Wiedza podstawowa i ekspercka

Festo products for use in the food and packaging industry

Przegląd podstawowych warunków

Trzy strefy pracy

Produkty do wszystkich stref maszyny definiowanych zgodnie z normą EN 1672-2

Z poszczególnymi strefami związane są specyficzne wymagania odnoszące się do produkcji.

Festo dostarcza właściwe produkty i rozwiązania przeznaczone zarówno do stref maszyny — zgodnie z definicją w normie EN 1672-2 — jak i dla całego obszaru automatyzacji procesów.

 

Strefa bezpośredniego kontaktu z żywnością

Strefa bezpośredniego kontaktu z żywnością obejmuje wszystkie części i elementy systemu, które wchodzą w bezpośredni kontakt z żywnością. Oznacza to, że części zamontowane są bezpośrednio w strefie przepływu żywności lub żywność wchodzi w kontakt z nimi i powraca do przepływu. Części, które wchodzą w kontakt z produktem, muszą zapewniać możliwość mycia i dezynfekcji. Powinny być także odporne na korozję, nietoksyczne, niewchłaniające, gładkie, ciągłe lub uszczelnione w taki sposób, aby kawałeczki żywności nie pozostawały w szczelinach. Dodatkowo należy stosować specjalne środki smarne przeznaczone dla przemysłu spożywczego.

 

Strefa rozbryzgów / Strefa pośredniego kontaktu z żywnością

W strefie rozbryzgów części maszyn i elementy wchodzą w kontakt z żywnością. Ta żywność nie jest jednak kierowana z powrotem do przepływu produktu. Mimo to strefa rozbryzgów powinna być zaplanowana i zaprojektowana na podstawie tych samych kryteriów, co strefa bezpośredniego kontaktu z żywnością. Ważne są także takie aspekty, jak higiena i łatwość czyszczenia. Realizacja techniczna polega często na postawieniu nieco niższych kryteriów przy założeniu, że nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na jakość procesu produkcji.

 

Strefa bez kontaktu z żywnością

W strefie bez kontaktu z żywnością elementy maszyny nie wchodzą w kontakt z żywnością. Niemniej jednak elementy i części systemu użyte w tej strefie powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, tak aby umożliwić czyszczenie i dezynfekcję. Pozwala to zmniejszyć zagrożenia w maksymalnym stopniu. Elementy w maszynach pakujących podlegają specyficznym warunkom. Muszą być mniejsze, łatwiejsze do podłączania i bardziej kompatybilne niż inne części. W trakcie procesu pakowania do żywności nie mogą dostać się żadne substancje obce, takie jak olej mineralny, cząstki metalu itd. Ważnym aspektem jest przygotowanie sprężonego powietrza o wymaganej jakości w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia usterek i zużycia materiału