Zgodność produktów

Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów i wymagań technicznych w dostępie do rynku

Tutaj znajdziesz informacje na temat dyrektyw i norm, które dotyczą produktów Festo.

ATEX

Dyrektywa produktowa ATEX 2014/34/EU definiuje zasady dopuszczenia na rynek produktów wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Więcej informacji o dyrektywie ATEX

REACh

Europejskie regulacje związane z rejestracją, oceną, autoryzacją i ograniczeniem dostępności substancji chemicznych.

Więcej informacji o REACh

RoHS

Substancje trujące i groźne dla środowiska naturalnego gromadzą się w urządzeniach elektronicznych. Dyrektywy RoHS mają na celu usunięcie tych substancji z produktów.

Więcej informacji o produktach zgodnych z RoHS

Norma Festo 940106: Zakaz/informacja o składnikach

Norma Festo 940106 określa specyfikacje substancji, których użycie w produkcji jest zakazane, a także substancji, które muszą być ujawnione. Norma ma na celu zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i zaspokojenie wymagań klientów.

Norma Festo 940106

UL

„Świat aplikacji” Underwriters Laboratories (UL) to amerykańska organizacja zajmująca się analizowaniem i certyfikowaniem produktów oraz ich bezpieczeństwa. Normy UL pełnią w USA rolę podobną do tej, jaką w Europie pełnią normy EN oraz IEC.

Więcej informacji o znaku UL