Programmēšana CODESYS 3 vidē

Kurss PLC381

Programmējamie loģiskie kontrolleri, programmēšana CODESYS 3 vidē

Dalībnieki

Kvalificēti darbinieki, iekārtu iestatītāji, meistari, tehniķi un inženieri, kas savā darbā ir saistīti ar industriālo kontrolleru, automatizēto darbagaldu, automatizēto līniju un robotizēto kompleksu apkopi un uzturēšanu, kā arī speciālisti, kas izstrādā programmas

Saturs

•  Pārskats par IEC 61131-3 standartu

•  CODESYS 3 programmēšanas vides funkcionalitāte

•  Programmēšanas valodu IL, ST, LD, FBD, SFC, CFC pielietojums

•  Programmu testēšana un simulācija

•  Vizualizācija

•  Festo automatizācijas sistēmu konfigurācija

•  Praktiskie darbi ar mācību aprīkojumu, programmu sastādīšana, testēšana un pielāgošana

Rezultāts

Dalībnieki apgūs iemaņas IEC 61131-3 programmēšanas valodu lietošanā un kombinēšanā, iemācās programmēt IEC 61131-3 saderīgus industriālos kontrollerus, apgūst procesu aprakstīšanu lietojot GRAFCET, iemācās lietot atkļūdošanas rīkus lai simulētu, testētu un pielāgotu programmas, iemācās pielietot CODESYS vidē ietvertos bojājumu atklāšanas un novēšanas rīkus, apgūst vizualizācijas pamatus, var izveidot un lietot dažādu veidu mainīgos (lokālos, globālos).

Dalībnieku skaits

Līdz 6 dalībniekiem

Kursa ilgums un izmaksas vienam dalībn.

16 akadēmiskās stundas (2 mācību dienas)

300.00 EUR bez PVN

Izmantojiet interaktīvo tiešsaistes testu lai iegūtu savu zināšanu novērtējumu

Sazinieties ar mums

 

Ja Jūs ieinteresēja mūsu kursi, lūdzu sazinieties ar mums:

 

Festo SIA

Gunāra Astras iela 8B

LV-1082, Rīga

    67577864