Iekārtu drošība ir augstāka prioritāte
Drošība@Festo

Šobrīd vairāki likumi un direktīvas nosaka iekārtu un cilvēku mijiedarbības drošību, piemēram, Eiropas Komisijas iekārtu direktīva (ECDM)

Festo drošības risinājumi var palīdzēt nodrošināt Jūsu iekārtu drošu darbību
Pēc risku novērtējuma, Festo Jums piedāvā tehniskās drošības mērus:

  • Drošības sensorus
  • Drošības kontroli iekārtas vadības līmenī
  • Aizsardzības mērus izpildes mehānismā

 

Festo ir plašs pneimatisko un elektrisko produktu klāsts dažādiem drošības risinājumiem:

 

CPX Profisafe drošai elektriskās ķēdes atvienošanai

Motoru kontrolieris CMMD, CMMP un CMMS drošības funkcijām (STO, SS1, SLS)

Drošas izplūdes vārsts MS6-SV

Drošības vārsts VOFA drošības risinājumiem kā reversēšana un aizsardzībai pret neparedzētu ieslēgšanos

Bremzes modulis DNCKE-S drošības risinājumiem kā kustības apstādināšana, noturēšana un bloķēšana

Drošas inženierijas vadlīnijas

Drošas inženierijas vadlīnijas

Risinājumi augstākam iekārtu drošības līmenim

Festo SISTEMA datu bāze

Mēs Jums piedāvājam uz drošību orientētus Festo komponenšu parametrus. Tie ir saderīgā formātā ar SISTEMA datu bāzi

Reģistrējieties tagad, lai lejupielādētu