Door te registreren voor het gebruik van de online shop verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

Registratievoorwaarden
Alle aankopen gemaakt door personeelsleden/gevolmachtigd vertegenwoordigers van uw organisatie die uw Festo accountnummer gebruiken zijn toegestane aankopen van uw organisatie.
Het is uw verantwoordelijkheid om u te vergewissen en blijvend te verzekeren van de bescherming, geheimhouding, en verspreiding van uw accountnummer, gebruikersnaam, en paswoorden geassocieerd met aankopen op de Festo Online Shop.
Alle verantwoordelijkheid in verband met het beheer van uw paswoord berust bij u en uw organisatie, en in geen geval, nalatigheid en wanbeheer inbegrepen, kan Festo aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die uit het gebruik van deze dienst voortkomt.
Uw aankooprechten en privileges kunnen op elk moment gewijzigd worden na bericht van Festo.

Festo van zijn kant kan niet garanderen dat enige elektronische handel totaal veilig is.