Petrochemia

Rozwiązania z dziedziny automatyzacji w przemyśle petrochemicznym wykorzystujące technologię Festo

Gwarancja ochrony przeciwwybuchowej systemów

Surowce i półprodukty z ropy naftowej tworzą zwykle z powietrzem silnie wybuchowa mieszankę. Niezawodność procesów i dostępność zakładu odgrywają zatem istotną rolę w dziedzinie automatyzacji procesów w branży petrochemicznej.

Pneumatyka i zabezpieczenie przed wybuchem

Zabezpieczenie przed wybuchem w produktach Festo

Więcej informacji na temat ATEX