Mapy baryczne instalacji

Stabilność ciśnienia w sieci oraz zachowanie jego możliwie małych spadków nie tylko wpływają na niższe koszty wytwarzania sprężonego powietrza

ale w sposób decydujący przesądzają o eliminacji deficytów zasilania sieci oraz prawidłowości działania urządzeń odbiorczych.

 

 

 

Cel serwisu:

 • analiza rozkładu wartości ciśnienia w sieci
 • określenie wpływu procesów produkcyjnych na stabilność ciśnienia
 • badanie spadków ciśnienia i ich przyczyn


Zakres usługi:

 • równoczesne pomiary w różnych obszarach sieci – od wytwarzania sprężonego powietrza po aplikacje
 • pomiary wielopunktowe prowadzone przy pomocy zdalnie uruchamianych czujników
 • synchronizowane w czasie charakterystyki pomiarów
 • pomiary długotrwałe – wielogodzinne lub wielodniowe
 • rejestracja charakterystyk  z możliwością eksportu danych i ich wizualizacji


Korzyści dla klientów:

 • pomiary prowadzone w sposób bezinwazyjny
 • kompletny obraz dynamicznego rozkładu ciśnienia w sieci
 • uwidocznienie przyczyn spadków ciśnienia
 • uzyskanie danych do stworzenia planu działań zaradczych
 • sygnalizacja pojawiających się przecieków
 • informacje o efektywności sieci pneumatycznej

 

 

 

 

Ocena wydajności energii sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO/DIS 11011

Atest niemieckiej organizacji TÜV Süd

Certyfikacja