Zawór zaciskowy VZQA

Sterowanie przepływem granulatów, płynów zawierających cząstki stałe i środków o dużej lepkości lub środków ściernych

Teraz dostępne w wersji normalnie otwartej (N/O) lub normalnie zamkniętej (N/Z)

  • Wymiana systemu uszczelnień nie wymaga użycia specjalnych narzędzi
  • Modułowe, wzajemnie wymienne części składowe
  • Konstrukcja łatwa do mycia
  • Bezpośrednie podłączenie zasilania pneumatycznego — bez potrzeby stosowania napędu obrotowego
  • Dopuszczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 dla zaworów zaciskowych z membraną silikonową