų agentūrų,
 • jei pagal teisės aktų reikalavimus būtina atlikti patikrinimo procesą – gimimo data, asmens tapatybės kortelė ir asmens tapatybės kortelės numeris, informacija apie susijusius teismo procesus ir kitus teisinius ginčus, kuriuose dalyvauja verslo partneriai,
 • tokie mokėjimo duomenys kaip informacija, skirta tvarkyti mokėjimo sandoriams ar užkirsti kelią sukčiavimui, įskaitant kredito kortelės informaciją ir kortelės patvirtinimo numerius.

 

2.4 Bendradarbiavimui tarp Festo ir verslo partnerių

 

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Šiuolaikinės elektroninių ryšių priemonės siūlo įrankius, kurie sudaro galimybes efektyviai bendradarbiauti ir greitai bei paprastai keistis informacija ir duomenimis. Naudojantis tokiais įrankiais, asmens duomenys gali būti tvarkomi tapatybės nustatymo tikslais ir siekiant užfiksuoti tokį kontaktą.

 

Duomenų kategorijos

Internetinio ryšio seansų metu ir per panašias funkcijas gali būti tvarkomos įvairios asmens duomenų dalys, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant):

 • kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas, įmonė ir pan.),
 • visa tokios komunikacijos informacija:
  o prieigos teisės,
  o komentarai ir pastabos,
  o dokumentų tvarkymas,
  o naudojimosi informacija (data ir laikas).

 

2.5 Tiesioginei rinkodarai

 

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Festo informuoja apie svarbias rinkos tendencijas, įdomius naujus gaminius ir sprendimus pagal jūsų veiklos sritį ir jūsų pasirinktas dominančias temas. Be to, teikiama informacija apie rinkodaros kampanijas, rinkos analizę ar panašias iniciatyvas ir renginius.

Turite teisę bet kada prieštarauti, kad jūsų kontaktiniai duomenys būtų toliau naudojami šiais tikslais. Norėdami tai padaryti, kreipkitės elektroninio pašto adresu arba pasinaudokite galimybe prieštarauti, esančia tokio pobūdžio pranešimuose.

 

Duomenų kategorijos

Kad pateiktume informaciją, atitinkančią jūsų pageidavimus ir poreikius, rinkodaros kampanijų metu renkame įvairius jūsų asmens duomenis, įskaitant:

 • kontaktinę informaciją (vardas ir pavardė, darbo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas),
 • jūsų nurodomas dominančias sritis bei naujienlaiškius;
 • informaciją apie apsilankymus prekybos mugėse, dalyvavimą internetiniuose seminaruose ar pan.,
 • visą informaciją, kuria pasidalinate savanoriškai, (kol su tuo sutinkate).

 

2.6 Dėl jūsų kaip Festo darbuotojo funkcijos (vaidmens)

 

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Festo - patrauklus ir patikimas darbdavys, įsipareigojantis jums, valstybei, institucijoms, tarnyboms bei visuomenei. Daugelis tokių įsipareigojimų yra susiję su jūsų darbo santykiais, kuriuos vykdant būtina tvarkyti asmens duomenis.

 

Duomenų kategorijos

Vykdant darbo santykius, Festo renka ir tvarko šiuos darbuotojo asmens duomenis:

 • darbuotojo numeris,
 • vardas ir pavardė,
 • lytis, gimimo data ir vieta,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • civilinis statusas, vaikų skaičius,
 • tautybė,
 • sveikatos negalios.

 

 • Tokie sutarties duomenys kaip:
  o darbo santykių pobūdis ir apimtis,
  o užduotys įmonėje,
  o darbo užmokesčio sistema.
 • Tokia darbo užmokesčio ir mokėjimų informacija, kaip:
  o duomenys apie darbo užmokestį,
  o mokesčių ir socialinio draudimo informacija,
  o informacija apie profesinę pensiją,
  o banko duomenys,
  o informacija apie buvimą ir nebuvimą darbe / darbo laikotarpius,
  o darbo rezultatų vertinimai.
 • Ergonominiai duomenys ir su sveikata susijusios duomenų kategorijos:
  o medicininės pažymos nedarbingumo atveju,
  o reabilitacijos priemonės,
  o duomenys, surinkti taikant pakartotino integravimo priemones,
  o darbui reikalinga medžiaga.
 • Organizaciniai duomenys:
  o pareigų pavadinimas,
  o organizacijos struktūra,
  o vieta,
  o darbo duomenys ryšiams.
 • Informacija apie kvalifikaciją:
  o įgytas išsilavinimas,
  o mokymai ir kvalifikacija,
  o profesinė karjera.
 • Leidimai:
  o prieigos prie IT sistemų teisės,
  o fizinės prieigos teisės,
  o pasirašymo taisyklės.
 • Naudojimosi ir veiklos duomenys:
  o IT ir komunikacijų sistemose,
  o laiko registravimo sistemose,
  o suteiktoje įrangoje ir galutiniuose IT įrenginiuose.

