Personvernerklæring

Festo tar beskyttelse av personopplysninger på alvor. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre hjemmesider. Å beskytte ditt privatliv er viktig for oss i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

Som en av verdens førende produsenter innen automatiseringsteknikk, og en global leder innen grunnleggende og videregående tekniske utdannelser behandler vi daglig opplysninger med relasjon til våre kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter. Vi overholder alle nasjonale og internasjonale bestemmelser vedrørende databeskyttelse, herunder den Europeiske Unions Generelle Personvernforordning (GDPR).

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av mine personopplysninger og hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

Den ansvarlige er:

Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
22 72 89 50
Kontaktformular


Du kan kontakte firmaets personvernombud på:

Festo AS
Gustaf Borg
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
22 72 89 50


2. Hvilke data og datakilder bruker vi?


Generelt
Vi behandler personopplysninger som samles i forbindelse med våre forretningsaktiviteter. Der det er behov for å tilby våre tjenester kan vi også behandle personopplysninger som er samlet inn lovlig fra offentlige tilgjengelige kilder (som kreditopplysninger, ervervs-, firma- og handelsregister, medier og internett) eller gitt til oss av autoriserte parter.

Øvrige personopplysninger bruker vi kun hvis du gir oss disse opplysninger til oss i forbindelse med et kontaktskjema, en undersøkelse, påmelding til et arrangement eller en konkurranse, eller utførelse av en kontrakt, og kun i den utstrekning det er tillatt.

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte). Det spiller ingen rolle om den registrerte kan identifiseres direkte eller indirekte.

Eksempler på opplysninger vi samler inn:

 • Personlige opplysninger (navn, adresse, e-postadresse, ditt telefonnummer eller andre kontaktopplysninger, kjønn, sivilstand, fødselsdato og fødested, nasjonalitet)
 • Identitetsdata (f.eks. passopplysninger)
 • Autentiseringsinformasjon (f.eks. et eksempel på din underskrift)
 • Skatteopplysninger (f.eks. fødsels- og personnummer)
 • Ordredata
 • Opplysninger i forbindelse med oppfyllelse av våre kontraktrettslige forpliktelser
 • Markedsføring og salg av data (herunder annonseresultater), dokumentinformasjon
 • Personopplysninger som har kommet fram til og i løpet av vårt forretningssamarbeid, opptak av telefonsamtaler og referat av samtaler
 • I tillegg til de oppgitte personopplysningene, kan andre personopplysninger behandles når du kjøper og bruker andre produkter/tjenester vi tilbyr.


Nyhetsbrev og arrangementer
I forbindelse med utsendelse av våre nyhetsbrev, behandler vi personopplysninger (f.eks. e-postadresser og passord). Vi sporer også dine klikk i nyhetsbrevet. Vi bruker disse opplysninger for å kunne levere innhold som svarer til dine interesser.

Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev gir du ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger på denne måten. Hvert nyhetsbrev inneholder en link som du kan bruke til å melde deg av fremtidige nyhetsbrev.

Ved påmelding til et arrangement, aksepterer du at vi bruker dine personopplysninger utelukkende for registrering og automatisert administrasjon i relasjon til arrangementet, og til at vi kan sende dine personopplysninger til underleverandører for dette formålet, hvis det er relevant.

Nettsider
Når du besøker en av våre nettsider registrerer våre system en rekke generelle data og opplysninger om deg.

De innsamlede data omfatter blant annet:

 • Informasjon om brukerens nettleser og versjon
 • Brukerens operative system
 • Brukerens internettleverandør
 • Brukerens IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for adgang
 • Fra hvilken nettside brukeren kom fra
 • Nettsider åpnet av brukeren gjennomvår hjemmeside


Loggfiler
Loggfiler brukes til å lagre IP-adresser og andre data, som kan spores tilbake til en bestemt bruker. Disse data lagres ikke sammen med andre personopplysninger om brukeren.

Vårt system har bruk for å lagre IP-adresser for å sikre at hjemmesiden kan vises på brukerens datamaskiner med full funksjonalitet. Data brukes også til å optimalisere hjemmesiden og for å sikre at våre opplysninger alltid er sikre (formålet med databehandling).

I tråd med GDPR betegnes disse interessene som legitime interesser i Festos databehandling. Rettsgrunnlaget for disse interesser er GDPR artikkel 6, første ledd, bokstav f.

Cookies
Vi kan også plassere cookies på din enhet. Disse cookies kan få adgang til IT-data, slik som din IP-adresse(r) og ulike identifiserbare funksjoner på dine enheter.

Ytterligere informasjon kan du finne her: Cookie politikk

Se avsnittet "Styring av cookies" for å finne ut av hvordan man styrer og/eller sletter cookies som du vil.

3. Til hvilke formål behandler vi dine opplysninger, og hva er det lovlige grunnlaget for denne behandlingen?

Vi behandler personopplysninger i overensstemmelse med bestemmelsene i den Europeiske Unions generelle personvernforodrning (GDPR) og den norske personopplysningsloven.

