Hidroautomātikas un elektrohidroautomātikas sistēmas

Kurss HY511

Industriālās hidroautomātikas un

elektrohidroautomātikas sistēmas

Dalībnieki

Kvalificēti darbinieki, iekārtu iestatītāji, meistari, tehniķi un inženieri, kas savā darbā ir saistīti ar hidraulisko sistēmu apkopi un uzturēšanu

Saturs

•  Hidraulikas fizikālie pamati

•  Hidraulisko iekārtu konstrukcija un darbības principi

•  Darba šķidrumi

•  Hidraulisko regulējošo, vadības un izpildmehānismu konstrukcija un darbības principi

•  Nosacītie apzīmējumi un principiālo hidraulisko shēmu sastādīšana

•  Vadības shēmu pamati

•  Elektrohidroautomātikas elementi (sadalītāji, vārsti, droseles)

•  Elektrohidroautomātikas pamati

•  Pašnoslēdzošo hidrocauruļu pielietošana

•  Signālu izejas un apstrādes elementi

•  Nosacītie apzīmējumi un principiālo hidraulisko un elektrisko shēmu sastādīšana atbilstoši DIN ISO 1219

•  Releju-impulsu un ciparu vadība. Loģiskās shēmas

•  Hidroautomātikas izpildelementu darbības programmēšana

•  Programmējamo kontrolleru izmantošana

•  Praktiskie darbi. Shēmu izstrāde, salikšana, iestatīšana un pārbaude ar mācību aprīkojumu

Rezultāts

Dalībnieki pēc kursa beigšanas varēs:

Lasīt un sastādīt hidrauliskās shēmas

Izvēlēties hidraulisko sistēmu komponentes

Veikt hidroautomātisko sistēmu montāžu, regulēšanu un iestatīšanu.

 

Dalībnieku skaits

Līdz 6 dalībniekiem

Kursa ilgums un izmaksas vienam dalībn.

24 akadēmiskās stundas (3 mācību dienas)

450.00 EUR bez PVN

Izmantojiet interaktīvo tiešsaistes testu lai iegūtu savu zināšanu novērtējumu

 

Sazinieties ar mums

 

Ja Jūs ieinteresēja mūsu kursi, lūdzu sazinieties ar mums:

 

Festo SIA

Gunāra Astras iela 8B

LV-1082, Rīga

    67577864