Pneimoautomātikas un elektropneimoautomātikas sistēmas

Kurss PN111

Industriālās pneimoautomātikas un elektropneimoautomātikas sistēmas

Dalībnieki

Kvalificēti darbinieki, iekārtu iestatītāji, meistari, tehniķi un inženieri, kas savā darbā ir saistīti ar pneimatisko sistēmu apkopi un uzturēšanu 

Saturs

•  Pneimatikas un elektrotehnikas pamatjēdzieni

•  Pneimatisko un elektropneimatisko sistēmu struktūra

•  Darba drošība strādājot ar saspiestu gaisu

•  Nosacītie apzīmējumi un principiālo pneimatisko un elektrisko shēmu lasīšana un sastādīšana atbilstoši DIN ISO 1219

•  Saspiesta gaisa sagatavošanas iekārtas

•  Enerģijas zudumu novēršana saspiesta gaisa sistēmās

•  Galveno pneimatikas un elektropneimatikas elementu konstrukcija un darbības principi (saspiesta gaisa sagatavošanas ierīces, izpildelementi, vārsti ar elektromagnētisku un pilotvadību, PE un EP pārveidotāji)

•  Pneimatisko izpildmehānismu konstrukcija un darbības principi

•  Vārstu un pneimatisko sadalītāju pielietojums un darbības principi (vārsti ar manuālo, mehānisko, pneimatisko un elektromagnētisko vadību, spiediena vārsti, noslēdzošie vārsti, droseles)

•  Vadības shēmu pamati

•  Elektriskās ierīces (līdzstrāvas un maiņstrāvas avoti), izpildelementi (elektromagnēti, elektriskie pārslēdzēji, releji un sensori)

•  Releju vadības shēmu pamati

•  Praktiskie darbi. Shēmu izstrāde, salikšana, iestatīšana un pārbaude ar mācību aprīkojumu 

Rezultāts

Dalībnieki pēc kursa beigšanas varēs:

Lasīt un sastādīt pneimatiskās shēmas

Izvēlēties pneimatisko sistēmu komponentes

Veikt pneimoautomātisko sistēmu montāžu, regulēšanu un iestatīšanu. 

Dalībnieku skaits

Līdz 6 dalībniekiem

Kursa ilgums un izmaksas vienam dalībn.

24 akadēmiskās stundas (3 mācību dienas)

450.00 EUR bez PVN

Izmantojiet interaktīvo tiešsaistes testu lai iegūtu savu zināšanu novērtējumu

Sazinieties ar mums

 

Ja Jūs ieinteresēja mūsu kursi, lūdzu sazinieties ar mums:

 

Festo SIA

Gunāra Astras iela 8B

LV-1082, Rīga

    67577864