Zgodność produktów

Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów i wymagań technicznych w dostępie do rynku

Tutaj znajdziesz informacje na temat dyrektyw i norm, które dotyczą produktów Festo.

Znak CE

Wszystkie informacje oparte zostały na bieżącym stanie wiedzy i mogą ulec zmianie. Śledzimy zmiany wytycznych na bieżąco, dostosowując nasze produkty, dzięki czemu produkty firmy Festo AG & Co. KG gwarantują zgodność ze stosownymi przepisami.

 

Wyjaśnienie oznakowania CE

ATEX

Dyrektywa ATEX 94/9/WE definiuje zasady wprowadzana na rynek produktów, które są używane w strefach potencjalnego zagrożenia wybuchem.

Więcej informacji na temat dyrektywy ATEX

 

REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów

Więcej informacji na temat systemu REACH

RoHS

Trujące i niebezpieczne dla środowiska naturalnego substancje, które można znaleźć w urządzeniach elektronicznych, ulegają akumulacji w przyrodzie. Dyrektywy RoHS mają na celu wyeliminowanie stosowania tych substancji w produktach.

Więcej informacji na temat produktów zgodnych z dyrektywą RoHS

 

UL

Underwriters Laboratories (UL) to amerykańska organizacja zajmująca się badaniem produktów i przyznawaniem im atestów związanych z bezpieczeństwem. Normy UL mają na terenie USA takie samo znaczenie, co normy EN i IEC na obszarze Europy.

Więcej informacji na temat symbolu UL

 
deklaracja CCC

Deklaracja producenta o stosowaniu obowiązkowej certyfikacji na rynku chińskim (CCC) dla produktów elektrycznych Festo AG & Co. KG

deklaracja CCC