Teknisk reklamasjon

Hva er en reklamasjon?
Et produkt som ikke oppfyller oppgitt standard, se produktdatablad eller annen avtale.

Generelle leveringsspørsmål NL 09.

Hvem kan reklamere?
En reklamasjon kan kun gjøres av direktekjøpende kunder hos Festo AS.

Hvordan reklamerer jeg?
Via vårt kundesenter: 22 72 89 50

Festo kommer tilbake med et reklamasjonsnummer til deg. Produkter som skal sendes til Festo må merkes med dette nummeret. Dere får en bekreftelse når varene er ankommet til Festo AS i Oslo. Reklamasjonen kommer deretter til å bli løst på raskest mulig måte.

Varene kan sendes til:
Festo AS
Reklamasjonsnr XXXXXXX
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo