Festo Configuration Tool (FCT)


    Konfiguracja FCT

Konfiguracja kompleksowa

31 rekordów pozycjonowania oraz funkcje diagnostyczne

W narzędziu Festo Configuration Tool (FCT) wszystkie napędy danego systemu są zorganizowane w przejrzysty sposób – można nimi zarządzać z poziomu jednego projektu.

 

Narzędzie FCT umożliwia ruch systemów osiowych w poszczególnych krokach lub w sekwencjach, pod kątem przyszłego uruchomienia. Użytkownik ma dostęp do narzędzi umożliwiających zapisanie poszczególnych rekordów w trybie nauki do tabeli rekordów z danymi ruchu, może także korzystać z funkcji śledzenia.

 

Możliwa jest praca w trybie offline z wykorzystaniem platformy oprogramowania FCT lub w trybie online z maszyną.

Inne kombinacje systemów z wykorzystaniem narzędzia FCT

Kombinacje można tworzyć poprzez dołączanie kolejnych komponentów do interfejsu sterownika i silnika skokowego – lub przez rozszerzenie danego rozwiązania

Sterownik
CMMS-ST

 

 

 

EPCO Basiskombination

Sterownik
CMMO-ST

+

Silnik skokowy
EMMS-ST

EPCO erweiterte Kombination

+

Siłownik elektryczny EPCO

+

Komponenty elektromechaniczne

Rozszerzenie rozwiązania:

  • Przyłącze Fieldbus
  • Funkcje bezpieczeństwa
 

Rozszerzenie rozwiązania:

  • Alternatywne komponenty mechaniczne
  • Wysokie obciążenia
  • Dodatkowe typy ruchu

Oprogramowanie Festo Configuration Tool
Do pobrania z Internetu