Analiza zużycia energii przy wytwarzaniu sprężonego powietrza

Analiza energetyczna wytwarzania sprężonego powietrza

System sprężania musi być w stanie przygotować i wytworzyć sprężone powietrze do zasilania wielu różnych odbiorników, zapewniając:

odpowiednią ilość i jakość powietrza w opłacalny i wydajny sposób.

Cel serwisu:

 • stworzenie profilu zużycia energii w odniesieniu do zapotrzebowania na sprężone powietrze w różnych okresach działania (obciążenie bazowe i szczytowe) z uwzględnieniem i rejestracją chwilowych wahań
 • wyznaczenie sposobów uzyskania potencjalnych oszczędności

 

Zakres usługi:

 • monitorowanie zużycia sprężonego powietrza w okresie kilku dni, włącznie z przestojami i dniami wolnymi od pracy     
 • pomiar parametrów procesu - czas pracy sprężarek, pomiar bieżącego i łącznego zużycia sprężonego powietrza, pomiar wartości i zakresu zmian ciśnienia;
 • określenie sprawności  sprężania poprzez porównanie zużycia energii elektrycznej z ilością dostarczanego powietrza
 • analiza danych i kosztów w celu określenia środków służących poprawie wyników

 

Korzyści dla klientów:     

 • pomiar układu sprężania niezależny od producenta
 • prowadzenie pomiarów podczas pracy systemu
 • jednoznaczne dane o zużyciu energii w całej instalacji
 • uwidocznienie kosztów zużycia sprężonego powietrza
 • pomiar i wykazanie rezerwy systemu

 

Ocena wydajności energii sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO/DIS 11011

Atest niemieckiej organizacji TÜV Süd

Certyfikacja