Uzdatnianie wody

Zastosowanie: automatyzacja systemów filtracji

Twój cel: zapewnienie wysokiego poziomu dostępności, ograniczenie zużycia energii oraz zapewnienie krótkiego czasu uruchomienia niezależnie od zasilania

Nasze rozwiązanie: inteligentne, niezawodne i elastyczne sterowanie procesem filtracji – czyszczenie filtra przez płukanie zwrotne – filtracja z wykorzystaniem filtrów ze złożem stałym

System sterowania procesem

System sterowania procesem

 

 

1: Sterowniki

Komunikacja i sterowanie wszystkimi urządzeniami magistrali

Komunikacja i sterowanie wszystkimi urządzeniami magistrali

2: Panele operatorskie

 

 

3: Szafy sterownicze

 

 

4: Technologia przyłączy

 

5: Zespoły przygotowania

 

6: Peryferyjny osprzęt elektryczny
Informacje na temat CPX

 

7: Wyspy zaworowe

Wyspa zaworowa MPA

Informacje na temat MPA

 

Wyspa zaworowa VTSA

Informacje na temat VTSA

Automatyzacja zaworów i złączy

Automatyzacja zaworów i złączy

8: Standardowe zawory Namur

Informacje na temat VSNB

 

9: Skrzynki z czujnikami

  

10: Przetworniki położenia

Informacje na temat SMAT-8M

 

11: Napędy obrotowe

 

12: Napędy liniowe

Informacje na temat DLP

 

13: Sterowane napędy liniowe

Informacje na temat DFPI

 

 

Przyłącze elektryczne
Przyłącze pneumatyczne