Nowości w zakresie projektów i rozwiązań

Elastyczna produkcja złączy elektrycznych w firmie Harwin plc

Firma Harwin opracowała modułową i skalowalną koncepcję automatyzacji do produkcji złączy elektrycznych Gecko.

Trzy główne stanowiska:

  • do umieszczania styków w obudowie złącza
  • zaciskania styków
  • zaginania styków

są oparte na modułach z jak największą liczbą standardowych części.

Rodzinna brytyjska firma Harwin plc wykorzystuje automatyzację Festo do zapewnienia jakości i elastyczności produkcji przy użyciu takich urządzeń jak zestaw serwo-prasy YJKP i kompaktowy system manipulacyjny YXMx.

 

Raport użytkownika Harwin plc:

Serwo-prasy i systemy manipulacyjne do montażu przyłączy

 

 

Przyłącza wciskane na płytce drukowanej

To precyzyjne i wydajne urządzenie do obsługi i montażu łączy w sobie chwytanie i podawanie przyłączy wciskanych ze zintegrowanym procesem łączenia.

Podwójne monitorowanie - wizualne oraz za pomocą siły/położenia - zapewniając, że wszystkie bolce są zaprasowane z odpowiednią siłą i dokładnie pasują.

 

Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj: program narzędziowy i program do doboru PositioningDrives

 

 

Wciskanie gniazd w obudowy zaworów

Rozwiązania wciskowe w montażu małych elementów oraz produkcji podzespołów elektronicznych mają różną postać i wymagają użycia różnych sił:
wysokich w rodzaju mocowania gniazd w obudowach zaworów lub niskich w przypadku montowania płytek drukowanych.

 

Więcej informacji: rozwiązania gotowe do zainstalowania