Paziņojums par piekrišanu personas datu apstrādei

Ja esat piekritis saņemt informatīvu materiālu elektroniskajā pastā, uz jums attiecas šādi noteikumi:

  • Mums ir ļoti svarīga šī informatīvā materiāla saņēmēju personas datu drošība un datu aizsardzība. Mēs apņemamies ievērot visus ar personas datu aizsardzību saistītos juridiskos noteikumus.
  • Lai izsūtītu informatīvo materiālu, mūsu serveros tiek apkopoti, apstrādāti, izmantoti un glabāti tādi personas dati kā e-pasta adrese un parole. 
  • Papildus tam mēs varam apskatīt, uz kādām hipersaitēm informatīvajā materiālā jūs uzklikšķināt. Pateicoties šiem datiem, mēs varam nosūtīt jums individualizētu informāciju, kas vislabāk atbilst jūsu interesēm.
  • Reģistrējoties šī informatīvā materiāla saņemšanai, jūs atļaujat mums un mūsu apakšuzņēmējiem izmantot savus datus iepriekš aprakstītajā apjomā ar mērķi sniegt konsultācijas, reklāmas pakalpojumus un informatīva materiāla izsūtīšanu saskaņā ar aktuālajām vajadzībām. Mēs nepārsūtīsim jūsu adresi trešajām personām, kā arī nesūtīsim jums trešo personu reklāmas materiālu.
  • Iepriekš minētie dati tiek glabāti pārziņa - Festo AG & Co KG (adrese Ruiter Str. 82, 73734, Eslingena, Vācija) datu glabātuvē.
  • Jūsu dati būs pieejami tikai Festo AG&Co KG un SIA „Festo“ (adrese; Gunāra Astras 8b, Rīga, Latvija).
  • Jūs variet jebkurā laikā atteikties no informatīvā materiāla saņemšanas, uzklikšķinot uz saites „unsubscribe” (atteikties no informatīvā materiāla saņemšanas), kas pievienota katrā informatīvā materiāla sūtījumā.

 

 

Festo personas datu aizsardzības noteikumi

Festo  jūsu personas datu drošība ir svarīga. Mēs vēlamies, lai jūs justos droši, apmeklējot mūsu interneta vietnes. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ļoti rūpējamies par to aizsardzību.

 

Personas datu ieguve un apstrāde

Mūsu interneta serveros glabājas IP adrese, kuru piešķir interneta pakalpojumu sniedzējs, vienotais resursu vietrādis (URL), no kura jūs piekļūstat mūsu interneta vietnei, un datums un laiks, kad apmeklējāt mūsu interneta vietnes. Atsevišķos gadījumos Festo izmanto sīkdatnes (cookies), lai sniegtu jums individuāli piemērotākus pakalpojumus. Personas dati tiek glabāti tikai, ja jūs tos ievadāt, piemēram, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai anketu, piedalāties loterijā vai slēdzat līgumu.

 

Personas datu izmantošana un pārsūtīšana, to marķēšana specifiskiem nolūkiem

Jūsu personas dati tiek iegūti, apstrādāti un izmantoti saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem tikai līguma slēgšanas nolūkā un mūsu leģitīmo komercdarbības interešu aizsardzībai, lai nodrošinātu klientu apkalpošanu, konsultācijas un produktu atbilstību tirgus prasībām.

 

Tiesības saņemt informāciju un publiski pieejamo datu tipu saraksts

Pēc pieprasījuma un atbilstīgi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem mēs nodrošināsim jums rakstveida paziņojumu, kurā norādīts, kādus jūsu personas datus mēs glabājam. Uzglabāšanai paredzēto datu tipi ir pieejami mūsu publiski pieejamo datu tipu sarakstā saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem.

 

Drošība

Festo  izmanto tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai pasargātu personas datus, kurus mēs administrējam, lai ar tiem nenotiktu nevēlamas vai iepriekš plānotas darbības, datu pazaudēšana, iznīcināšana vai tie nenonāktu nepilnvarotu personu rīcībā. Mūsu drošības pasākumi nepārtraukti tiek uzlaboti, lai tie atbilstu jaunākajām tehniskajām prasībām.