Salgsingeniører

Salgssjef

Dag Ragnar Johnsen

91 12 53 07

Automasjonsingeniør

Ivar Sørlie

90 07 52 11

PA Manager
(Prosess Automasjon)

Rune Christiansen
92 01 34 80

TSC

Carl-Henrik Varstad
22 72 89 61 / 97 67 52 57

Salgsingeniører

Henning Bunæs
Region: Oslo, Akershus, Buskerud Sør og Telemark
40 61 12 91


Robin Andreassen
Region: Rogaland og Hordaland
47 68 44 20


Lars Westerby
Region: Østfold, Vestfold, Aust- og Vest-Agder.
47 39 48 28


Øyvind Rogne Ski
Region: Hedmark, Oppland og Buskerud Nord
91 38 91 84


Øyvind Ness Eikås
Region: Sogn & Fjordane, Møre & Romsdal
41 12 72 94


Yngve Fuglem
Region: Trøndelag og Nordland Sør
48 15 07 50

 
Dag Ragnar Johnsen
Region: Nordland Nord, Troms og Finnmark

91 12 53 07