Imprint og ansvar

Ansvarsfraskrivelse og henvisninger til opphavsrett

Ansvarsfraskrivelse
1. Innhold i onlinetilbudet
Festo AG & Co. KG – heretter benevnt „Festo“, påtar seg ikke noe ansvar for punktlighet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet i informasjonen som stilles til rådighet. Erstatningskrav til Festo, som vedrører materielle eller immaterielle skader, som har oppstått ved anvendelse eller ikke anvendelse av informasjonen som er stilt til rådighet, hhv. ved benyttelse av feilaktig og ufullstendig informasjon, kan prinsipielt ikke imøtekommes, med mindre det foreligger forsettelig eller grov uaktsom handling fra Festo’s side.
Alle tilbud er uforpliktende. Festo forbeholder seg retten til, uten spesiell forutgående gjennomgang, å endre, slette eller midlertidig innstillelse offentliggørelsen av deler av sidene eller hele publikasjonen.

 

2. Henvisninger og linker
Festo stiller også linker til andre firmaer på denne hjemmesiden til disposisjon. For innhold og skader, som oppstår på grunn av anvendelse eller ikke anvendelse av slik informasjon, hefter alene leverandøren av disse sidene. Festo kontrollerer utelukkende disse sidene på det tidspunktet hvor linken offentliggjøres. Alle senere endringer er leverandørens ansvar.

 

2. Ansvarsfraskrivelsens rettsgyldighet
Denne ansvarsfraskrivelsen skal betraktes som en del av det internettilbudet, fra der man ble henvist til denne siden. Såfremt deler av, eller enkelte formuleringer i denne teksten ikke svarer til gjeldende lovgivning, berører dette ikke de øvrige delene av dokumentets innhold og gyldighet.

 

Opphavsrett
Copyright 2000-2008 Festo AG & Co. KG All rights reserved. Samtlige bilder, grafikk, tekster, tone-, video- og animasjonsfiler på denne hjemmesiden er underlagt opphavsretten hhv. andre lover til beskyttelse av den intellektuelle eiendomsrett. Enhver reproduksjon, endring eller anvendelse i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er kun tillatt etter forutgående tillatelse fra Festo AG & Co. KG.