Równoległy system kinematyczny EXPT: kinematyka typu delta do
zastosowań wymagających wysokich szybkości

Szybki handling niewielkich ładunków w przestrzeni trójwymiarowej

System ze standardowymi elementami z naszego modułowego systemu handlingu

Korzyści

  • Nawet trzy razy szybciej niż w systemach kartezjańskich przy mniejszych wymaganiach przestrzennych
  • Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² i prędkość 3 m/s z obciążeniem 1 kg
  • Duża sztywność, stabilność i przemieszczanie masy na niedużej wysokości, zapewniające wysoką dynamikę pracy z dużym obciążeniem użytecznym.
  • Optymalnie dopasowane kombinacje silnik-pozycjoner oraz sterowanie ruchem
  • Łatwe programowanie i łatwy rozruch za pomocą przenośnego terminala CDSA z interfejsem w prostym języku i z funkcją uczenia
  • Kompletny system od Festo Plug and Work®: od projektu po eksploatację
Dane techniczne
Wielkość 360, 500, 600
Przestrzeń robocza [mm] Maks. średnica 700
Maks. wysokość robocza 250
Obciążenie użyteczne [kg] Maks. 5
Położenie pośrednie Dowolne
Dokładność powtarzalności [mm] ±0,1
Dokładność konturu przy 300 mm/s [mm] ±0,3
Prędkość [m/s] przy obciążeniu 1 kg 3
Przyspieszenie [m/s²] 50
Silnik serwo EMMS-AS i sterownik CMMP-AS
Sterowanie ruchem CMXR