Elektryczny chwytak z rowkiem T HGPLE

Swobodne pozycjonowanie ze sterowaniem prędkością

  • Sterowanie lokalne dzięki pozycjonerowi silnika SFC-DC
  • Chwytak równoległy HGPLE i pozycjoner silnika SFC-DC tworzą jeden zespół.

Korzyści:

  • Minimalne czasy cyklu dzięki pozycji gotowości dla swobodnie pozycjonowanego palca chwytaka
  • Pełna uniwersalność: mechaniczny ogranicznik skoku oraz sterowanie prędkością i siłą
  • Elastyczność zastosowania: chwytanie wewnętrzne lub zewnętrzne bez potrzeby zmiany palców chwytaka
  • Optymalizacja do stosowania w trudnych warunkach pracy dzięki solidnej konstrukcji z rowkiem T
  • Część mechatronicznego, modułowego systemu wieloosiowego
  • Proste uruchamianie i programowanie dzięki oprogramowaniu sterownika SFC-DC

Animacja produktu - chwytak HGPLE z rowkiem T