Zgodność produktów

Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów i wymagań technicznych w dostępie do rynku

Tutaj znajdziesz informacje na temat dyrektyw i norm, które dotyczą produktów Festo.

ATEX

Dyrektywa produktowa ATEX 94/9/WE definiuje zasady dopuszczenia na rynek produktów wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Więcej informacji o dyrektywie ATEX

 

REACh

Europejskie regulacje związane z rejestracją, oceną, autoryzacją i ograniczeniem dostępności substancji chemicznych.

Więcej informacji o REACh

 

RoHS

Substancje trujące i groźne dla środowiska naturalnego gromadzą się w urządzeniach elektronicznych. Dyrektywy RoHS mają na celu usunięcie tych substancji z produktów.

Więcej informacji o produktach zgodnych z RoHS

 

Norma Festo 940106: Zakaz/informacja o składnikach 

Norma Festo 940106 określa specyfikacje substancji, których użycie w produkcji jest zakazane, a także substancji, które muszą być ujawnione. Norma ma na celu zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i zaspokojenie wymagań klientów.

Norma Festo 940106

 

UL

„Świat aplikacji” Underwriters Laboratories (UL) to amerykańska organizacja zajmująca się analizowaniem i certyfikowaniem produktów oraz ich bezpieczeństwa. Normy UL pełnią w USA rolę podobną do tej, jaką w Europie pełnią normy EN oraz IEC.

Więcej informacji o znaku UL

 

 

deklaracja CCC

Deklaracja producenta o stosowaniu obowiązkowej certyfikacji na rynku chińskim (CCC) dla produktów elektrycznych Festo AG & Co. KG

deklaracja CCC