Konfiguracja za pomocą WebConfig

    Zestaw parametrów WebConfig

Zestaw parametrów z siedmioma położeniami

Szybka i prosta konfiguracja elektrycznych systemów pozycjonowania

Za pomocą opcji WebConfig można pobrać podstawowe funkcje bezpośrednio z chmury parametrów na serwerze. Predefiniowane i przetestowane kombinacje można znaleźć w oprogramowaniu wymiarującym Positioning Drives obejmującym wszelkie potrzebne dane.

 

Oznacza to, że można przeprowadzić parametryzację maksymalnie siedmiu dowolnie definiowanych położeń wkrótce po uruchomieniu systemu.

Konfiguracja za pomocą opcji WebConfig w sześciu krokach na przykładzie siłownika elektrycznego EPCO

Systemaufbau EPCO      
1.

Aktywuj połączenie internetowe z chmurą parametrów Festo.

2.

Wprowadź klucz typu (kod typu) systemu EPCO.

3.

Pobierz plik z parametrami dla danej konfiguracji produktów z chmury do komputera.

4.

Podłącz sterownik silnika do komputera za pomocą interfejsu Ethernet.

5.

Zapisz rekord danych w sterowniku silnika.

6.

Skonfiguruj i zapisz zestawy parametrów.