Bezpieczeństwo ludzi i maszyn wg normy ISO 13849-1 zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

 

Normy zharmonizowane dotyczące bezpieczeństwa maszyn PN-EN ISO 13849-1 stosowane są głównie w celu osiągnięcia odpowiedniego zmniejszenia ryzyka nieprzekraczającego poziomu wyznaczonego wymaganiami zawartymi w dyrektywie maszynowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki przepisy znowelizowanej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE zostały wprowadzone do prawa krajowego

29 grudnia 2009 r. Postanowienia znowelizowanej dyrektywy maszynowej obowiązują w projektowaniu, budowie i handlu maszynami od 29 grudnia 2009 r.

 

Bezpieczna technologia Festo z łatwością potrafi zmniejszyć ryzyko zagrożeń oferując szeroki zakres komponentów i usług związanych z techniką bezpieczeństwa. Całość obejmuje produkty, technologię, usługi, specjalne rozwiązania i szkolenia a wszystko po to aby ułatwić użytkownikom nadążanie za wymaganiami bezpieczeństwa podanymi w normach w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w codziennym środowisku pracy.

 

Zawory bezpieczeństwa z funkcją szybkiego odpowietrzenia i wolnego startu

Zabezpieczenie ludzi i maszyn poprzez zawory bezpieczeństwa MS..-SV-E, -D , -C zapewnia, że komponenty o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa systemu są bardzo szybko odpowietrzane i wyłączane w przypadku wystąpienia zagrożenia lub awarii. Stan bezpieczny skutecznie zapobiega niebezpieczeństwu. Co więcej, wszystkie zawory MS..- SV posiadają zintegrowaną funkcję wolnego startu, aby łagodnie i bezpiecznie uruchomić system.

 

Zawory bezpieczeństwa serii MS..-SV-..

Skrócona informacja o zaworach MS..-SV-..

Lista zaworów bezpieczeństwa MS6-SV oraz MS9-SV w katalogu

Informacja o zaworze MS6-SV-D

Animacja produktowa o zaworze MS6-SV-E

Zawór MS6-SV-E w katalogu

Parametry techniczne - funkcje bezpieczeństwa

Przewodnik po technice bezpieczeństwa

Safety engineering guidelines

Pobierz Przewodnik po technice bezpieczeństwa

 

Baza danych Festo SISTEMA

Zapewniamy komponenty zaprojektowane z uwzględnieniem parametrów bezpieczeństwa Festo. Są one dostępne w formacie zgodnym z bazą danych SISTEMA

Zarejestruj się by pobrać

 

Zawory bezpieczeństwa z funkcją szybkiego odpowietrzenia i wolnego startu

Zawory bezpieczeństwa

 

MS6-SV-E – unikalne i gotowe do natychmiastowego użycia
MS6-SV-D – najlepszy współczynnik cena/możliwości
MS6-SV-C lub MS9-SV-C – dobre, niedrogie, o wysokiej wydajności
VOFA – niezawodny zawór o gwarantowanej maksymalnej obciążalności

Artykuł dotyczący powyższych zaworów bezpieczeństwa

Zapytania techniczne dotyczące zaworów bezpieczeństwa:

Ireneusz Gwizdkowski

Product Manager

 

 

 

 

Oferta wybranych produktów z zakresu bezpieczeństwa

Zawór VOFA dla pras - do realizacji funkcji odwrócenia kierunku ruchu

Jednoski hamujące DNCKE-S - do realizacji funkcji bezpieczeństwa: zatrzymanie, trzymanie, blokowanie ruchu 

CPX Profisafe - do bezpiecznego odłączania elektrycznego

Pozycjonery silników - dla elektrycznych funkcji bezpieczeństwa (STO, SS1, SLS)