Wykrywanie i usuwanie nieszczelności

Wykrywanie i eliminowanie nieszczelności

Systematyczne wykrywanie nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza i ich sprawne usuwanie

znacząco zmniejszają koszty sprężonego powietrza.

Cel serwisu:

 • wykrywanie nieszczelności w poszczególnych maszynach, systemach lub w całej instalacji
 • oznaczanie, rejestrowanie i dokumentowanie wycieków
 • opracowanie indywidualnych planów działania w celu eliminacji nieszczelności

 

Zakres usługi:

 • badanie całego systemu sprężonego powietrza – od sprężarki po końcowe urządzenia wykonawcze
 • wykrywanie nieszczelności podczas pracy urządzeń przy użyciu detektorów ultradźwiękowych
 • oznaczenie wykrytych nieszczelności
 • klasyfikacja przecieków według wielkości na potrzeby oblic zania strat powietrza
 • rejestracja wszystkich informacji niezbędnych do napraw i usprawnień

 

Korzyści dla klientów:

 • pomiary prowadzone bez konieczności wstrzymania produkcji
 • szybkie wykrycie i zaliczenie nieszczelności do określonych kategorii
 • uwidocznienie strat energii i kosztów wynikających z nieszczelności instalacji
 • uzyskanie szczegółowej listy wymaganych napraw ze wskazaniem części zamiennych
 • możliwość śledzenia oszczędności dzięki rejestracji danych bieżących i historycznych

 

Ocena wydajności energii sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO/DIS 11011

Atest niemieckiej organizacji TÜV Süd

Certyfikacja