For å oppfylle våre kontraktsrettslige forpliktelser (GDPR art. 6, første ledd, bokstav b)
Vi behandler personopplysninger for å svare på en forespørsel om å oppfylle en kontrakt og i forbindelse med pre-kontraktuelle tiltak og opplæringsaktiviteter. For mer detaljerte opplysninger om formålet med behandlingen av personopplysninger vises det til de relevante kommunikasjonsmaterialer, dokumenter og salgsbetingelser for de relevante avdelinger og aktiviteter.

Til beskyttelse av legitime interesser (GDPR artikkel 6, første ledd, bokstav f)
Om nødvendig kan vi behandle dine personopplysninger med det formål å beskytte våre eller en tredjeparts legitime interesser.

Eksempler:

 • For å utøve våre juridiske rettigheter og for å forsvare juridiske krav
 • For å sikre at Festos IT-sikkerhetssystemer og prosesser er sikre
 • For å forebygge og etterforske straffbare handlinger
 • Videoovervåkning for å sikre overholdelse av virksomhetens regler,
  og for å samle inn bevismateriale i tilfelle hendelser som overfall eller uredelig atferd
 • Sikkerhetstiltak av bygg og anlegg (f.eks. Adgangskontroll (ADK),
  tiltak for å beskyttev virksomhetens regler
 • Tiltak vedrørende drift og videreutvikling av tjenester og produkter
 • Tiltak med hensikt i å rådgi og hjelpe våre kunder
 • Kontrollere og optimalisere etterspørsmelsanalyseprosesser som brukes til å planlegge direkte tilnærming til kunder
 • Reklame eller markeds-/opinionsundersøkelse, med mindre du har meddelt til oss at du ikke ønsker at vi behandler dine personopplysninger til slikt.


På bakgrunnn av ditt samtykke (GDPR artikkel 6, første ledd, bokstav a
Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger til spesifikke formål, er det juridisk tillatt å behandle personopplysninger i overensstemmelse med dette samtykket.
Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid. Dette gjelder også for samtykke som er gitt før GDPR trådte i kraft, dvs. den 25. mai 2018. Tilbakekallelse av ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av en databehandling som fant sted før du tilbakekalte ditt samtykke.

Basert på lovbestemmelser (GDPR artikkel 6, første ledd, bokstavc) eller
i de offentlige interesser (GDPR artikkel 6, første ledd, bokstav e).


4. Hvilke forpliktelser til å gi opplysninger gjelder?

Opplysninger om punktene nedenfor kan finnes i: Informasjonsplikt

 • Hva er din rett til vern av personopplysninger?
 • Hva bør du vite om din rett til å protestere
 • Har du noen forpliktelse til å gi personopplysninger
 • Hvem mottar dine personopplysninger
 • Hvor lenge oppbevares dine personoplysninger?


5. Hvordan sikrer vi at dine personopplysninger oppbevares sikkert?

Festo implementerer tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de personopplysninger vi anvender mot tilfeldig eller forsettelig manipulasjon, tab, ødeleggelse eller uautoriserte personers adgang. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig basert på den seneste teknologiske utvikling.

6. Bruker vi webverktøy?

Webverktøy brukes til formål som sporing, webanalyser og sosiale medier.
Opplysninger om punkterne nedenfor kan finnes i: Webverktøy

 • Google AdWords sporing
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Insight Tag
 • Netmind Core
 • Econda
 • Sosiale medier


7. Bruker vi profilering?

Vi behandler noen av dine personopplysninger automatisk med det formålet om å analysere spesielle personlige egenskaper (en prosess kalt profilering). For å være i stand til å levere relevant informasjon og rådgivning om våre produkter, ytelser og andre aktiviteter bruker vi profileringsverktøy for å skreddersy kommunikasjon og reklame, herunder markeds- og spørreundersøkelser - for dine behov.

De redskaper vi bruker for å oppnå dette omfatter:

 • Bedømmelsen er basert på en matematisk/statistisk anerkjent og dokumentert prosess. Resultatene hjelper oss med å ta beslutninger, f.eks. i forbindelse med salg av produkter samt messebesøk og fulførte kurs.
 • Vi bruker også verktøy som (automatisk) fletter data fra flere kilder i en profil. Dette hjelper oss med å analysere personlige interesser og adferd for å forbedre vår dialog med kundene. Vi vil bare gjøre dette dersom du har gitt ditt eksplisitte samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid.


8. Hvordan kan vi samle inn ditt samtykke når du besøker vår hjemmeside?

Når du bruker vår hjemmeside aksepterer du vår personvernerklæring og gir ditt samtykke til at dine personopplysninger skal anvendes som beskrevet i denne erklæringen.
Vi kan endre eller supplere vår erklæring om personvern til enhver tid. Den seneste utgitte versjon av vår personvernerklæring er den gjeldende.

9. Hvem er kontaktperson for personvern?

Hvis du har spørsmål vedrørende personvern hos Festo eller hvis du vil håndheve dine personvernrettigheter, ta kontakt med vår personvernombud på e-post: gustaf.borg@festo.com (se også avsnitt 1).