 

Saugumo sumetimais, ypač siekiant aptikti bei užkirsti kelią internetinėms kibernetinėms atakoms bei sukčiavimo atvejams, Festo tvarko tokius asmens duomenis, kaip:

 • prisijungimo duomenys,
 • internetinio ryšio prisijungimai,
  įskaitant dešifravimą ir šifravimą uždaroje srityje.

 

Privaloma saugoti iš IT sistemų gautų duomenų konfidencialumą.

Kitus asmens duomenis, kaip jūsų profilio nuotrauka Festo intranete „WeNet“ ir kituose įrankiuose, Festo tvarko tik gavus darbuotojo sutikimą (apie tokį sutikimą informuosime jus per bendrąsias teisines sąlygas atitinkamo proceso metu).

 

2.7 Kandidatuojant į darbo pozicijas

 

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Kadangi Festo yra patrauklus darbdavys, mūsų įmonė siekia pritraukti motyvuotus ir talentingus darbuotojus. Sudarome jums sąlygas saugiai kandidatuoti į siūlomas darbo pozicijas mūsų įmonėje.

 

Duomenų kategorijos

Kandidatuojant į siūlomas darbo pozicijas, Festo tvarko visus šiame procese pateiktus jūsų asmens duomenis. Paprastai juos sudaro:

 • vardas, pavardė,
 • adresas,
 • gimimo data,
 • kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas ir telefono numeris,
 • kandidatavimo dokumentai kaip CV, rekomendacijos, pažymos, nuotraukos, pareigos, į kurias pretenduojate, ir kita informacija.

 

2.8 Planuojant ir organizuojant renginius

 

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Festo teikia naujausią informaciją apie įmonės veiklos rezultatus, patrauklius pasiūlymus ir įdomias tendencijas. Įvairių renginių metu sudarome galimybę pabendrauti su Festo specialistais ar kitomis suinteresuotomis šalimis bei tais, kurie lemia tendencijas. Siekiame užtikrinti, kad galėtume sukurti jums naudingą patirtį, todėl mums svarbu prisitaikyti prie jūsų pageidavimų ir poreikių.

 

Duomenų kategorijos

Kad surengtume įdomų ir sėkmingą renginį, mums reikalingi įvairūs asmens duomenys.

Priklausomai nuo renginio pobūdžio ir vietos, tvarkome tokius asmens duomenis:

 • kontaktinė informacija: vardas ir pavardė, darbo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,
 • renginio organizavimui reikalingi duomenys: pakvietimai, prašymai ar kelionės duomenys,
 • dokumentai apie jūsų dalyvavimą ir atliktus saugos instruktažus,
 • transporto priemonės registracijos numeris įvažiavimui ir stovėjimo leidimams,
 • nuotraukos ir vaizdo įrašai viešinimui ir fiksavimui dokumentuose.

 

2.9 Klientų pasitenkinimo tyrimams

 

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Tinkama informacija ir poreikių bei reikalavimų supratimas lemia tolimesnį Festo paslaugų tobulinimą. Taikytinų įstatymų nustatytose ribose Festo gali pasinaudoti jūsų darbo duomenimis ryšiams, kad atliktų klientų pasitenkinimo tyrimus.

Turite teisę bet kada prieštarauti, kad jūsų kontaktiniai duomenys būtų toliau naudojami šiais tikslais. Norėdami tai padaryti, kreipkitės elektroninio pašto adresu arba pasinaudokite galimybe prieštarauti, esančia tokio pobūdžio pranešimuose.

 

Duomenų kategorijos

Apie jūsų atsakymų anonimiškumą informuosime atskirai, priklausomai nuo tyrimo pobūdžio ir tikslo.
Jei tokių apklausų neįmanoma atlikti anonimiškai, bus tvarkomi įvairūs asmens duomenys, kaip:

 • kontaktiniai duomenys: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris,
 • atliekant specialius tyrimus ar diferencijuotą analizę, tvarkome komercinę informaciją, kaip skyrių ar vadovybės atsakomybė,
 • tyrimo pagrindas gali būti ir jūsų atsiliepimai apie konkretų verslo procesą.

 

3 Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

 

Tvarkome tik tokius asmens duomenis, kurie reikalingi teikiamai naudai ir nurodytiems tikslams.

Kai renkami asmens duomenys, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra toks (nebent nurodyta kitaip):

 • sutarties sudarymas ir vykdymas arba veiksmai prieš sudarant su jumis sutartį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą),
 • Festo įmonei taikomos teisinės prievolės vykdymas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą),
 • teisėtų Festo interesų siekimas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).

