Rygorystyczne wymagania
dla wysokowydajnych systemów napełniania