FluidDraw P5 – Professional

Fluiddraw umożliwia projektowanie schematów układów elektrycznych i pneumatycznych. Narzędzie to ułatwia planowanie kompletnych systemów oraz implementację poszczególnych elementów. Użytkownik uzyskuje dostęp do katalogu Festo i do własnych, zaimportowanych baz danych, mogąc korzystać w ten sposób z funkcji oceny i stworzonych wcześniej rysunków montażowych. Oprogramowanie stanowi część pakietu programów wspomagających Festo, zapewniających stałe wsparcie elektroniczne dla całego procesu, od planowania, przez wybór, projektowanie i zamawianie, aż po dostawę i uruchomienie.

Przegląd funkcji

Biblioteki symboli - łatwo i zgodnie ze standardami

Kompletna, biblioteka znormalizowanych symboli pneumatycznych wg ISO 1219-1
Inteligentna i automatyczna identyfikacja urządzeń - DIN EN 81346-2
Kompletna biblioteka znormalizowanych symboli elektrycznych - DIN EN 60617
Możliwość dodania bibliotek symboli zdefiniowanych przez użytkownika

Szybkie i łatwe tworzenie schematów układów

Wstawianie dodatkowych symboli bez konieczności odłączania kabli przyłączeniowych
Automatyczne łączenie punktów (Autoconnect)
Automatyczne tworzenie wszystkich symboli dla konfigurowalnych produktów Festo, na przykład wysp zaworowych
Inteligentne prowadzenia kabli i zmian ich kierunku przy użyciu punktów siatki
Obsługa wyrównywania symboli
Automatyczna aktualizacja połączeń
Okno nawigacji w arkuszu (funkcja zoom)
256 szablonów

Intuicyjne rysowanie

Geometryczne elementy rysunków montażowych 2D
Tworzenie i zapis własnych symboli
Rysowanie z wykorzystaniem współrzędnych, długości, szerokości czy promieni
Dobór (mm, cm, cale)

Proste i hierarchiczne zarządzanie projektem

Praca z wieloma arkuszami w jednym projekcie
Hierarchiczna struktura projektu z podkatalogami
Możliwość otwarcia kilka projektów na raz

Pełna dokumentacja, łatwość oceny postępu projektu

Wykazy części
Rysunki złączy
Schematy zacisków
Schematy przewodów (zestawienie połączeń w formie tabelarycznej)
Listy przewodów (zestawienie przewodów w formie tabelarycznej)

Dane produktów z kompletnym wykazem części (BOM)

Dostęp do produktów dzięki zintegrowanemu katalogowi Festo
Definiowane przez użytkownika bazy danych produktów / katalogi z funkcjami wyszukiwania

Wielojęzyczna dokumentacja

Automatyczna konwersja oznaczeń produktów Festo
Tabele konwersji definiowalne przez użytkownika
Ustawienia językowe dla różnych poziomów programu

Interfejsy - łatwa i efektywna wymiana danych

Możliwość eksportu danych do koszyka sklepu on-line Festo
Możliwość importu danych ze zintegrowanego katalogu Festo
Import / eksport formatów graficznych (BMP, DXF, GIF, JPG, PNG, TIF, WMF)
Import / eksport wykazu części (TXT, CSV)
Eksport for formatu PDF
Import / eksport własnych baz danych produktów (TXT, CSV)
Import / eksport własnych tabel konwersji (TXT, CSV)