Pneimatisko sistēmu energoefektivitāte

Kurss PN361

Pneimatisko sistēmu energoefektivitāte

Dalībnieki

Operatoriem, iekārtu remonta speciālistiem, inženieriem, iekārtu projektētājiem, personāla apmācības speciālistiem

 

Saturs

•  Saspiesta gaisa izmaksas un kas tās veido

•  Izmaksas, ko rada saspiesta gaisa noplūdes

•  Dažādu pneimatisko elementu un to slēgumu shēmu gaisa patēriņš

•  Zudumi, kas saistīti ar nepareizu komponenšu izvēli

•  Pneimatisko sistēmu elementu optimizēta izvēle

•  Energoefektīvi pneimatisko shēmu konstruktīvie risinājumi

•  Pasākumi iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanai

Rezultāts

Kursa beidzēji:

•  Izprot un izvērtē sakarības starp enerģijas patēriņu un izmaksām

•  Pielieto risinājumus energoefektivitātes celšanai saspiesta gaisa sagatavošanas un pievadīšanas sistēmās

•  Pielieto risinājumus energoefektivitātes celšanai saspiesta gaisa patērētājos

•  Novērš bojājumus un nepilnības, kas rada palielinātu enerģijas patēriņu iekārtās un gaisa pievada sistēmās

•  Pielieto energoefektīvus risinājumus pneimatiskajās shēmās

•  Izvēlas energoefektivitāti nodrošinošas komponentes dažādiem pneimatikas pielietojumiem

•  Nosaka saspiesta gaisa patēriņu dažādos pneimatikas pielietojumos

•  Pielieto risinājumus pneimatisko komponenšu kalpošanas laika palielināšanai

Dalībnieku skaits

Līdz 6 dalībniekiem

Kursa ilgums un izmaksas vienam dalībn.

16 akadēmiskās stundas (2 mācību dienas)

336.00 EUR bez PVN

Izmantojiet interaktīvo tiešsaistes testu lai iegūtu savu zināšanu novērtējumu

Sazinieties ar mums

Ja jūs ieinteresēja mūsu kursi, lūdzu aizpildiet šo kontaktu formu

Kontaktu forma

un nosūtiet to uz zemāk esošo e-pastu.

Valters Asars

Gunāra Astras iela 1C

LV-1084, Rīga

     67577864

     67577946

     29468820