Salgs- og leveringsbetingelser

Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.

1. Med unntak av nedenfor angitte betingelser, gjelder NL01 alminnelige leveringsbetingelser utgitt av TBL 2001.
2. Av oss angitt leveransetid (antall dager, uker, måneder eller dato) løper fra ordrebekreftelsens dato. Forlenget leveransetid gir ikke bestiller rett til skadestand eller avbestilling.
3. Vi forbeholder oss retten til modellendring uten forutgående underrettelse.
4. Emballasje debiteres til selvkostpris.
5. For hurtigordre og ekspressproduksjon av komponenter, debiteres en særskilt ekspressavgift.
6. Ansvar for mangler gjelder en anvendelsesintensitet på fem dagers normal arbeidsuke med ett 8-timers skift.
7. Retur av mottatte varer:
a. Spesialproduserte komponenter taes ikke i retur.
b. Retur må godkjennes av oss inne returleveranse skjer. Kontakt oss på telefon 22 72 89 50 for godkjenning. Retur med fakturaverdi under kr. 250,- godkjennes ikke.
c. Komponenter skal returneres i original emballasje. Fakturakopi eller pakkseddel skal medfølge godset.
d. Returfrakt betales av kjøper.
e. Om returen er betinget av feil fra vår side, leverer vi snarest fraktfritt ny vare og krediterer kjøperen for utlagt returfrakt. I annet fall krediterer vi kjøperen fakturaverdien for den returnerte varen med fratrekk av minimum 20 % av nevnte fakturaverdi med hensyn til oppakningskostnader, kontroll og eventuelle justeringsarbeider.
8. Kjøper er pliktig til å informere Festo skriftlig om endring av selskapsform og eierforhold.

Festo AS
Ole Deviks vei 2N-0666 Oslo
Tel.: +47 22 72 89 50
Fax.: +47 22 72 89 51
E-post: post@festo.no

Foretaksregisteret
NO 990 922 969
EN ISO 9001:2000

Business Partnes Code of Conduct

Norsk versjon