CRDSNU

Wat maakt cilinders voor de voedingsmiddelen industrie speciaal?

Pneumatische systemen ontwerpen voor de voedingsmiddelen- en procesindustrie vraagt om speciale aandacht. De componenten worden immers vaak ingezet in agressieve omgevingen waar zout, chemicaliën en hoge temperaturen de boventoon voeren. Festo ontwikkelde daarom de CRDSNU corrosiebestendige cilinders die bestand is tegen déze omgevingen. Materiaalkeuze en reinigbaarheid spelen hierin een belangrijke rol.

Reiniging

Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden verschillende reinigingsmethoden toegepast die afhankelijk zijn van het product, de potentiële vervuiling, de processen en de opbouw van de installatie. De vijf factoren die het effect van reinigen het sterkst beïnvloeden zijn temperatuur (veelal hoog), mechanische krachten (bijvoorbeeld hogedruk reinigen- en borstelen), concentratie van het reinigingsmiddel (agressief), de duur van het reinigingsproces en het hygiënisch ontwerp.

 

Ontwerp en constructie
De basisprincipes van een hygiënisch ontwerp – het zogenaamde ‘clean design’ – zijn o.a. beschreven door EHEDG. Twee thema’s komen hier nadrukkelijk naar voren: constructie en materiaalgebruik. De constructie is belangrijk omdat deze grotendeels de reinigbaarheid van een machine of installatie bepaalt. Materialen moeten bestand zijn tegen deze reinigingsmethoden en -middelen maar bovendien geen interactie hebben met het product.

 

Algemene clean design regels

Om het reinigingsproces zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen, zijn bij de clean design cilinders van Festo speciale ontwerpregels gehanteerd.

  • De oppervlakteruwheid van de componenten ligt op het optimum tussen de 0,4 – 0,8 µm. Deze ruwheid is optimaal geschikt voor reinigingsdoeleinden. Nóg gladder werkt juist averechts omdat hier andere effecten optreden waarbij de kans op ‘kleven’ toeneemt. Bij grovere oppervlakken is de kans groter dat vuil achterblijft waardoor de kans op bacteriegroei toeneemt.
  • Het ontwerp is vrij van dode hoeken, doodlopende ruimtes (boringen) en nauwe spleten. Op deze manier kunnen reinigingsmiddelen maximaal hun werk doen en ook weer goed worden weggespoeld.
  • De montage van bijvoorbeeld sensoren, afschrapers en luchtaansluiting is zodanig mogelijk dat geen vuil kan hechten of achterblijven.
  • Markeringen zijn hygiënisch. Een sticker met typenummer voldoet in de voedingsmiddelenindustrie bijvoorbeeld niet. Een laser gegraveerde aanduiding wel.

 

Deze min of meer algemene ontwerpregels hebben specifiek binnen pneumatische installaties betrekking op onderdelen zoals afdichtingen, smeermiddelen en luchtslangen.

 

Afdichtingen

Voor de afdichtingen of pakkingen is een standaard afdichting voor de voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld van het PUR P5600 – polyurethaan) of een zogenaamde ‘dry-running’ variant van HDPE (High Density Poly Ethyleen). Deze laatste heeft als voordeel dat de werking ook in stand blijft wanneer eventuele smeermiddelen als gevolg van reiniging zijn weggespoeld. De juiste pakking zal tijdens gebruik en reiniging op zijn plaats blijven zitten. Beide afdichtingen staan op de FDA lijst van goedgekeurde materialen. Deze materialen zijn ten eerste bestand tegen de gangbare reinigingsmiddelen en -methoden. Dit betekent dat zij weerstand bieden tegen:

·   Hoge temperaturen

·   Agressieve reinigingsmiddelen

·   Veel water

·   Mechanische belastingen (door borstels, afschrapers enz.)

 

Daarnaast zijn er afdichtingen die ten eerste bestand zijn tegen temperaturen van -40 tot +80 °C en bovendien speciaal zijn ontwikkeld voor het effectief meenemen van vaste deeltjes zoals aanvriezing of melk- en suikerkristallen die zich aan de cilinderstang kunnen hechten. Hetzelfde geldt voor viskeuze media in de vorm van gom, siropen, melasse en dergelijke.

 

Qua smeervetten zijn de cilinders voorzien van de zogenaamde NSF-H1 vetten. Wanneer deze varianten toch in kleine hoeveelheden in aanraking komen met het voedingsmiddel, dan levert dit geen gevaar op voor het product of de consument.

 

Andersom mogen machinecomponenten – in het kader van machinebetrouwbaarheid- en continuïteit – niet worden aangetast door de producten. Dit kan bijvoorbeeld zuur, zout of zoet zijn maar ook vaste deeltjes zoals stukjes noot. De materialen moeten dus slijtvast zijn en mogen niet reageren met deze media. Een veel toegepast materiaal is roestvast staal maar ook verschillende technische kunststoffen komen in aanmerking.

Meer weten?

Meer weten over de (nieuwste) producten van Festo binnen het food programma? Neem dan een kijkje op onze website. Hierin staan ook alle andere voordelen zoals een eenvoudige montage, configuratie en bestelmethode.

 

 

Streamer

De ‘Food Processing and Packaging Machinery Association en de Process Plant and Equipment Association – behorende bij het Duitse VDMA – schatten dat 20 tot 30% van de productietijd in de voedingsmiddelenindustrie wordt besteed aan reinigingswerkzaamheden.