 

Jei pateikėte aiškų sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu, toks sutikimas sudaro asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Toks sutikimas duodamas savanoriškai ir gali būti bet kuriuo metu atšaukiamas ir ateičiai nebegalioja.

 

4 Asmens duomenų perdavimas

 

4.1 Festo vykdomas asmens duomenų perdavimas jų tvarkymo metu

 

Esant reikalui, Festo perduoda asmens duomenis:

 • įmonės vidaus skyriams,
 • kitiems Festo filialams ar kitoms trečiosioms šalims,
  pvz., prekybos partneriams ar tiekėjams, jei to reikia teikiant ar vykdant komercinį pasiūlymą arba siekiant užmegzti ar plėtoti dalykinius santykius,
 • paslaugų teikėjams, kurie asmens duomenis tvarko teikdami paslaugas, pvz., IT saugumo priežiūros ar renginių organizavimo paslaugų teikėjai,
 • trečiosioms šalims, jei to reikia laikantis taikytinų įstatymų arba dėl ieškinių, pvz., kai tai susiję su arbitražo ar teismo procesais, valdžios institucijomis, administracinėmis institucijomis, sveikatos draudimo planais ar teisiniais konsultantais.

 

Jei duomenų gavėjai įsikūrę teritorijoje, kurioje netaikomas BDAR, Festo imsis priemonių užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tinkamai saugomi kitu būdu.

 • Todėl jūsų asmeninę informaciją Festo filialams perduodame tik pagal Privalomas įmonės taisykles (angl. Binding Corporate Rules (BCR), kurių Festo grupės nariai privalo laikytis.
 • Asmens duomenys perduodami šiai grupei nepriklausantiems gavėjams tik tuo atveju, jei jie (i) yra su Festo sudarę sutartis su tipinėmis ES sąlygomis; (ii) yra priėmę Privalomas įmonės taisykles.

 

Asmens duomenys, kuriuos paskelbsite Festo internetinėse platformose (pvz., pokalbių svetainėse ar forumuose) gali būti pasiekiami kitiems Festo internetinės platformos naudotojams visame pasaulyje.

 

4.2 Socialinių tinklų įskiepiai

 

Festo internetinėse svetainėse yra tokių socialinių tinklų kaip „Facebook“, „YouTube“, „Twitter“ ir „Instagram“ įskiepiai. Jei pasirinksite kurį nors iš šių socialinių tinklų įskiepių, bus užmegztas tiesioginis ryšys su to tinklo teikėju ir jis tvarkys jūsų duomenis. Jei tuo metu būsite prisijungę prie savo naudotojo paskyros, atitinkamo socialinio tinklo teikėjas galės jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėse priskirti jūsų naudotojo paskyrai.

Atitinkamo socialinio tinklo duomenų privatumo nuostatos taikomos išimtinai jūsų ryšiui su tuo socialiniu tinklu, duomenų perdavimams tarp atitinkamo socialinio tinklo ir jūsų sistemos bei jūsų veiksmams tokioje platformoje. Socialinio tinklo įskiepis išliks aktyvus, kol jį išjungsite ar ištrinsite savo slapukus.

Pranešimas apie slapukus

 

5 Asmens duomenų saugojimas

 

Jei renkant duomenis nenurodomas konkretus jų saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenys bus ištrinami po nustatyto laiko, kai jų nebereikės atitinkamo tikslo įgyvendinimui, nebent jų ištrinti negalima dėl teisinių duomenų saugojimo prievolių (pvz., su komercijos ir mokesčių įstatymais susijusių duomenų saugojimo prievolių).

 

6 Galimybė atšaukti sutikimą

 

Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu, turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą ir ateičiai jis negalios.

Sutikimo atšaukimas neturi įtakos bet kokio anksčiau (iki atšaukimo) vykdyto duomenų tvarkymo pagal jūsų sutikimą teisėtumui.

 

7 Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

 

Pagal BDAR, kaip duomenų subjektas turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • gauti patvirtinimą, ar Festo tvarko jūsų asmens duomenis ir informaciją apie Festo tvarkomus jūsų asmens duomenis,
 • ištaisyti bet kokius neteisingus asmens duomenis,
 • prašyti, kad Festo tvarkomi asmens duomenys būtų ištrinti,
 • apriboti Festo vykdomą asmens duomenų tvarkymą,
 • reikalauti perkelti duomenis,
 • nesutikti, kad Festo tvarkytų asmens duomenis,
 • pateikti skundą priežiūros institucijai,
 • kreiptis dėl žalos atlyginimo dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.


Informaciją ir paaiškinimus, susijusius su minėtomis teisėmis, galite rasti Europos Komisijos Piliečių teisių interneto puslapyje.

 

8 Festo kontaktinis asmuo duomenų privatumo klausimais

 

Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos ar jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome su mumis susiekti el. paštu: .

Jei turite pretenzijų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/lt/, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, ada@ada.lt).